2. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U2a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 49,3.5–6
Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå ut

Herren sa til meg: «Du er min tjener, Israel, på deg vil jeg vise min herlighet.»

Og nå sier Herren, som fra jeg var i mors liv formet meg til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel hos ham – jeg er æret i Herrens øyne, min Gud er blitt min styrke – han sier:

«Det er ikke nok at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.»

Responsoriesalme

Sal 40 (39),2 og 4ab. 7–8a. 10

Omkved: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.

Jeg ventet og håpet på Herren,
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud.

Offer og gaver ønsker du ikke,
du har åpnet mitt øre.
Brennoffer og sonoffer krever du ikke.
Da sa jeg: «Se, her kommer jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg
at jeg skal gjøre din vilje.
Min Gud, jeg elsker din lov
fra dypet av mitt hjerte.»

Jeg forkynte Herrens rettferd
i den store forsamling.
Se, jeg tiet ikke,
det vet du, Herre.

2. lesning

1 Kor 1,1–3
Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og fra vår Herre Jesus

Paulus, ved Guds vilje og kall Kristi Jesu apostel, og vår bror Sosthenes, hilser Guds kirke i Korint – helliget i Kristus Jesus, kalt og viet til Gud – i fellesskap med alle dem som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. For han er både deres Herre og vår.

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og fra vår Herre Jesus Kristus

Halleluja

Joh 1,14a. 12a

Halleluja. Og Ordet ble menneske av kjøtt og blod og oppslo sin bolig iblant oss.
Og de som tok imot ham, dem gav han evne til å bli Guds barn. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,29–34
Se, der er Guds lam, han som tar bort verdens synd

På den tid ser Johannes Jesus komme mot seg, og sier: «Se, der er Guds lam, han som tar bort verdens synd. Om ham var det jeg sa: ‘Etter meg kommer en mann som er gått meg forbi, fordi han var før meg.’ Jeg kjente ham heller ikke. Men det er for at han skulle åpenbares for Israel jeg er kommet og døper med vann.»

Og Johannes vitnet: «Jeg har sett Ånden stige ned over ham som en due fra himmelen, og bli over ham. Nei, jeg kjente ham ikke; men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: ‘Den du ser Ånden stige ned over og bli hos, han er det som skal døpe med Den Hellige Ånd.’

Ja, jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Det er han som er Guds Utvalgte.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet.

Kjære kristne! Gjennom Johannes Døperen ble Jesus Kristus utpekt som Guds Lam. La oss vende oss til ham som kom til verden for å frelse oss.

L: For prestene som frembærer det hellige messeoffer,
la oss påkalle ham som er Guds Lam.

L: For vår konge (dronning) N.
som fra mors liv av er formet til sitt oppdrag,
la oss påkalle ham som ble unnfanget som Frelser.

L: For alle som ved synd er kommet bort fra Gud,
la oss påkalle ham som tar bort verdens synd.

L: For våre konfirmanter som søker Åndens gaver,
la oss påkalle ham som Ånden
– ifølge dagens Evangelium – steg ned over som en due.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Hellige Gud, himmelske Far,
du som sendte din Sønn for å ta bort verdens synd,
gi oss å søke ham i de hellige sakramenter.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, i dag ber vi deg tillitsfullt:

L: Gjør oss til redskaper for Evangeliet, slik at ditt lys, din fred og din glede kan nå til alle folkeslag.

L: Vær med det økumeniske arbeidet som markeres i uken som kommer. Føy alt sammen som er splittet, foren de atskilte, samle de spredte. Åpne våre hjerter for din Ånd, og gi at enheten gjenopprettes.

L: Gi oss mot og håp, når vi ser på verden omkring oss. La oss ikke gå under i fortvilelse eller angst.

L: Gi oss å leve oppmerksomt og med åpne hjerter, slik at vi hører at du kaller oss til medarbeid på frelsesverket, og med gleder vier oss til deg.

Allmektige, evige Gud. Din hellige Kirke opphører aldri å døpe sin barn, og som Døperen å peke på Vår Herre Jesus Kristus som Guds lam og Faderens Sønn. Slik forkynner vi med stor glede evangeliet om frelsen i Kristus, din utvalgte. La din Ånd stige ned over oss, gi alle kristne enhet og fred, og utvelg også oss til å avlegge vitnesbyrd om din miskunn. Det ber vi deg om, du som lever og råder, sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.