8. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8b)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

1. lesning

Hos 2,14b.15b.19–20 (2,16b.17b.21–22)
Jeg vil trolove meg med deg for alltid

Så sier Herren:

«Se, jeg vil føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. Der skal hun svare meg som i ungdommens dager, som den gang hun drog opp fra Egypt.

Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferd og rett, i miskunn og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.»

Responsoriesalme

Sal 103 (102),1–2. 3–4. 8 og 10. 12–13

Omkved: Herren er nådig og barmhjertig.

Min sjel, lov Herren,
ja, alt hva i meg er, love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater dine synder,
som leger dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og godhet.

Barmhjertig og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Han gjør ikke med oss etter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Så langt som østen er fra vesten,
skiller han oss fra våre synder.
Som en far forbarmer seg over sine barn,
forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.

2. lesning

2 Kor 3,1b–6
Dere er et brev fra Kristus, besørget gjennom oss

Brødre, skulle vi kanskje trenge noe anbefalingsbrev, det være seg til dere eller fra dere – slik som visse andre! Vårt anbefalingsbrev, det er dere selv, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker; for alle er det åpenbart at dere er et brev fra Kristus, besørget gjennom oss, og skrevet, ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på menneskehjerter – tavler av kjøtt og blod.

Ja, så trygge står vi overfor Gud, takket være Kristus. Ikke så å forstå, at vi av egen evne skulle makte noe, og dermed kunne gjøre krav på noe som vårt eget; nei, alt hva vi evner, skylder vi Gud! Han er det, som har gitt oss både fullmakt og kraft til å tjene en ny pakt – en som ikke hviler på den skrevne bokstav, men på Ånd. For bokstaven bringer død, mens Ånden gir liv.

Halleluja

Jak 1,18

Halleluja. Av egen fri vilje fødte han oss ved sannhetsordet,
for at vi skulle være som en førstegrøde av hans skapning. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,18–22
De har brudgommen blant seg

En dag Johannes’ disipler og fariseerne fastet, kom det noen til Jesus og spurte: «Hvordan har det seg at dine disipler ikke faster, når fariseerne og Johannes’ disipler gjør det?»

Jesus svarte: «Kan vel brudgommens venner faste, så lenge de har brudgommen blant seg? Nei, så lenge de er sammen med brudgommen, kan de ikke faste. Men det kommer en tid, da brudgommen skal bli tatt fra dem, og da, da kommer de til å faste.

Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på en gammel kappe, for da river det nye tøyet noe av det gamle med seg, så riften blir verre. Og ingen fyller ny vin på gamle skinnsekker, for da blir sekkene sprengt, og både de og vinen blir ødelagt. Nei, ny vin på friske skinnsekker!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Brudeparet er et bilde på møtet mellom Kristus og Kirken. La oss be for alle med kall til å være bilde på dette møte:

L: For dem som underviser om ekteskapet,
at de også må få frem sammenhengen
mellom ekteskapet og frelsens mysterium i Kirken.

L: For de borgerlige myndigheter
med ansvar for familie og ekteskap,
at de må bidra til å skape gode og varige familier.

L: Om at ektefeller som holder sammen i gode og onde dager,
må styrke oss i håpet på Guds troskap,
også når vi opplever alt tungt og Gud fjern.

L: Om hjelp for våre unge ektepar
til å bevare den første tids glede og fryd,
Gud til pris, han som vil fylle oss med sin glede.

Himmelske Far,
du som ved Kristi komme
skapte et helt nytt forhold mellom oss og deg,
gi oss del i din nåde og hjelp.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag