6. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

1. lesning

3 Mos 13,1–2.45–46
Utenfor leiren skal den spedalske ha sitt tilholdssted

Herren talte til Moses og Aron og sa:

Når noen får en hevelse, et utslett eller en lys flekk på huden, og det kan bli til spedalskhet, skal han føres til presten Aron eller til en av hans sønner, prestene.

Den som er rammet av spedalskhet, skal rive sine klær i stykker og la håret henge fritt. Han skal skjule skjegget og rope: «Uren, uren!» Så lenge han er syk, er han uren. Han skal bo for seg selv. Utenfor leiren skal han ha sitt tilholdssted.

Responsoriesalme

Sal 32 (31),1–2. 5. 11

Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt.

Salig den hvis overtredelser er forlatt,
hvis synd er tilgitt.
Salig det menneske som er uklanderlig for Herren,
som er funnet uten svik.

Jeg har latt deg se min synd,
og ikke skjult mine feilgrep for deg.
Jeg sa: «Jeg vil gå til Herren og bekjenne min synd.»
Og du, Herre, har utslettet min skyld,
du har tilgitt min synd.

Gled dere i Herren, rop av fryd.
Oppriktige av hjertet, bryt ut i jubelsang.

2. lesning

1 Kor 10,31–11,1
Følg mitt eksempel, likesom jeg følger Kristi!

Brødre, enten dere da spiser eller drikker, eller hva dere gjør, så la det alltid være til Guds ære. Vold ikke anstøt for noen, hverken for jøder eller hellenere eller for Guds egen Kirke! Det er hva jeg selv streber etter: Å være alle til lags i alt – idet jeg søker, ikke mitt eget beste, men det som er til gagn for de mange, så de kan bli frelst.

Følg da mitt eksempel, likesom jeg følger Kristi!

Halleluja

Luk 7,16

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss –
Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,40–45
Spedalskheten forsvant, og mannen var ren

På den tid kom det en spedalsk til Jesus, bønnfalt ham på kne om hjelp og sa: «Dersom du vil, kan du gjøre meg ren!» Jesus ble harm. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten, og mannen var ren.

Men etterpå formante Jesus ham i strenge ordelag og sendte ham straks bort med den beskjed: «Se til at du ikke lar noen få vite noe; bare gå og vis deg for presten, og frembær det offeret for renselsen som Moses har påbudt til vitnesbyrd for dem.»

Men mannen gikk avsted og gav seg til å fortelle vidt og bredt om det som var hendt, slik at Jesus ikke lenger kunne gå åpenlyst inn i noen by, men måtte holde til ute på landet, langt unna folk. Men de fortsatte å komme til ham alle vegne fra.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Herren Jesus Kristus som renset fra spedalskhetens urenhet, kan også rense oss fra vår urenhet. La oss be ham miskunne seg over oss – til nåde og hjelp for sjel og legeme:

L: For alle som forvalter sykesalvingens sakrament
og som utfører annet omsorgsarbeid for de lidende,
at de må nå frem med budskapet om Guds vilje til å helbrede.

L: Om visdom og forstand for helsepersonell og sjelesørgere
i møte med sjelelig og legemlig sykdom og urenhet.

L: For de sjelelig og for de legemlig syke.

L: For dem iblant oss som lider
som følge av AIDS eller HIV-smitte
eller som følge av andre sykdommer
som bringer sosial skam og utstøtelse.

Barmhjertige Gud,
din Sønn gjorde den spedalske ren.
Gi at han må rense oss til sjel og legeme.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.