1. uke i påsketiden, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104), 43

Herren førte sitt folk ut med jubel,
og sine utvalgte med glede. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din rike nåde lar du stadig ditt troende folk vokse. Se i miskunn til dem du har utvalgt og gjenfødt ved dåpens sakrament, og ikle dem den evige salighet.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 4,13–21

I de dager, da jødenes ledere og de eldste og de lovkyndige så Peter og Johannes stå der så frimodige, samtidig som de skjønte at det var ulærde og enkle folk, begynte de å undre seg; så drog de kjensel på dem, og husket at de hadde vært sammen med Jesus. Samtidig så de mannen som var blitt frisk, stå der ved siden av dem; da hadde de ikke meget å si imot. I stedet lot de dem føre ut av rådssalen, så de kunne drøfte saken: «Hva skal vi gjøre med disse menneskene,» sa de, «for at et tydelig jærtegn er skjedd gjennom dem, er klart for alle Jerusalems innbyggere; det kan vi ikke benekte. Men vi kan iallfall forhindre at dette kommer enda mer ut blant folk: Under trussel om straff forbyr vi dem herefter å tale mer til noen i dette navn.»

Så kalte de dem inn igjen og forbød dem overhodet å tale offentlig eller undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes tok til orde og svarte: «Døm selv om det er rett overfor Gud, å lyde dere fremfor ham; for oss er det umulig å tie om det vi selv har sett og hørt.» Efter nye advarsler lot de dem gå, siden de ikke fant noen utvei til å straffe dem. De måtte nemlig ta hensyn til folket, og alle priste Gud for det som var skjedd.

Responsoriesalme

Sal 118(117),1+14-15ab.16-18.19-21

Omkved: Jeg takker deg, du hørte min bønn.

Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet.
Herren er min styrke og lovsang.
Han ble meg til frelse.
Jubelrop lyder i de rettferdiges telt.

Herrens høyre har vist sin makt.
Hårdt har Herren tuktet meg,
men han lot meg ikke dø.

Lukk rettferdighetens porter opp for meg.
Jeg vil gå inn og love Herren.
Dette er Herrens port.
Her går de rettferdige inn.
Jeg takker deg, du hørte min bønn.
Du ble meg til frelse.

Evangelievers

Halleluja. Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og glede. Halleluja.

Evangelium

Mark 16,9–15

Da Jesus var oppstanden, tidlig søndag morgen, viste han seg først for Maria fra Magdala, som han hadde drevet syv demoner ut av. Hun gikk avsted for å fortelle det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. Men da hun fortalte at han levde, og at hun hadde sett ham, ville de ikke tro det.

Senere viste han seg i en annen skikkelse, for to av dem, mens de var på vei ut på landet. Disse gikk også og fortalte det til de andre, men heller ikke de ble trodd. Men til sist viste han seg for de elleve selv, mens de satt til bords, og bebreidet dem en slik innbitt vantro, at de hadde nektet å tro dem som hadde sett ham oppstanden. Så sa han til dem: «Gå ut og forkynn evangeliet verden over, for hver og en som Gud har skapt! Den som tror og lar seg døpe, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende. Først nektet de elleve å tro at Jesus var oppstanden; siden vitnet de frimodig om hva de hadde sett og hørt. La oss (idet vi sammen svarer «Frels oss ved din oppstandelse») be om hjelp til å vitne:

L: For alle oss kristne,
at vi ikke må vike unna når Evangeliet virker usannsynlig,
men ta vitnesbyrdet på alvor og bringe det videre.

L: For dem med makt og myndighet
som ikke finner behag i Evangeliet,
at de må ta imot og vitne om Herren.

L: For alle som føler smerte og fortvilelse
fordi de har vansker med å tro
det som de har satset alt på.

L: Om hjelp for oss
til å forkynne Evangeliet om Herrens oppstandelse.

Herre Gud, himmelske Far,
du som gjennom dåpen gir frelse
til den som tror på Evangeliet om Den oppstandne,
hjelp din Kirke i forkynnelsen av Ordet
og i forvaltningen av sakramentene.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss alltid juble over påskens mysterier.
Gi at vår gjenløsning fullender sitt verk i oss
og blir en kilde til evig glede.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Gal 3, 27

Alle dere som er døpt i Kristus,
har ikledd dere Kristus. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet.
Ved Kristus, vår Herre.