14. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

1. lesning

Sak 9,9–10
Se din konge kommer til deg, ydmyk er han

Så sier Herren:

«Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem! Se din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham; ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, og stridsbuen skal brytes i stykker. Han skal skape fred for folkene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Eufrat til jordens ender.»

Responsoriesalme

Sal 145 (144),1–2. 8–9. 10–11. 13cd–14

Omkved: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.

Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge,
love ditt navn i all evighet.
Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt,

Herren er trofast i sine ord,
hellig i all sin gjerning.
Herren støtter den som faller,
han reiser den som er knuget ned.

2. lesning

Rom 8,9.11–13
Dersom dere ved Ånden gjør det av med den syndige naturs verk, da er livet deres

Brødre, dere lever ikke naturens liv, men Åndens, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke eier Kristi Ånd, hører ikke ham til. Men så sant hans Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste fra de døde Kristus Jesus, også gi deres dødelige legemer liv ved sin Ånd som bor i dere.

Så er vi da riktignok skyldnere, mine brødre – men ikke overfor den syndige natur, som om den skulle ha noe krav på vårt liv; nei, lar dere den få råde, er døden dere viss. Men dersom dere ved Ånden gjør det av med den syndige naturs verk, da er livet deres.

Halleluja

Jf. Matt 11,25

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre,
fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,25–30
Jeg er mild og ydmyk av sinn

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt:

«Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg. Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for.

Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile.» La oss be Faderen om den hvile Sønnen gir:

L: For alle forkynnere av Evangeliet,
at de må nå frem med håpets budskap
til dem som sliter med tunge byrder.

L: Om at lov og rett må utformes slik
at også dét gir oss hjelp til å følge Ånden,
og til ikke å la oss lede av negative tilbøyeligheter.

L: For dem som sliter med tunge byrder,
at de må finne hvile.

L: For de små på dette sted og i vår menighet,
at de må se hvilket budskap Jesus bragte.

Allmektige, evige Gud,
du som sendte din Sønn,
Den rettferdige konge,
gi oss med ham å bryte ut i jubel.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Herre Jesus Kristus, du gir oss din Hellige Ånd, du leder oss ved ditt hellige ord, du nærer oss ved ditt hellige måltid. Hør våre bønner i dag:

L: At du må gi hver av oss en forståelse for at vi er utsendt, hver på sin måte.

L: At du må gi oss mot og utholdenhet til å gå den veien vi skjønner at vi må gå.

L: At vi må forsøke å være kristne i et vanskelig dagligliv, ikke bare når vi er i kontakt med andre troende i kirken.

L: At vi må forstå at tiden er knapp, og at vi må konsentrere oss om viktige ting i livet.

L: La oss få innse at det også i de svake sidene i vårt liv ligger mange muligheter til å bidra til fred og forsoning.

Herre Jesus Kristus, du bedømmer oss ikke etter de store ord som kommer ut av vår munn. Du bedømmer oss bare etter hvordan vi har levd, og etter den kjærlighet vi har vist andre. Vi lover og priser deg, nå og i all tid. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.