1. uke i advent, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sal 119 (118), 151-152

Herre, du er nær, og alle dine bud er sannhet:
fra første stund har jeg kjent ditt vitnesbyrd, at du er til evig tid

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk opp din makt og kom oss til hjelp med din velde.
La din tilgivende nåde bane vei der hvor våre synder setter stengsel.
Ved vår Herre…

Lesning

Jes 26,1–6

Den dag skal de synge denne sang i Judas land: En sterk by har vi. Til frelse har Herren reist murer og festningsvoller. Lukk opp portene, så det rettferdige folk kan dra inn, de som bevarer sin troskap! Den som er fast i sinn, ham lar du alltid ha lykke og fred, for han setter sin lit til deg. Lit på Herren til alle tider, for Herren er en evig klippe! Han har støtt dem ned som bodde i høyden, den kneisende by har han styrtet ned. Han har jevnet den med jorden og lagt den i støvet. Føtter har tråkket den under seg, de fattiges føtter, fottrinn av småkårsfolk.

Responsoriesalme

Sal 117(118)

Omkved: Velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet.
Bedre å håpe på Herren
enn å sette sin lit til mennesker.
Bedre å ta sin tilflukt til Herren
enn å stole på jordens mektige.

Lukk rettferdighetens porter opp for meg.
Jeg vil gå inn og love Herren.
Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn.
Jeg takker deg, du hørte min bønn.
Du ble meg til frelse.

Kom Herre, gi oss frelse.
Gi oss seier, du er Herren.
Velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Vi velsigner dere fra Herrens hus.
Herren er Gud, han skjenker oss lys.

Evangelievers

Halleluja. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,21.24–27

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Ikke alle som sier til meg: 'Herre, herre?' skal komme inn i himlenes rike, men alene den som gjør min himmelske Fars vilje.

Enhver som lytter til hva jeg her sier, og handler i samsvar med det, han kan lignes med en klok mann, som bygde sitt hus på fjellgrunn. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og kastet seg over huset; men det falt ikke sammen, fordi det var lagt på fjellgrunn. Mens enhver som lytter til mine ord, men ikke handler efter dem, han kan lignes med en tåpe, som bygde sitt hus på sand. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og gikk løs på huset. Og det huset falt, og brøt fullstendig sammen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud innbyr oss til å bygge vårt hus på fjellgrunn. La oss derfor be:

L: For Kirken som Kristus har bygd på Klippen, Peter,
at den må bli stående fast gjennom alle tidens stormkast.

L: For dem som styrer samfunnet,
at deres styrke må være i Gud
og ikke i falske ideologier.

L: For de lidende og de forfulgte,
at de må finne trygghet hos oss.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi i ett og alt må lytte
til Jesu ord og handle etter det.

Allmektige, evige Gud,
du som vil holde oss oppe ved ditt hellige ord,
vi ber deg at vi må bli
likesom et hus bygd på fjellgrunn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, de gaver vi bærer frem for deg, har vi fått av din godhet. Vi ber deg: La dette offer som vi tjener deg med her på jorden, bli oss til evig frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Tit 2, 12-13

La oss leve vårt liv i denne verden rettskaffent og fromt, mens vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store Gud skal stå frem i sin herlighet.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg, la den hellige handling vi har feiret, bli oss til gavn. Midt i en forgjengelig verden lærer du oss å elske det som hører himmelen til, og bygge på det som varer evig.
Ved Kristus, vår Herre.