1. søndag i fasten (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
Denne søndag feires ritus for «utvelgelse» eller «innskrivning» («electio» seu «nominis inscriptio») til dåp for katekumenene som under påskevigilien skal få adgang til den kristne initiasjons sakramenter. Det kan gjøres bruk av egne bønner og forbønner.

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 91 (90),15–16

Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham;
jeg vil utfri ham og føre ham til ære.
Med et langt liv vil jeg mette ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du har gitt oss disse hellige førti dager til bot og faste. Gi oss i denne tid en dypere innsikt i Kristi liv, og hjelp oss å leve som kristne. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

1 Mos 9,8–15
Guds pakt med Noah etter at han var befridd fra storflommen

Og Gud sa til Noah og hans sønner: «Nå vil jeg opprette en pakt med dere og etterkommerne deres og med hver levende skapning hos dere, både fugler og fe og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal alt som lever, bli utryddet av storflommens vann; aldri mer skal det komme en flom som legger jorden øde.»

Og Gud sa: «Dette er tegnet på den pakt jeg oppretter mellom meg og dere og hver levende skapning som er hos dere, for de kommende ætter i alle tider: Jeg setter min bue i skyene; og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Når jeg samler skyer over jorden, og buen blir synlig i skyene, da vil jeg komme ihu den pakt som er mellom meg og dere og hver levende skapning. Aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt liv.»

Responsoriesalme

Sal 25 (24),4bc–5ab. 6–7bc. 8–9

Omkved: Herre, alle dine stier er troskap og miskunn
for dem som holder din pakt.

Herre, vis meg dine veier,
og lær meg dine stier.
La din sannhet lære og lede meg.
Du er min Frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre,
for den er fra evighet.
Glem min ungdoms synder,
se til meg, Herre, i din kjærlighet.

Herren er god og rettvis,
derfor viser han syndere veien.
Til sannhet leder han de små
og fører dem frem på sin vei.

2. lesning

1 Pet 3,18–22
Motstykket er dåpen, det er den som nå frelser dere

Mine kjære, Kristus led, den ene gang, for våre synders skyld; rettferdig døde han for de urettferdige, for å føre oss frem for Gud. Legemlig ble han drept, men i kraft av sin Ånd ble han oppreist til nytt liv. Det var også da han drog bort og forkynte sitt budskap for åndene i fangenskap. Dette var de som før hadde nektet lydighet, den gang i Noahs dager, da Gud så langmodig ventet, mens arken ble bygd, og noen ganske få – åtte i alt – ble frelst gjennom vannet.

Motstykket til dette i dag er dåpen, det er den som nå frelser dere. Den er jo ikke ment som et bad til å vaske av legemlig smuss, men som en god samvittighets bekjennelse til Gud, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse, – han som er gått inn i himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, mens engler, «myndigheter» og «krefter» har underkastet seg hans velde.

Evangelievers

Matt 4,4b

Mennesket lever ikke av brød alene,
det lever av de ord som lyder fra Guds munn.

Evangelium

Mark 1,12–15
Han ble fristet av Satan, men englene gikk ham til hånde

På den tid drev Ånden Jesus ut i ødemarken, hvor han var i førti dager og ble fristet av Satan. Han levde blant de ville dyr; men englene gikk ham til hånde.

Etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea med evangeliet fra Gud og forkynte: «Tiden er inne, og Guds rike er nær. Vend om, og tro på Evangeliet!»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Etter sin dåp tilbragte Jesus 40 dager blant de ville dyr i ørkenen der han ble fristet av Satan. La oss i tillit til ham og hans kjennskap til våre utfordringer be for alle døpte:

L: Om at Kirken må få hjelp til å forkynne dåpens frelse
slik at de døpte under fristelser og vanskeligheter
holder fast ved den nåde de mottok gjennom vannet.

L: For dem som har makt og myndighet i denne verden,
at de lik englene og de himmelske *myndigheter+ og *krefter+
må underkaste seg Kristus som endog har beseiret Satans makt.

L: For alle som lever under frykt og angst for katastrofer.

L: Om at regnbuen må fylle oss med tillit til Gud
slik at vi vender om og tror på Evangeliet.

Himmelske Far,
du som lot englene gå din Sønn til hånde
da han ble fristet av Satan,
hjelp også oss når vi blir fristet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vi i er Guds folk på vandring, og på vår livsvei må vi ofte ta avgjørelser om hva vi skal bringe med oss, og hva vi bør gi avkall på:

L: Gud, vår Far, ryst oss litt kraftig hvis vi blir stive og livløse i vårt liv og i våre tanker.

L: Gud, vår Skaper, gi oss evnen til å forstå og akseptere at andre mennesker kan tenke annerledes enn oss.

L: Gud vår Hjelper, støtt oss i situasjoner der vi må kjempe for de kristne verdier.

L: Gud, du Allmektige, vær til stede for oss i tider med usikkerhet og omveltninger.

L: Gud, vår Far, send oss den Hellige Ånd som trøster og som gir glede i livet.

Du levende Gud, led oss i vår levetid, som er preget av at alt endrer seg så raskt. Gi oss den styrke og utholdenhet du så rikt gav din Sønn, Jesus Kristus. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg brød og vin som offer. Hjelp oss i disse gaver å gi oss selv til deg. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Jesu fristelse

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Ved sin førti dagers faste vigslet han denne botens tid, og ved å motstå djevelens angrep lærte han oss å beseire det onde i våre hjerter, så vi med renset sinn kan feire påskemysteriet og engang nå frem til den evige påske. Derfor synger vi med Englers og Helgeners skare din herlighets pris, idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 4,4

Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Eller:

Kommunionsvers

Sal 91 (90),4

Med sine vingefjær skal Herren dekke deg,
og under hans vinger skal du finne ly.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet av det brød som nærer vår tro, øker vårt håp og styrker vår kjærlighet. Lær oss å hungre etter ham som er det sanne livets brød, og la oss leve av hvert ord som går ut av din munn. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse