25. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

1. lesning

Visd 2,17–20
La oss dømme ham til en død i vanære

De som legger onde planer, sier til seg selv:

La oss se om det er dekning for den rettferdiges ord og finne ut hvordan det går ham til slutt.

For dersom den rettferdige er Guds barn, vil Gud ta seg av ham og fri ham fra fienders vold. La oss sette ham på prøve, la oss plage og krenke ham, så får vi se hvor from han er, så kan vi prøve hans tålmodighet. La oss dømme ham til en død i vanære, så får vi se om Gud vokter ham, slik han selv sier.

Responsoriesalme

Sal 54 (53),3–4. 5. 6 og 8

Omkved: Herren er den som holder meg oppe.

Frels meg Gud, ved ditt navn.
Skaff meg rett ved din kraft.
Gud, hør min bønn.
Lytt til mine ord.

Fremmede har reist seg mot meg,
voldsmenn står meg etter livet.
Gud har de ikke for øyet.

Men se, Gud kommer meg til hjelp.
Herren er den som holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og prise ditt navn, for det er godt.

2. lesning

Jak 3,16–4,3
Den som sår fredens sæd, skal høste rettferdighetens frukt

Mine kjære, med egoisme og nag følger uorden og alt som ondt er. Men den klokskap som kommer ovenfra, den er først og fremst ren, og dernest fredsæl, velvillig, alltid rede til å lytte; den er rik på miskunn og fruktbar på alt godt, rettfrem og upartisk. Og den som sår fredens sæd, skal høste rettferdighetens frukt.

Hvor kommer den fra, all denne striden og ufreden blant dere? Mon ikke fra alle de lyster som brytes i deres kropp? Der er ting dere begjærer, men ikke kan få, uten å slå folk i hjel; dere misunner andre, men når ikke det dere vil, uten å strides og slåss. Dere får det ikke, fordi dere ikke ber! Og dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt – for å kunne bruke penger til å tilfredsstille deres lyster.

Halleluja

Jf. 2 Tess 2,14

Halleluja. Gud har kalt oss gjennom Evangeliet
til å få vår Herre Jesu Kristi herlighet i eie. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,30–37
Menneskesønnen skal overgis … Den som vil være den fremste, han får være alles tjener.

På den tid forlot Jesus og disiplene fjellet og vandret gjennom Galilea. Og han ville at ingen skulle vite det, for han underviste sine disipler. Da sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender og bli slått i hjel, og tre dager etter det skal han gjenoppstå.» Men de skjønte ingenting av det hele, og våget heller ikke å spørre ham.

De kom til Kafarnaum. Og da de var kommet i hus, spurte han dem: «Hva var det dere snakket med hverandre om på veien?» Men de tidde; for de hadde trettet om hvem som var den største blant dem.

Da satte han seg, kalte de tolv til seg og sa: «Den som vil være den fremste, han får gjøre seg til den siste av alle og være alles tjener.»

Dermed tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, slo armene om det og sa: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han tar ikke bare imot meg, han tar imot ham som har sendt meg.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Siste søndag i september (25. eller 26. søndag i det alminnelige kirkeår) er i Norge Caritas-søndag hvor Kirken spesielt ber for caritas-arbeidet.

Kjære kristne! Jesus gav sine disipler en helt ny visdom om nederlag og opphøyelse. La oss be om nåde til å ta til oss denne visdom:

L: For biskopen av Rom, Peters etterfølger,
at han alltid må vise seg som Guds tjeneres tjener.

L: For dem som tretter om hvem som er den største,
at de må lære å gjøre seg til den siste
og til alles tjener.

L: For de rettferdige som må lide,
om nåde til å se at Gud er nær og medlidende.

L: For arbeidet blant barn og unge i vår menighet,
og for vår holdning til de små barn,
at vi i dem må se Jesus Kristus midt iblant oss.

L: (For det arbeid blant de nødlidende
som Caritas står for.)

Herre Gud, himmelske Far,
Menneskesønnen ble overgitt
i menneskers hender og slått i hjel,
og tre dager etter gjenoppstod han.
Før også oss gjennom fornedrelse til opphøyelse.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.