21. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U21c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 66,18–21
De skal komme med alle deres brødre fra alle folkeslag

Så sier Herren: Jeg kjenner deres gjerninger og tanker og kommer for å samle alle folk og tungemål. De skal komme og se min herlighet. Jeg gjør et tegn blant dem og sender noen av dem som er berget, ut til folkene – Tarsis, Put, Lud, Mesjek, Rosj, Tubal og Javan – og til de fjerne kyster som ikke har hørt om meg og ikke har sett min herlighet.

De skal forkynne min herlighet blant folkeslagene. Og de skal komme med alle deres brødre fra alle folkeslag, som en offergave til Herren – til hest, i vogner og bærestoler, på muldyr og kameler. De skal komme til mitt hellige fjell i Jerusalem, sier Herren, som når israelittene kommer med offergaver i rene skåler til Herrens hus. Også av dem tar jeg noen til prester og noen til levitter, sier Herren.

Responsoriesalme

Sal 117 (116),1. 2

Omkved: Gå ut og forkynn Evangeliet verden over.

Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle folkeslag.

Stor er hans miskunn mot oss.
Herrens troskap varer evig.

2. lesning

Hebr 12,5–7.11–13
Herren tukter dem han elsker

Brødre, har dere glemt den formaning som rettes til dere i egenskap av barn: «Min sønn, forakt ikke Herrens tukt! og mist ikke motet når han refser deg! For Herren tukter dem han elsker og straffer det barn han gjør til sitt.»

Det er nå en oppdragelse dere gjennomgår. Gud behandler dere som sine barn. Og hvor fins vel den sønn som ikke blir refset av sin far?

I øyeblikket synes vel en avstraffelse alltid å være til sorg heller enn til glede. Men senere viser det seg hva godt den bragte til dem som lot seg oppdra av den: Fred med Gud og den evige rettferdighet. Derfor: «Opp med de synkende armer, stram de vaklende knær!» Trå fast og sikkert, så stien blir rett, og den halte som følger, ikke trår feil, men tvert imot finner styrken igjen!

Halleluja

Joh 14,6

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren.
Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,22–30
Folk skal komme fra øst og fra vest, og sette seg til bords i Guds rike

På den tid vandret Jesus videre på sin vei til Jerusalem, fra by til by, fra landsby til landsby, og underviste folket der han kom.

Da var det en som spurte ham: «Herre, er det få som blir frelst?»

Han svarte dem: «Kjemp for å komme gjennom den trange port, for jeg kan si dere at mange skal forsøke det uten å klare det. Når husbonden først har reist seg og stengt døren, og dere står utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss!’ – da kommer han til å svare dere: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ Og dere sier: ‘Men vi har jo sittet til bords sammen med deg, og du underviste på torvene hos oss!’

Da svarer han dere igjen: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere illgjerningsmenn!’ Da skal dere gråte og hulke bittert, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er satt utenfor. Og folk skal komme fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, og sette seg til bords i Guds rike.

Ja, noen som nå er blant de siste, skal da bli de første, og de første de siste.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Folk skal komme fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, og sette seg til bords i Guds rike.» La oss be Herren lukke opp sitt rike for oss:

L: For alle som kaller seg kristne,
at de må kjempe for å komme gjennom den trange port.

L: For folk i alle verdensdeler, kulturer og religioner
som søker Gud, himmelens og jordens Herre,
at de må bidra til å foredle eget samfunn og verdenssamfunnet.

L: For alle som lider under tukt og avstraffelse,
at det må lede til god fred med Gud og medmenneskene.

L: For våre jødiske brødre og søstre
– Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere –
at de må komme stadig nærmere sin og profetenes Gud.

Allmektige, evige Gud,
du som vil at alle skal komme til ditt hellige fjell,
gi at vi sammen som et hellig troens folk og i renhet
må bære frem offergaver for deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vår Far, vi er samlet om Kristus, den korsfestede, som ofret seg for å frelse oss. Vi ber om at du gjennom ham vil gi alle dine troende styrke til å følge sin sanne livsvei:

L: At Kristi barmhjertighet må gjøre dommen over oss selv til en nådig dom.

L: At vi alltid må være åpne for en stadig omvendelse i tanker og livsførsel.

L: At enhver av oss som tror at hun eller han står trygt, må vokte seg vel for å falle.

L: At vi usikre mennesker må forstå mer av vår vandringsvei og ha tiltro til Guds ledelse.

L: At alle mennesker i Kirken må innse at troen er klippen og fundamentet i deres liv.

Allmektige, evige Gud, du som forlater våre synder og leger våre sår, før oss inn til deg gjennom den trange port. Ved Kristus, som alltid holder døren åpen til deg. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.