28. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 09:23 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 25,6–10a
Herren skal gjøre et gjestebud, og han skal tørke tårene bort fra hvert ansikt

Herren, Hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. På dette fjell skal han fjerne sløret som tilhyller alle folk, dekket som er lagt over alle folkeslag.

Han skal oppsluke døden for evig. Herren vår Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal han ta bort den skjensel hans folk lider. For Herren har talt.

Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Gud! Vi ventet på ham, og han frelste oss; dette er Herren som vi satte vårt håp til. La oss juble og glede oss over hans frelse!» For Herrens hånd skal hvile over dette fjell.

Responsoriesalme

Sal 23 (22),1–3a. 3b–4. 5. 6

Omkved: Jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile,
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier,
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.
For, Herre, du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne
og salver mitt hode med olje.
Mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er,
skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

2. lesning

Fil 4,12–14.19–20
Alt makter jeg i ham som gir meg styrke

Brødre, jeg har erfaring både for å ha det trangt og å ha rikelig. Ja, jeg har vært igjennom det hele: Snart har jeg sultet, snart har jeg hatt rikelig, jeg har lært å kjenne både overflod og nød. Alt makter jeg i ham som gir meg styrke. Allikevel har dere gjort vel i å ta del i mine trengsler.

Så skal også min Gud, ut fra sin store rikdom, gi dere alt dere trenger, og det på fyrstelig vis – gjennom Kristus Jesus. Ham, vår Gud og Far, være ære i all evighet! Amen!

Halleluja

Jf. Ef 1,17–18

Halleluja. Vår Herre Jesu Kristi Far la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Halleluja.

Evangelium

Matt 22,1–14 (kortere form: 22,1–10)
Innby alle dere treffer til bryllupet

På den tid gav Jesus seg på ny til å tale til yppersteprestene og fariseerne i lignelser:

«Himlenes rike kan lignes med en konge som holdt bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere ut for å varsle alle som var innbudt til bryllupet; men de ville ikke komme.

Da sendte han ut andre tjenere med den beskjed: «Si til de innbudte: ‘Festmåltidet er stelt i stand, oksene og gjøfeet er slaktet, og alt er parat; kom nå til bryllupet.’» Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, den ene ut på sin åker, den annen til sine forretninger; og andre igjen gikk løs på tjenerne, mishandlet dem og slo dem i hjel.

Da ble kongen harm og lot sine tropper rykke ut; de gjorde det av med morderne og satte deres by i brann.

Så sier han til sine tjenere: ‘Alt var nok klart til bryllupsfesten, men de jeg innbød, var det ikke verd. Vel, så gå ut og still dere ved veikryssene, og innby alle dere treffer til bryllupet.’ Og tjenerne gikk ut langs veiene og samlet alle de fant, onde og gode, så bryllupssalen fyltes med gjester.

[Men da kongen kom for å ta gjestene i øyesyn, fikk han øye på en som ikke var kledd til bryllups. ‘Men min venn,’ sier han da til ham, ‘hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær?’ Men den annen bare tidde. Da sa kongen til dem som vartet opp: ‘Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket, der de skal gråte og hulke bittert.’

– Mange er nok innbudt, men få er utvalgt.]»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Herren, Hærskarenes Gud, gjør på sitt fjell et gjestebud for alle folk. La oss be om å få være med i dette gjestebud:

L: For alle som er satt til å bringe ut
innbydelsen til Herrens festmåltid,
at de må se de innbudte komme.

L: For dem som har offentlig makt,
at de må utøve sin makt på en måte
som gjør dem verdige til Herrens bryllupsmåltid.

L: For alle som lider fordi de ikke har vært
lydhøre overfor Kristi Evangelium.

L: Om enhet mellom alle på dette sted som bekjenner Kristus,
like til enhetlig deltakelse i Herrens måltid.

Herre Gud, himmelske Far,
mens vi venter på deg
og setter vårt håp til dine løfter,
ber vi deg høre våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.