17. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U17a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Kong 3,5.7–12
Du bad om forstand

I de dager åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Han sa: «Si hva du vil jeg skal gi deg!» Og Salomo sa:

«Nå har du, Herre min Gud, gjort meg, din tjener, til konge etter min far David. Men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal bære meg ad som fører. Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt, et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, slik at jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt! For hvem kan ellers være dommer for dette folk, så stort som det er?»

Herren syntes godt om Salomos bønn. Og Gud sa til ham: «Siden du bad om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller at dine fiender skulle dø, men bad om forstand til å gi akt på det som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før og heller ikke skal det komme siden.»

Responsoriesalme

Sal 119 (118),57 og 72. 76–77. 127–128. 129–130

Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Herren er min lodd.
Jeg har sagt at jeg vil holde dine bud.
Din lov har større verd for meg
enn gull og sølv i mengder.

La din kjærlighet være min trøst
etter ditt løfte til din tjener.
La meg kjenne din ømhet og miskunn, og jeg skal leve,
for din lov er min lyst.

Jeg elsker din lov mer enn gull,
høyere enn det fineste gull.
Jeg holder meg til dine lover.
Jeg hater hver løgnens sti.

Vidunderlige, Herre, er dine bud,
derfor vil jeg følge dem.
Ditt ord gir oss lys ved sin klarhet,
gjør den enfoldige vis.

2. lesning

Rom 8,28–30
Han har bestemt oss til å bli dannet i hans Sønns bilde

Brødre, vi vet at Gud i alle ting er med og virker til det beste for dem som elsker ham – dem som han har kalt ifølge sin plan. For dem Gud har gjort til sine egne fra første ferd av, dem har han også bestemt til å bli dannet i hans Sønns bilde, slik at hans Sønn blir den førstefødte blant en mengde brødre.

Og de som han har bestemt til dette, dem har han også kalt; de han har kalt, dem har han rettferdiggjort; og de han har rettferdiggjort, dem har han også gitt del i sin herlighet.

Halleluja

Jf. Matt 11,25

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre,
fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,44–52 (kortere form: 13,44–46)
Han solgte alt han eier for å kjøpe jordstykket

På den tid sa Jesus til folkemengden:

«Himlenes rike er lik en skatt som var gjemt i et jordstykke; en mann fant den og gjemte den igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide for å kjøpe jordstykket.

Videre ligner himlenes rike en kjøpmann som lette etter vakre perler; så fant han en som var særlig verdifull, solgte alt han eide og kjøpte den.

[Atter kan vi si at himlenes rike er lik en not som er sluppet i sjøen. Den blir fylt med alt mulig, og når den er full, trekker folkene den opp på bredden. Så setter de seg ned og sanker opp i en kurv det som er noe verd, men det som ikke duger til noe, kaster de vekk. Slik kommer det til å gå ved verdens ende: Englene drar ut og skiller de onde fra de gode, og kaster dem i den brennende ovn, der de skal gråte og hulke bittert.

Har dere forstått alt dette?»

De svarer: «Ja.»

Da sier han til dem: «Det er godt; for en lovkyndig som er hjemme i himmelrikets lære, han er lik en husbond som har både nytt og gammelt å finne frem fra sitt forråd.»]

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Himlenes og jordens Herre har åpenbart Rikets hemmeligheter for mennesker som søker hans visdom. La oss som kong Salomo be om Visdommen fra Gud:

L: For alle som forkynner om Himmelriket,
at de lik en husbond må ha både nytt og gammelt
å finne frem fra sitt forråd.

L: For vår konge N. og hans familie
(vår dronning N. og hennes familie),
om et lydhørt hjerte innfor Gud og hans visdom,
slik at han (hun) kan være et godt forbilde for vårt folk,
også ved å skille rett mellom godt og ondt.

L: For alle små som lider,
at de må finne trøst i åpenbaringen
av Rikets hemmeligheter.

L: Om at vi på dette sted må finne Himmelrikets skatt
og gjøre alt for å bli eier av den.

Himmelske Far,
du som syntes godt om kong Salomos ønske,
gi oss den forstand som kommer fra din Sønn.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vi lever i deg. Du er villig til å være alt for oss. I brød og vin gir du oss næring gjennom din Sønn, og gjør oss til et samfunn i deg. Vi former våre bønner på denne dag:

L: Gud, åpne vårt blikk for alle dine gaver i jord, vann og luft, slik at vi kan ta imot dem uten å ødelegge dem.

L: Oppvekk forståelse i oss for ditt mysterium, som ligger skjult i de helt dagligdagse ting.

L: Lær oss mennesker at du ikke bare er Herren, men fremfor alt den gode hyrde.

L: Gi oss tillit til at du leder oss, selv om det skjer gjennom mørke, og til sist den uunngåelige død.

L: Styrk vår tro på at du elsker oss, i hvert øyeblikk i vårt liv.

Gud, du gir oss stadig nytt liv. Gi oss også kraft og innsikt til å se verdens sult og lidelse, og til å gjøre vårt beste for å gjenopprette det som er skjevt og urettferdig i våre samfunn. Det ber vi om ved Kristus, kjærlighetens levende brød. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.