8. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 49,14–15
Jeg vil aldri glemme deg

Sion sa: «Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg.» Kan en kvinne glemme sitt spebarn og ikke ha ømhet for den sønn hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg.

Responsoriesalme

Sal 62 (61),2–3. 6–7. 8–9ab

Omkved: Hos deg, Herre, skal min sjel søke ly.

Min sjel finner hvile i Gud alene.
Min frelse kommer fra ham.
Han er min klippe, min frelse, mitt vern.
Jeg skal aldri falle.

Min sjel finner hvile i Gud alene.
Mitt håp kommer fra ham.
For han er min Gud og min frelse.
Han er min klippe. Jeg skal aldri falle.

Gud er min hjelp og min ære,
min sterke klippe.
Stol på Herren, du hans folk,
utøs ditt hjerte for ham!

2. lesning

1 Kor 4,1–5
Herren skal bringe våre innerste tanker for dagen

Brødre, så skal man da betrakte oss som medhjelpere for Kristus og forvaltere av de guddommelige mysterier. Men det som forlanges av en forvalter, er at han viser seg tro.

Og for meg betyr det lite, om jeg dømmes av dere eller i det hele tatt av en menneskelig domstol. Ja, jeg kan ikke engang selv dømme i min sak. Riktignok er jeg meg ikke noen skyld bevisst, men dermed er jeg ikke frikjent; for Herren er min dommer.

Døm altså ikke før tiden er inne, men vent til Herren kommer – han som skal kaste lys over det som er skjult i mørket og bringe våre innerste tanker for dagen. Og da skal enhver få den ros han fortjener av Gud.

Halleluja

Hebr 4,12

Halleluja. Levende og virksomt er Guds ord;
det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Matt 6,24–34
Vær ikke bekymret for morgendagen

På den tid sa Jesus til sine disipler:

«Ingen kan tjene to herrer; enten vil han hate den ene og holde av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.

Derfor sier jeg dere også: Gjør dere ikke bekymringer for livet, for hva dere skal spise, – eller for kroppen, hva dere skal kle den med. Livet er da mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, de hverken sår eller høster eller samler seg forråd, og Faderen i himmelen sørger for dem allikevel. Og er ikke dere noe annet og mer enn de?

Og hvem av dere kan vel forresten, med alle sine bekymringer, legge en alen til sin livslengde?

Og hvorfor bekymre seg for klærne? Se på markblomstene, som de vokser, enda de hverken arbeider eller spinner, – og jeg sier dere, at ikke engang Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men hvis gresset på marken, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, blir kledd slik av Gud, hvor meget mer kommer han da ikke til å gjøre for dere, lite troende!

Vær da ikke bekymret; si ikke, ‘hvor skal vi få mat fra’, eller ‘hvor skal vi få drikke fra’, eller ‘hvordan skal vi skaffe oss klær’. Alt dette er hedningene opptatt av; men dere har en Far i himmelen, som vet at dere trenger til alt slikt. Søk bare først hans rike og hans rettferd – så skal dere få alt det andre i tillegg.

Vær da ikke bekymret for morgendagen; for morgendagen kan sørge for seg selv. Hver dag har nok med sin egen møye.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Profeten spurte retorisk: «Kan en kvinne glemme sitt spedbarn og ikke ha ømhet for den sønn hun fødte?» La oss vende oss til Gud i bønn, han som aldri glemmer oss:

L: For Kirkens forkynnere og sjelesørgere,
at de må nå frem med budskapet
om Guds dype og totale omsorg for oss.

L: For alle som utfører dommerfunksjoner,
at de må se seg som Guds tjenere,
han som er både rettferdig og barmhjertig.

L: For dem som lider under bekymring for morgendagen,
at de må forstå at Gud tar hånd om oss.

L: For oss i vår forvaltning av penger og andre verdier,
at vi må gjøre det med tanke på Gud og evigheten.

Barmhjertige og gode Gud,
du som har gitt mødre del i din ømhet,
gi oss i dem å se din godhet og omsorg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.