18. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Mos 16,2–4.12–15
Jeg vil la det regne mat ned til dere fra himmelen

I de dager tok hele Israels menighet ute i ørkenen til å knurre mot Moses og Aron og sa: «Å, om vi hadde fått dø for Herrens hånd i Egypt, da vi satt omkring kjøttgrytene og spiste oss mette! Men nå har dere ført oss ut i ørkenen, for at hele denne folkemengden skal dø av sult.»

Da sa Herren til Moses: «Jeg vil la det regne mat ned til dere fra himmelen. Hver dag skal folket gå ut og sanke det de trenger. Slik vil jeg prøve dem og se om de følger min lov eller ikke.

Jeg har hørt hvordan israelittene knurrer. Si til dem: I skumringen skal dere få kjøtt å spise, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal skjønne at jeg er Herren, deres Gud.»

Da det så ble kveld, kom det en slik mengde med vaktler at de dekket leiren, og om morgenen lå det dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, fikk de se et fint, kornet lag bortover ørkenen. Det var som fint rim på marken. Da israelittene så det, sa de til hverandre: «Hva er det?»

For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: «Det er det brød Herren har gitt dere til mat.»

Responsoriesalme

Sal 78 (77),3 og 4bc. 23–24. 25 og 54

Omkved: Brød fra himmelen gav han dem.

Det vi har hørt og kjenner til,
det våre fedre har fortalt oss,
det skjuler vi ikke for deres barn.
Vi vil fortelle til etterslekten
om Herrens herlige verk og hans velde.

Han gav befaling til skyene
og åpnet himmelens dører.
Han lot det regne med manna til føde for dem,
gav dem korn fra himmelen.

Englebrød fikk mennesker å spise,
Gud sendte dem mat så de ble mette.
Han førte dem til sitt hellige land,
til fjellet han vant med sin høyre hånd.

2. lesning

Ef 4,17.20–24
La dere iføre dere et nytt menneske, skapt i Guds bilde

Brødre, som Herrens vitne har jeg da denne alvorlige formaning til dere: Lev ikke lenger som hedningene! For de lever som blinde, i en verden av illusjoner.

Men det er ikke dette dere har lært om Kristus, så sant det da er ham dere har lyttet til og ham dere er blitt undervist ved – jeg mener Kristus, som han i sannhet er i Jesus! Nei, da lærte dere å oppgi deres tidligere livsførsel, å gjøre dere fri av det gamle menneske, som lar seg narre av sine lidenskaper og derfor går oppløsningen i møte; så skulle dere i stedet la dere nyskape, ved å la Ånden forvandle deres sinn, og iføre dere et nytt menneske, skapt i Guds bilde, for å leve et rettvendt og fromt liv, i samsvar med sannheten.

Halleluja

Matt 4,4b

Halleluja. Mennesket lever ikke av brød alene,
det lever av de ord som lyder fra Guds munn. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,24–35
Den som slutter seg til meg, skal aldri sulte mer, den som tror på meg, skal aldri lide tørst

På den tid så mengden at Jesus ikke var der, og ikke hans disipler heller. Da gikk de selv ombord i båtene for å dra til Kafarnaum og lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre bredden, spurte de ham: «Rabbi, når kom du hit?»

Jesus svarte dem: «Sann disse mine ord! Dere leter etter meg, ikke fordi dere har sett jærtegn, men fordi dere fikk stille deres sult på brød. Men nå skal dere arbeide, ikke for den mat som forgår, men for den mat som forblir og gir evig liv – den som Menneskesønnen vil gi dere. For ham har Gud, Faderen, merket med sitt segl.»

De sa da til ham: «Hva er det da for et verk, det arbeide Gud venter av oss?»

Jesus svarte: «Å tro på ham Gud har utsendt, det er det verk Gud krever.»

Da sa de: «Hva for et jærtegn har du å vise oss, så vi kan se det og tro på deg? Hva for et verk vil du selv utføre? Våre fedre fikk manna å spise i ørkenen, som det heter i Skriften: ‘Brød fra himmelen gav han dem å spise.’»

Da sa Jesus til dem: «Sann mitt ord! Brød fra himmelen, det fikk dere ikke av Moses; men nå gir min Far dere det virkelige himmelbrød; for Guds brød, det er han som stiger ned fra himmelen og gir verden liv.»

De sa til ham: «Så gi oss bestandig av det brødet, Herre.»

Jesus svarte: «Det er jeg som er livets brød. Den som slutter seg til meg, skal aldri sulte mer, den som tror på meg, skal aldri noensinne lide tørst.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Det er Jesus Kristus som er livets brød. La oss be om å få slippe sult og tørste:

L: For Kirkens forkynnelse om Den hellige eukaristi,
at den må nå frem med budskapet om hvem og hva
vi feirer og mottar i dette hellige sakrament.

L: Om at kristne som er blitt mettet i Kristus,
også må være med på å bygge en god verden
uten sult, tørste og andre lidelser.

L: For dem som sulter og tørster,
at de må merke at kristen omsorg
gjelder hele mennesket, med legeme og sjel.

L: For holdningen i vår menighet (vårt fellesskap)
til Den hellige eukaristi,
at vi der må se det største av alle tegn og under.

Himmelske Far, allmektige Gud,
du som på underfull vis virker med dine tegn blant oss
når vi kommer sammen og feirer de hellige mysterier,
gi oss å delta i liturgien med ærefrykt, håp og glede.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Jesus Kristus er vår sjels føde som gjør oss i stand til å leve et kristent liv. La oss be til Herren for alle verdens behov.

L: Vi ber for Kirkens ledere, at de ved sitt eksempel må vise at kristne ikke lever av brød alene, men av Kristi liv i dem, som gjør dem i stand til å verdsette de ting som angår Gud.

L: Vi ber for de som jobber med arbeidsrelasjoner, at de må være oppmerksomme på den hårfine balansen som finnes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og at menneskeverdet i seg selv alltid må være i deres tanker.

L: Vi ber for alle med svekket tro, at de i sin sjel må oppdage behovet for Herren, og at de igjen må komme i kjærlighet for å motta den hellige Eukaristis føde.

Allmektige Gud og Far, tillitsfullt ber vi om din hjelp, og vi vet at du igjen vil gi oss hva vi ber om. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.