1. søndag i advent (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 25 (24),1–3

Til deg løfter jeg min sjel, min Gud;
til deg setter jeg min lit,
og jeg skal ikke bli til skamme.
La ikke mine fiender håne meg.
Ingen som trøster seg til deg, går skuffet bort.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Vi ber deg, allmektige Gud, hjelp oss, dine troende, å forberede oss på Kristi komme ved et liv i godhet og rettferd, så vi på den ytterste dag får stå ved hans høyre side og ta i arv det rike du har gjort rede for oss. Ved vår Herre, Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

1. lesning

Jer 33,14–16
Jeg lar en rettferdig spire vokse frem for Davids ætt

Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg oppfyller de gode løftene jeg gav Israel og Juda.

I de dager, når den tid kommer, lar jeg en rettferdig spire vokse frem for Davids ætt. Han skal gjøre rett og rettferd i landet. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: «Herren, vår rettferdighet.»

Responsoriesalme

Sal 25 (24),4bc–5a. 8–9. 10 og 14

Omkved: Til deg løfter jeg mine øyne,
du som troner i himmelen.

Herre, vis meg dine veier
og lær meg dine stier!
La din sannhet lære og lede meg.
Du er min frelser, hele dager venter jeg på deg.

Herren er god og rettvis,
derfor viser han syndere veien.
Til sannhet leder han de små
og fører dem frem på sin vei.

Alle Herrens stier er troskap og miskunn,
for den som holder hans pakt og hans bud.
Herren taler fortrolig med den som frykter ham,
han åpenbarer ham sin pakt.

2. lesning

1 Tess 3,12–4,2
Måtte Herren styrke deres hjerter til den dag Herren holder sitt inntog

Brødre, måtte han, vår Herre, gi dere en stadig større rikdom på innbyrdes kjærlighet, og lære dere å holde like meget av alle mennesker, som vi holder av dere. Måtte han styrke deres hjerter, så dere kan stå plettfrie, helliggjorte frem for vår Gud og Far, den dag vår Herre Jesus holder sitt inntog sammen med alle sine hellige!

Og så enda en ting, brødre: Vi har lært dere om hvordan man skal leve for å være etter Guds sinn, og dere lever i pakt med det. Men vi har allikevel en bønn til dere, ja, en inntrengende oppfordring på vår Herre Jesu vegne, om å fortsette med å gjøre fremskritt på den veien! Dere minnes jo hvilke bud vi gav dere på vegne av vår Herre Jesus.

Halleluja

Sal 84,8

Halleluja. La oss få kjenne din miskunn, Herre!
Gi du oss din frelse! Halleluja.

Evangelium

Luk 21,25–28. 34–36
Befrielsen er nær

På den tid sa Jesus til disiplene sine:

«Det skal komme jærtegn i sol, i måne og i stjerner, og på jorden skal folkene leve i angst og urolig lytte til havets og brenningens torden; og mennesker skal forgå av redsel og gru for verdens skjebne; for selv himmelkreftene skal gå av lage. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen i all sin makt og herlighet.

Men når alt dette begynner å skje, da rett ryggen og løft hodet, for da er befrielsen nær!

Men vær på vakt, så dere ikke lar dere sløve av utsvevelser og svir, eller av livets bekymringer, og Dagen plutselig faller over dere som en snare! For den unngår ingen av dem som bor på jordens overflate. Men våk og be hver tid og stund, for å få kraft til å slippe trygt igjennom alt det som skal hende, og kunne møte Menneskesønnen ansikt til ansikt.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! La oss be om kraft til å slippe trygt igjennom alt som skal hende, og så møte Menneskesønnen ansikt til ansikt:

L: At Kirken trofast må forberede hele menneskeheten
til møtet med Menneskesønnen.

L: At dagens statsledere må være beredt
til å motta Jesus Kristus når han kommer igjen.

L: For alle som har det vondt,
om Herrens hjelp og støtte.

L: Om styrke til å stå frem plettfri og helliggjort
den dag vår Herre Jesus holder sitt inntog.

Allmektige Gud,
du som på nytt skal sende din Sønn til oss,
gjør at vi ikke lar oss sløve av livets bekymringer
eller av utsvevelser og svir,
men bereder oss til å møte Sønnen.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Vi retter våre tanker til Kristus, som er kommet til verden for å redde den fra hat og død, og som er den vi venter på og som samtidig er til stede for oss. La våre bønner innlede det nye kirkeår:

L: Herre, fyll din Kirke med din Hellige Ånd, som kan gjøre oss våkne og beredt til omvendelse.

L: Herre, hjelp oss å sette av tider til bønn og fordypelse i denne adventstiden.

L: Herre, gi oss mot og evne til gjensidig å tilgi hverandre for alt som skilte oss i det kirkeåret vi nå har forlatt.

L: Herre, forbarm deg over alle som lider av sykdom og mangel på omsorg.

L: Herre, gjør vår menighet til et aktivt redskap for frihet og fred der vi kan makte å utrette noe.

Allmektige Gud, hjelp verden til å følge din plan for fred og rettferdighet, og la oss med tillit og glede forvente din Sønns gjenkomst, Han som med deg lever og hersker i evighet. Dette ber vi om ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, de gaver vi bærer frem for deg, har vi fått av din godhet. Vi ber deg: La dette offer som vi tjener deg med her på jorden, bli oss til evig frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 85 (84),13

Herren vil skjenke sin velsignelse,
og jorden skal gi sin grøde.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La den hellige handling vi har feiret, bli oss til gagn. Midt i en forgjengelig verden lærer du oss å elske det som hører himmelen til, og bygge på det som varer evig. Ved Kristus, vår Herre.