8. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

1. lesning

Sir 27,4–7 (5–8)
Ros ingen før du har hørt ham tale

Når sikten ristes, blir rusket tilbake; slik blir smusset tilbake i menneskets tanker.

Som pottemakerens kar prøves i ovnen, prøves mennesket når du samtaler med det.

Treets frukt viser hvordan det er stelt, menneskets tale røper dets tanker.

Ros ingen før du har hørt ham tale, for slik skal mennesker stå sin prøve.

Responsoriesalme

Sal 92 (91),2–3. 13–14. 15–16

Omkved: Det er godt å prise Herren.

Det er godt å prise Herren,
lovsynge ditt navn, du Høyeste,
forkynne din nåde ved morgengry,
din trofasthet hele natten.

De rettferdige skal blomstre som palmen,
vokse som seder på Libanon.
De er plantet i Herrens hus.
I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt,
gir ikke tegn til å visne.
De forkynner at Herren er rettvis,
han er min klippe, han svikter ikke.

2. lesning

1 Kor 15,54–58
Han gir oss seieren ved Jesus Kristus

Brødre, når det som var dødelig og forgjengelig, er ikledd udødelighet og uforgjengelighet, da skal Skriftens ord være oppfylt: «Døden er oppslukt av seieren! Død, hvor er din seier? Død, hvor er din brodd?» Dødens brodd, det er synden, og synden får sin kraft fra Loven. Men lovet være Gud, som gir oss seieren, ved vår Herre Jesus Kristus!

Og derfor, mine kjære brødre, vis dere faste og standhaftige, og gi dere helt til den oppgave Herren har gitt dere, siden dere jo vet at det vi gjør for Herren, aldri er gjort for intet.

Halleluja

Fil 2,15d.16a

Halleluja. Dere skal være lys
som lar livets ord skinne for menneskene. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,39–45
Munnen bærer frem hva hjertet er fullt av

På den tid la Jesus frem en lignelse for disiplene: «Kan vel en blind lede en blind? Bærer det ikke da i grøften med dem begge?

Disippelen står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.

Et lite rusk i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg få ta rusket ut av øyet ditt,’ når du ikke ser bjelken i ditt eget? Din hykler! Få først bjelken ut av ditt eget øye, så ser du også skarpt nok til å få rusket ut av din brors.

Noe godt tre som bærer slett frukt, finnes ikke, men heller ikke noe dårlig tre med god frukt. Et tre kjennes på den frukt det bærer: En kan jo ikke plukke fiken av tistler, eller høste vindruer av tornekratt. Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske onde ting fra sitt onde indre. For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne. Munnen bærer frem hva hjertet er fullt av. La oss be Jesus Kristus fylle hjertene med det som godt er:

L: For Kirkens tjenere
når de forvalter sakramentene, forkynner og driver sjelesorg,
at de alltid må ha for øye
at menneskene trenger nye hellige hjerter.

L: For statslederne,
at de må bli fylt av Kristi kjærlighet.

L: For dem som lider fordi de ikke ser sine egne feil,
om hjelp til å oppdage feilene og få dem helbredet.

L: For oss i vår omgang med hverandre,
la oss be Kristus om hans kjærlighet.

Herre Gud, himmelske Far,
gjennom Kristus renser du oss i vårt indre.
Fyll oss også med din kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.