4. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U4a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 106 (105),47

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene,
så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre …

1. lesning

Sef 2,3; 3,12–13
Jeg lar det bli tilbake hos deg et armt og ydmykt folk

Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje! Søk rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag!

Jeg lar det bli tilbake hos deg et armt og ydmykt folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn, de som er igjen av Israel. De skal ikke gjøre urett mer og ikke tale løgn. Ingen svikefull tale skal finnes i deres munn. De skal finne føde og hvile trygt, og ingen skal skremme dem.

Responsoriesalme

Sal 146 (145),7. 8–9a. 9bc–10

Omkved: Salige er de fattige i ånden,
for himlenes rike tilhører dem.

Herrens troskap varer til evig tid.
Han gir de undertrykte rett
og mat til dem som hungrer.

Herren løser de fangne,
han åpner de blindes øyne.
Herren reiser den som er bøyet.
Herren verner den som er fremmed,
for enker og faderløse er han en støtte.

Herren elsker de rettferdiges vei,
de ugudelige fører han på blindvei.
Herren er konge for evig,
han er Sions Gud fra slekt til slekt.

2. lesning

1 Kor 1,26–31
De som ikke duger til noe etter denne verdens mål, dem har Gud utvalgt

Brødre, tenk over hvordan kallet kom til dere selv: Ikke mange var hva mennesker regner for vise, ikke mange mektige, ikke mange av edel byrd.

Men de som i denne verden går for tåper, dem har Gud utvalgt for å gjøre de vise til skamme, og de som ikke duger til noe etter denne verdens mål, dem har Gud utvalgt for å gjøre de sterke til skamme; og de som man i denne verden akter ringe og ser ned på, dem har Gud utvalgt, – de som ingenting er, for å gjøre til intet dem som er noe, så at ingen dødelig skal ha noe å rose seg av overfor Gud.

For det er takket være ham at dere nå lever i Kristus Jesus, han som Gud har gitt oss til å være vår visdom, – ja, vår rettferdighet, vår helligelse og vår befrielse, – så det skal være som det står skrevet: «Den som roser seg, skal rose seg av Herren!»

Halleluja

Matt 5,12a

Halleluja. Gled og fryd dere,
for en stor lønn venter dere i himlene. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,1–12a
Salige er de fattige i ånden

På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:

«Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike tilhører dem.

Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.

Salige er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.

Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.

Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem.

Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på, – gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! De som ingenting er, de utvalgte Gud for å gjøre til intet dem som var noe, så ingen dødelig skal ha noe å rose seg av overfor Gud. La oss be Gud gi oss del i saligheten fra ham:

L: For alle som vil kalle seg kristne,
om fattigdom i ånden.

L: For menneskene i vårt land i dag,
at vi må vise større ydmykhet
og ta vår tilflukt til Herren.

L: For dem som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
at de må bli seg bevisst at himlenes rike tilhører dem.

L: For oss som er samlet her,
om ydmykhet og barmhjertighet,
hunger og tørst etter Guds rettferd.

Himmelske Far,
du har lovet at de sørgende skal finne trøst
og at de rene av hjertet skal se deg.
Vi ber deg sette ditt preg på oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, som tegn på vår hengivenhet legger vi gaver på ditt alter. Motta dem i din miskunn, og gjør dem til vår forløsnings sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),17–18

La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet!
La meg ikke stå til skamme, Herre,
når jeg kaller på deg!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,3–4

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette sakrament har du gitt oss pantet på den kommende herlighet. Styrk vår tro, og la oss her i livet få erfare din frelse. Ved Kristus, vår Herre.