1. søndag i fasten (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
Denne søndag feires ritus for «utvelgelse» eller «innskrivning» («electio» seu «nominis inscriptio») til dåp for katekumenene som under påskevigilien skal få adgang til den kristne initiasjons sakramenter. Det kan gjøres bruk av egne bønner og forbønner.

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 91 (90),15–16

Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham;
jeg vil utfri ham og føre ham til ære.
Med et langt liv vil jeg mette ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du har gitt oss disse hellige førti dager til bot og faste. Gi oss i denne tid en dypere innsikt i Kristi liv, og hjelp oss å leve som kristne. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

5 Mos 26,4–10
Trosbekjennelsen til det utvalgte folk

Moses talte til folket og sa: Presten skal ta imot kurven med førstegrøden som du bringer ham, og sette den ned foran alteret for Herren din Gud. For Herren din Guds åsyn skal du ta til orde og si:

«Min far var en omflakkende arameer. Han drog ned til Egypt og holdt til der med en liten flokk. Der ble han til et stort og sterkt og tallrikt folk.

Men egypterne mishandlet og plaget oss og la hardt arbeid på oss. Da ropte vi til Herren, våre fedres Gud, og Herren hørte våre rop og så til oss i vår nød og møye og trengsel. Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd og utstrakt arm, med store, skremmende gjerninger, med tegn og under. Han førte oss til dette stedet og gav oss dette landet, et land som flyter med melk og honning.

Nå kommer jeg med førstegrøden av det jeg har avlet på den jord du har gitt meg, Herre.» Så skal du legge den ned for Herren din Guds åsyn, og du skal bøye deg og tilbe ham.

Responsoriesalme

Sal 91 (90),1–2. 10–11. 12–13. 14–15

Omkved: Herre, vær meg nær i min nød og trengsel.

Den som bor i Den Høyestes ly
og sitter i Den Allmektiges skygge,
han sier til Herren: «Du er min tilflukt, mitt vern,
min Gud som jeg liter på.»

Intet ondt skal ramme deg,
ingen plage komme nær ditt telt.
For han har gitt sine engler bud
om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene,
så du ikke støter foten mot noen sten.
På løve og orm skal du trå.
Ungløve og slange skal du knuse.

«Jeg berger ham, for han stoler på meg.
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.
Han kaller på meg, og jeg svarer.
Jeg er med ham i nød og trengsel.
Jeg frir ham ut og gir ham ære.»

2. lesning

Rom 10,8–13
Trosbekjennelsen til de som tror på Kristus

Brødre, hva sier Skriften: «Ordet er deg nær, du har det i din munn og i ditt hjerte.» Og «ordet», det er nettopp budskapet om den tro som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og hvis ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med vårt hjerte tror vi, så vi skal oppnå rettferdighet, og med munnen bekjenner vi, så vi skal finne frelse. Skriften sier jo også: «Ingen av dem som tror på ham, skal bli til skamme.»

Og her skjelnes det ikke mellom jøde og hellener, alle har den samme Herre, gavmild mot alle som påkaller ham. Ja, «enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst».

Evangelievers

Matt 4,4b

Mennesket lever ikke av brød alene,
det lever av de ord som lyder fra Guds munn.

Evangelium

Luk 4,1–13
Ånden førte ham omkring i ødemarken, hvor han ble fristet

På den tid vendte Jesus tilbake fra Jordan fylt av Den Hellige Ånd, og i førti dager førte Ånden ham omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen. Under hele denne tiden spiste han intet, og da de førti dagene var gått, var han sulten. Da sa djevelen til ham: «Er du Guds sønn, så si at denne stenen skal bli til brød.»

Jesus svarte ham: «Det står skrevet at ‘mennesket lever ikke av brød alene’.»

Da førte djevelen ham opp i høyden og viste ham i ett eneste syn alle jordens riker, og sa til ham: «Deg gir jeg makten over alt dette, og all den glans som følger med. For jeg har fått rådighet over det, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare kaster deg ned og hyller meg, skal alt være ditt.»

Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet: ‘Det er Herren, din Gud, du skal hylle, og ham alene du skal tjene.’»

Han førte ham da til Jerusalem og stilte ham på templets tind, og sa til ham: «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra! For det står jo skrevet: ‘Han skal gi sine engler befaling om å vokte deg, og de skal bære deg på hender, så din fot ikke støter mot noen sten.’»

Men Jesus svarte: «Det er sagt: ‘Du skal ikke friste Herren, din Gud.’»

Og da djevelen nå ikke hadde flere måter å friste ham på, forlot han ham inntil hans tid kom.

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! I likhet med vår Herre kan også vi bli fristet når vi gjennom faste og tilbaketrukkethet forbereder oss til påskehøytiden. La oss be om hjelp til å stå Fristeren imot:

L: Om at Kirken aldri må la seg friste
av muligheter til makt
isteden for et ydmykt forhold til Gud.

L: For statsmaktene,
at de ikke må la seg friste til urettmessig
å søke militær og økonomisk makt over andre.

L: For alle som lider,
at de ikke må la seg friste til å søke legedom
hos gudfiendtlige åndsmakter- og krefter.

L: At vi må gi Gud den hyllest han tilkommer,
og ikke fristes til å gi den til noen andre.

Himmelske Far,
du hjalp vår Herre til å stå imot fristelsene
under hans vandring i ødemarken.
Hjelp også oss når vi blir fristet under vår vandring
mot målet vårt i landet som flyter av melk og honning.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, du gir oss 40 hellige dager som en tid for omvendelse og bot. Gi oss nåde til virkelig å erkjenne Jesus Kristus og til å gjøre hans frelsesgjerning synlig ved å leve gjennom troen. Vi ber om Guds kraft til dette:

L: Hjelp biskopene, prestene og diakonene til å utføre sitt oppdrag på riktig måte, gjennom sitt ord og sitt liv.

L: Gi oss alle som Jesu disipler kraft til å tjene andre og ikke bare til å bli betjent.

L: Gi alle medlemmer av vår menighet mot til en ærlig bekjennelse av sine synder gjennom et skriftemål.

L: Kall mange unge mennesker i dag til å velge et liv i fattigdom, sølibat og lydighet.

L: Ta all vår streben etter det gode inn i din tjeneste, og overvinn det onde i hele verden.

For du har i Kristus tatt del i vår lidelse. Du har seiret over synden og døden og vil bringe oss inn i din herlighet. Deg være ære i evighet! Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg brød og vin som offer. Hjelp oss i disse gaver å gi oss selv til deg. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Jesu fristelse

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Ved sin førti dagers faste vigslet han denne botens tid, og ved å motstå djevelens angrep lærte han oss å beseire det onde i våre hjerter, så vi med renset sinn kan feire påskemysteriet og engang nå frem til den evige påske. Derfor synger vi med Englers og Helgeners skare din herlighets pris, idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 4,4

Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Eller:

Kommunionsvers

Sal 91 (90),4

Med sine vingefjær skal Herren dekke deg,
og under hans vinger skal du finne ly.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet av det brød som nærer vår tro, øker vårt håp og styrker vår kjærlighet. Lær oss å hungre etter ham som er det sanne livets brød, og la oss leve av hvert ord som går ut av din munn. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse