18. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U18c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

1. lesning

Fork 1,2; 2,21–23
Hva har da mennesket igjen for alt sitt strev?

Alt er tomhet, sier Forkynneren, ja, alt er bare tomhet.

Det hender jo at et menneske strever med visdom, kunnskap og dyktighet og må gi det i arv til en annen som ikke har hatt noe bry med det. Også det er tomhet, en stor ulykke. Hva har da mennesket igjen for alt sitt slit og strev som han har plaget seg med under solen? Alle hans dager er fulle av smerte, og alt det han driver med, bringer sorg. Ikke engang om natten faller hans hjerte til ro. Også dette er tomhet.

Responsoriesalme

Sal 95 (94),1–2. 6–7. 8–9

Omkved: Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter!

Kom, la oss juble for Herren,
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang,
synge hans pris med salmer.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned,
knele for Herrens, vår skapers åsyn.
For han er vår Gud,
vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag,
forherd ikke deres hjerter,
som på fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve,
skjønt de hadde sett min gjerning.

2. lesning

Kol 3,1–5.9–11
Streb etter de ting som er der oppe, hvor Kristus er

Brødre, er dere da oppstandne med Kristus, så streb etter de ting som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre! Stem tanke og sinn etter dem, og ikke etter de jordiske ting. For dere har vært gjennom døden, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus står frem i lyset – han som er vårt liv – da skal også dere stå frem med ham i herligheten.

Det legeme som hører jorden til, skal dere da la dø. Utukt, urenhet, onde lidenskaper og begjær, griskhet (som ikke er noe annet enn avgudsdyrkelse).

Og lyv ikke for hverandre. Det gamle jeg og dets livsførsel har dere jo lagt bort for å iføre dere et nytt menneske, som, stadig fornyet i sin Skapers bilde, vandrer frem mot den fulle erkjennelse. Da er det ikke lenger spørsmål om hellener eller jøde, omskjærelse eller ikke omskjærelse, om barbar, skyter, slave eller fribåren; da er Kristus alt i alle.

Halleluja

Matt 5,3

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige,
for himlenes rike er deres. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,13–21
Hvem skal ha det du har samlet?

På den tid sa en mann i mengden til Jesus: «Mester, si til min bror at han skal la meg få min del av arven vår.»

Men han svarte: «Min venn, ingen har satt meg til å være dommer eller skifterett for dere.»

Og så sa han til dem: «Se opp for havesyken, ta dere i vare for den; for ingen er trygg på sitt liv, selv om han er aldri så rik.»

Dermed fortalte han dem en lignelse:

«Det var en gang en rik mann, som hadde fått en veldig avling. Da tenkte han ved seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre, jeg har ikke plass til en slik avling? Jo, nå vet jeg det. Jeg river ned forrådshusene og bygger dem større, og så lagrer jeg både kornet og alt jeg ellers eier. Og så kan jeg si til meg selv: Nå har du reserver for mange år, nå kan du ta det med ro, spise, drikke og ha det godt.’

Men så sier Gud til ham: ‘Du vettløse mann! I natt kreves ditt liv av deg. Hvem skal så ha det du har samlet sammen?’

– Slik går det den som samler rikdommer til seg selv, og ikke har noen rikdom hos Gud.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! I vettløshet er det mulig å glemme å søke rikdom hos Gud, og i stedet satse alt på det som er tomhet. La oss be Gud fri oss fra denne fare:

L: For dem som har leder- og forvaltningsansvar i Kirken,
at de alltid må skille på rett og forstandig vis
mellom jordiske og evige verdier.

L: For statens og samfunnslivets ledere,
at de alltid må vise respekt
for de åndelige verdiers prioritet.

L: For dem som lider som følge av fattigdom,
at de må få det de trenger til dette liv
og stor rikdom hos Gud.

L: Om en tjenlig økonomi i Kirken på dette sted.

Allmektige, evige Gud,
du som har skapt himmel og jord,
gi oss å forvalte de jordiske goder
på tjenlig og ansvarlig måte,
og alltid å søke rikdom hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vi lever i deg. Du er villig til å være alt for oss. I brød og vin gir du oss næring gjennom din Sønn, og gjør oss til et samfunn i deg. Vi former våre bønner på denne dag:

L: Gud, åpne vårt blikk for alle dine gaver i jord, vann og luft, slik at vi kan ta imot dem uten å ødelegge dem.

L: Oppvekk forståelse i oss for ditt mysterium, som ligger skjult i de helt dagligdagse ting.

L: Lær oss mennesker at vi ikke må samle rikdom for vår egen del, men bruke tingene på rett måte.

L: Gi oss tillit til at du leder oss, selv om det skjer gjennom mørke, og til sist den uunngåelige død.

L: Styrk vår tro på at du elsker oss, i hvert øyeblikk i vårt liv.

Gud, du gir oss stadig nytt liv. Gi oss også kraft og innsikt til å se verdens sult og lidelse, og til å gjøre vårt beste for å gjenopprette det som er skjevt og urettferdig i våre samfunn. Det ber vi om ved Kristus, kjærlighetens levende brød. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.