20. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

1. lesning

Jer 38,4–6.8–10
Du fødte meg, en mann som alle her i landet ligger i trette med (Jer 15,10)

I de dager sa stormennene til kongen: «Jeremia må dø; for han tar motet fra de krigerne som er igjen her i byen, og fra hele folket, når han taler slik til dem. Han vil jo ikke det som gagner dette folket, men det som skader.»

Kong Sidkia svarte: «Dere får gjøre med ham som dere vil. For kongen har ingen makt over dere.» Da tok de Jeremia og kastet ham i kongesønnen Malkias brønn i vaktgården. De firte ham ned med rep. Det var ikke vann i brønnen, men gjørme, som han sank ned i.

Ebed-Melek gikk ut av slottet og sa til kongen: «Herre konge, det er ondt, alt det som disse menn har gjort mot profeten Jeremia. Nå har de kastet ham ned i brønnen, og der kommer han til å dø av sult; for det er ikke mer brød i byen.»

Da gav kongen nubieren Ebed-Melek denne befaling: «Ta med deg tretti mann herfra og dra profeten Jeremia opp av brønnen før han dør.»

Responsoriesalme

Sal 40 (39),2. 3. 4. 18

Omkved: Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.

Jeg ventet og håpet på Herren.
Han bøyde seg til meg
og hørte mitt rop.

Han drog meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell,
gjorde skrittene faste.

En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud.
Mange skal se det
og frykte og sette sin lit til Herren.

Jeg er hjelpeløs og fattig,
men Herren har omsorg for meg.
Du min hjelper og redningsmann,
drøy ikke lenger, min Gud.

2. lesning

Hebr 12,1–4
La oss med utholdenhet fullføre det løp som er satt opp for oss

Brødre, når vi nå har slik en sky av vitner omkring oss, la oss kvitte oss med alt som tynger, med synden, som stadig vil tvinge seg inn på oss, og med utholdenhet fullføre det løp som er satt opp for oss, med blikket festet på ham som er de troendes fører og fullender, Jesus. Han gav jo selv avkall på den glede som forestod ham, og utholdt i stedet korset, uten å bry seg om vanæren som fulgte det; og nå har han tatt sete til høyre for Guds trone.

Ja, tenk på ham og på all den motstand fra onde menneskers side som han måtte tåle, – så skal trettheten og motløsheten ikke få makt over dere! Ennå har ikke kampen mot synden krevd liv og blod av dere.

Halleluja

Joh 10,27

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren.
Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,49–53
Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men splid

På den tid sa Jesus til disiplene:

«For å sette jorden i brann er jeg kommet, og hvor jeg skulle ønske at ilden alt var tent! Men jeg har en dåp å gå igjennom, og det er smertefullt å vente, til den er fullbragt!

Tror dere jeg er kommet for å bringe fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men splid. Om der er fem mennesker i samme hus, skal de fra nå av være i strid med hverandre: tre mot to og de to mot de tre. Far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot sin svigerdatter og svigerdatteren mot sin svigermor.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I sin radikalitet fører Evangeliet noen ganger til oppbrudd og konflikter. La oss be om hjelp til å være tro mot ham som kaller oss:

L: For dem som forkynner Evangeliet,
at de ikke må slå av på budskapets utfordringer,
men fremholde dem med klokskap og kjærlighet.

L: For alle med ansvar for å opprettholde rettferd,
at de ikke må la seg true eller lokke
til å svikte sitt oppdrag i denne verden.

L: For dem som rammes av konflikter,
om hjelp til å velge det rette
og til å vise nødvendig utholdenhet.

L: For oss når vi opplever
de spenninger og konflikter som Jesus talte om,
at vi må vise troskap mot Kristus
og elske vår familie og våre nærmeste.

Allmektige Gud, himmelske Far,
din Sønn har gått gjennom store vanskeligheter og prøvelser.
Gi oss ved hans nåde å bære de byrder som blir pålagt oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far i himmelen, du sendte din Sønn, Jesus Kristus, for at han for rettferdighetens skyld skulle sette verden i brann, og gi oss en fred som overgår all annen fred. Støtt oss i vår kamp for å gjennomskue all falsk fred i oss selv og i verden, og lytt til våre bønner:

L: La oss ikke tildekke våre meningsforskjeller, men la oss offentlig komme frem med dem og snakke ut om dem.

L: Gi oss kraft til å være rettferdige mot hverandre, selv når det blir ekstra vanskelig for oss å være det.

L: Gi oss mennesker som kan si befriende ord i konfliktsituasjoner.

L: Åpne vårt hjerte for ilden i ditt budskap, og la oss leve i kjærlighet som omsorgsfulle mennesker.

L: La oss som kristne ikke bare blindt følge strømningene i tiden, og gjør oss våkne for menneskers nød.

Gud, du gir hvert menneske bestemte talenter og oppgaver. Og du gir oss frihet til å utvikle våre talenter, og til å gjøre feil i dette arbeidet, uten at det skal hindre oss i å utføre vår gjerning. Derfor takker og lovpriser vi deg, nå og i all evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.