1. uke i påsketiden, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sir 15, 3-4

Han har slukket deres tørst med visdommens vann.
Den skal bli sterk i dem og ikke la seg bøye.
Den skal opphøye dem i evighet. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss påskens sakramenter,
la denne din himmelske gave ledsage oss.
Før oss til fullkommen frihet,
og la den påskeglede som fyller oss i dag,
engang bli fullendt i himmelen

Lesning

Apg 2,36–41

På dagen for pinsefesten sa Peter til jødene: «Så skal da hele Israel vite for visst: at denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til 'Herre' - til sin Salvede.»

Som de stod og hørte på alt dette, rammet det dem i hjertet, og de spurte Peter og de andre apostlene: «Men hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte: «Vend om og la dere døpe, hver og en i Jesu Kristi navn, så dere kan få tilgivelse for deres synder. Da skal dere også få Den Hellige Ånds gave! For løftet gjelder dere og deres barn - og også 'alle i det fjerne', i så stort tall som Herren vår Gud vil kalle dem.»

Også mange andre ting la han dem inntrengende på hjerte, mens han innstendig bad dem: «La dere frelse fra dette villfarne folk!» Og de tok imot hans budskap og lot seg døpe; det var omkring tre tusen sjeler som den dagen sluttet seg til.

Responsoriesalme

Sal 33(32),4-5.18-19.20+22

Omkved: Jorden er full av Herrens miskunn.

Herrens ord er sannhet.
Han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av hans miskunn.

Herrens øye våker over den som frykter ham,
som bier på hans miskunn.
For å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel ser hen til Herren.
Han er vårt skjold og vår hjelper.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
for til deg setter vi vår lit.

Evangelievers

Halleluja. Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og glede. Halleluja.

Evangelium

Joh 20,11–18

På den tid ble Maria stående og gråte like ved graven. Og som hun står der og gråter, bøyer hun seg ned og ser inn i graven, og der får hun øye på to engler i hvite klær som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, den ene oppe ved hodet, den andre ved fotenden. De spør henne da: «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun svarer: «Fordi de har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme hun sier det, vender hun seg om, og får se Jesus stå der, men uten å skjønne at det er ham. Jesus sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter?» Hun tenkte at det måtte være gartneren, og svarte: «Å, herre, er det du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt ham; så skal jeg komme og hente ham.» Jesus sier til henne: «Maria.» Da kjente hun ham igjen og utbrøt: «Rabbuni!» (Det er hebraisk og betyr 'mester'.) Jesus sier: «Hold ikke fatt i meg! For jeg er ennå ikke dratt opp til min Far. Gå nå til mine brødre og si til dem at jeg drar opp til ham som er både min og deres Far, både min og deres Gud.» Da begir Maria fra Magdala seg avsted og forteller disiplene at hun har sett Herren, og hva han har sagt til henne.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den oppstandne Jesus ble på sitt eget ord gjenkjent av Maria fra Magdala. La oss (ved å si «Du oppstandne Frelser, hør vår bønn») be ham også tale til oss slik at også vi kan gjenkjenne ham:

L: For alle oss som i disse dager holder påske,
om at også vi – lik folket som hørte Peter tale –
må bli rørt i hjertet av budskapet,
la oss påkalle Den oppstandne.

L: For våre brødre og søstre som har statlig myndighet,
at ordet om oppstandelsen må gi ny glede og frimodighet,
la oss påkalle Kristus.

L: For alle som gråter over døde de ikke får tilbake,
at de likesom Maria må finne trøst,
la oss påkalle Jesus som Maria kalte Rabbuni.

L: For oss som er døpt (og konfirmert),
om Åndens hjelp til å leve i syndenes forlatelse,
la oss påkalle Kristus, Den oppstandne.

Himmelske Far,
din Sønn tiltalte Maria med navn etter oppstandelsen.
Gi også oss å høre ham tale og å vitne om det nye liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot ditt folks offergaver.
Hold oss i ditt vern, så vi ikke mister det du har gitt oss,
men når frem til det evige livs gave.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kol 3, 1-2

Er dere da oppstandne med Kristus,
så streb etter de ting som er der oppe,
hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
Stem tanke og sinn etter de ting som er der oppe. Alleluja.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, hør vår bønn, og led dine barn som du har renset med dåpens nåde, inn til den evige salighet.