23. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U23b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Jes 35,4–7a
Døves ører skal lukkes opp, og den stumme skal juble med sin tunge

Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, vær ikke redde! Se, der er deres Gud. Nå kommer han for å straffe, Gud vil gjøre gjengjeld. Han kommer selv og frelser dere.

Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. For i ørkenen bryter kilden frem, bekker på de tørre stepper.

Den glødende sand blir til sivgrodd sjø, det tørstende land til vannrike kilder.

Responsoriesalme

Sal 146 (145),7. 8–9a. 9bc–10.

Omkved: Lov Herren, min sjel.

Herrens troskap varer til evig tid.
Han gir de undertrykte rett
og mat til dem som hungrer.
Herren løser de fangne.

Herren åpner de blindes øyne,
han reiser den som er bøyet.
Herren verner den som er fremmed,
for enker og faderløse er han en støtte.

Herren elsker de rettferdiges vei,
de ugudelige fører han på blindvei.
Herren er konge for evig.
Han er Sions Gud fra slekt til slekt.

2. lesning

Jak 2,1–5
Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige til å arve Riket?

Mine brødre! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, han som troner i herlighet, og samtidig ta hensyn til verdslig rang. Sett at det kommer en mann inn i forsamlingen, prektig kledd og med gullring på fingeren, og samtidig en fattig stakkar i skitne klær. Straks har alle bare øye for den fint kledde herren: «Vær så god,» sier man til ham, «ta en god plass her fremme», – men til den fattige: «Du kan stå der», eller «sett deg her foran skammelen min». Men er der i virkeligheten noen sammenheng i dette? Eller er det ikke å dømme på falsk grunnlag?

For hør nå her, kjæreste brødre! Har ikke Gud utvalgt nettopp dem som er fattige i verdens øyne, til å være rike i troen, og arve det Rike han har lovet dem som elsker ham?

Halleluja

Jf. Matt 4,23

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket,
og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,31–37
De døve lar han få høre, og de stumme gir han talens bruk!

På den tid drog Jesus igjen tilbake fra bygdene omkring Tyros gjennom Sidon og over til Galilea-sjøen, og videre inn gjennom Dekapolis.

Der kom de til ham med en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og bad ham legge hendene på ham. Jesus tok ham til side, bort fra mengden. Så stakk han fingrene i ørene hans og rørte ved tungen hans med spytt. Og med et blikk opp mot himmelen trakk han et dypt sukk og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Og straks ble hans ører åpnet, og båndet om hans tunge løst, så han talte klart.

Jesus forbød dem å si noe om det. Men jo mer han formante dem, jo mer forkynte de det, og alle undret seg over all måte, og sa:

«Han har gjort alle ting vel! De døve lar han få høre, og de stumme gir han talens bruk!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom ord og under, symbol og bilder blir godt fremtidshåp forkynt til menneskenes hjerter. La oss be om at dette håp må nå frem:

L: For all Kirkens virksomhet,
at den må tenne håpet fra Gud.

L: At Guds omsorg for de små og svake
må omskape samfunnets rike og mektige.

L: At Guds kjærlighet til de handikappede
må bli et virksomt vitnesbyrd for alle
om det store fremtidshåp hos Gud.

L: For alle våre dåpskandidater og nydøpte barn
som mottar Effata-tegnet,
at Jesus må la dem høre sitt ord og bekjenne troen.

Allmektige Gud, himmelske Far,
din Sønn lot de døve høre og de stumme tale.
Gi oss med munnen å bekjenne vårt håp om en fremtid hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.