Vreidedagen verdi tyner (LH653)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Dies iræ, dies illa, Thomas av Celano 1255    Melodi: 1200-t    Oversettelse: Ragnhild Foss 1938
Vreidedagen verdi tyner del 1


Vreidedagen verdi tyner del 2


1Vreidedagen verdi tynner / og i okevêret lyner / Davids og Sibylas* syner.

2Redslerop mot himlen ljomar, / der han kjem den høge domar; / tungt som klokkemalm det omar.

3Domsbasun med tunge tonar / stemnar heimsens millionar / fram for han som høgast tronar.

4Daude, liv i redsle grundar: / fram or mold og havsens brunnar / daudingher til domen skundar.

5All den synd på jord eg gjorde / skrivi er i boki store, / som dei ber til domarbordet.

6Røyna fær eg då med tåre: / alt lyt fram i dagen klåre, / løynast kann kje synden´ våre.

7Kva skal eg min domar svara, / kvar skal foten av då fara? / Skuld hev han som best seg vara.

8Drott som kjem i domarvelde, / kjøtet mitt til synd eg selde; / fria meg, all godleiks kjelde!

9Jesus, Frelsar, eg vil gøyma / meg hjå deg, du vil kje gløyma / du for meg ditt blod lét strøyma!

10Trøytt for meg du sat ved brunnen, / striden var kje enno vunnen, / sigerdagen ikkje runnen.

11Rettferds domar, vil du minnast, / når eg må som skuldig finnast, / at på krossen eg laut vinnast?

12Sjå, eg skjelv for synden´ mine, / raudnar framfor augo dine, / fri meg, Gud, frå helheims pine!

13Miskunn gav du syndekvinna, / røvar lét du sæla vinna. / Er det von for meg å finna?

14Ring er bøni eg kan beda: / Du er god, leid meg til gleda; / lat kje meg i glohaug treda!

15Lat meg millom lammi skrida / til eit rom ved høgre sida, / ikkje millom bukkan´ lida.

16Lat kje meg i synd og fæle / skjelva for ditt domarmæle! / Kalla meg med dine sæle!

17Hjarta brenn i såre kvida; / med min Frelsar lyt eg lida / som for oss så tungt laut strida.

18Å, du dag då tåror fløymer! / Fram or eld og oske strøymer / dei som er for domen saka:** / Vil du syngdi frå deim taka!

19Milde Jesus, Herren min, / gjev deim alle freden din!

* hedensk spåkvinne

** anklaget, saksøkt

Se også