3. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U3a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 9,1b–4 (8,23b–9,3)
I folkeslagenes Galilea får folket se et stort lys

Før i tiden førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan og folkeslagenes Galilea.

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset frem. Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når hærfang skiftes.

For åket som tynger folket, stangen over nakken og staven som driveren brukte, har du brutt i stykker som på Midjans dag.

Responsoriesalme

Sal 27 (26),1. 4. 13–14

Omkved: Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte?

Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv,
for hvem skal jeg være redd?

Ett lengter jeg etter, det ber jeg om:
Alltid å bo i Herrens hus,
å skue Herrens herlighet,
tre inn i hans hellige tempel.

Jeg tror at jeg skal få se
Herrens herlighet i de levendes land.
Vent på Herren, stol på ham.
Stå fast i ditt hjerte, ha tillit til Gud.

2. lesning

1 Kor 1,10–13.17
Vær enige, så det ikke blir noen splittelse blant dere

Brødre, jeg ber dere innstendig i vår Herre Jesu Kristi navn, om å være enige, så det ikke blir noen splittelse blant dere, men at dere tvert imot står fast forenet i ett og samme sinnelag, ett og samme syn.

For det er blitt meg fortalt, brødre, av Kloes folk, at der er stridigheter mellom dere. Jeg mener dette at hver enkelt sier: «Jeg er for Paulus» – «og jeg for Apollos» – «og jeg for Kefas» – «men jeg for Kristus».

Er da Kristus blitt stykket opp? Eller er det Paulus som er blitt korsfestet for dere? Var det Paulus’ navn dere ble døpt til?

For Kristus sendte meg nemlig ikke ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det uten å ty til verdslig visdoms tale – så Kristi kors skulle beholde sin fulle vekt.

Halleluja

Jf. Matt 4,23

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket,
og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Matt 4,12–23 (kortere form: 4,12–17)
Han slo seg ned i Kafarnaum. Slik skulle det gå i oppfyllelse som er sagt ved Jesaja.

På den tid, da Jesus fikk høre at Johannes var kastet i fengsel, drog han avsted til Galilea. Han forlot Nasaret og slo seg ned i Kafarnaum ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. Slik skulle det gå i oppfyllelse som er sagt ved profeten Jesaja:

«Sebulons og Naftalis land, sjøveien, landet hinsides Jordan, hedningenes Galilea! Det folk som satt i mørke, et veldig lys har det fått se, for dem som lever i dødens skyggeland, er et lys runnet opp.»

Fra nå av begynte Jesus å forkynne: «Vend om! For himlenes rike er nær.»

[Så var det en gang han vandret langs bredden av Galilea-sjøen; da fikk han øye på to brødre, – Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var fiskere, og drev og kastet med not i sjøen. Jesus sier til dem: «Kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham.

Litt lenger fremme fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes; de var sammen med sin far i båten, i ferd med å bøte garn. Også dem kalte han til seg. Og i samme stund forlot de båten og sin far og fulgte ham.

Siden vandret han omkring i hele Galilea, underviste i synagogene der og forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer og skrøpeligheter blant folk.]

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet.

Kjære kristne! Da Jesus slo seg ned i Kafarnaum, gikk – på billedlig vis – frelsesprofetien fra Jesaja om Sebulons og Naftalis land i oppfyllelse, landene som i gammel tid var blitt rammet med vanære. La oss be om at det samme må skje for oss nå:

L: For Kirkens «menneskefiskere»,
at de må forkynne omvendelse og frelse
for dem som sitter i dødens skyggeland.

L: For de offentlige samfunnstjenere,
at deres yrkesmoral må være preget av sannhet og lys.

L: For oss som lider under splittelsen mellom de kristne,
at vi må finne enhet i den korsfestede Kristus.

L: Om hjelp for unge og eldre hos oss
til å følge Herrens kall til etterfølgelse i tjeneste.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Himmelske Far,
folket i Sebulons og Naftalis land «fikk komme til ære».
Vi ber deg se i nåde til vår tids mennesker.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, i dag ber vi deg tillitsfullt:

L: Gi oss kraft til å omvende oss, og til å følge Kristus.

L: Gi oss ditt nærvær og fyll oss med evangeliets glede.

L: Gi oss krefter til medarbeid på ditt rike, slik at din kjærlighet når alle mennesker.

L: Gi trøst og fred til alle som lider under en stor sorg. Vær du deres lys i den skyggen som døden kaster.

L: Bevar din hellige Kirke for splittelse og ufred, men gi den enhet og fred, slik at vi troverdig kan avlegge vitnesbyrd om deg.

Allmektige, evige Gud. Du har opprettet ditt rike i og ved din Sønn og vår bror, Jesus Kristus. Dermed har du gitt oss barnekår og gjort oss til medarvinger. Gi oss omvendelsens nåde, la riket vokse i våre hjerter og i din hellige Kirke over hele jorden, slik at mørket svinner og lyset fra Kristus stråler frem. Det ber vi deg om, du som lever og råder, sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.