2. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Sam 3,3b–10.19
Tal, Herre, din tjener hører!

I de dager lå Samuel i Herrens tempel, der Guds paktkiste stod. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte: «Ja, her er jeg,» og løp inn til Eli og sa: «Her er jeg; du ropte på meg.» Men Eli sa: «Nei, jeg ropte ikke. Gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg.

Da ropte Herren en gang til: «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg,» sa han, «du ropte på meg.» Men Eli svarte: «Nei, jeg ropte ikke, gutten min. Gå tilbake og legg deg!» Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham.

Så ropte Herren for tredje gang på Samuel. Han stod opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg,» sa han, «du ropte på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Derfor sa han til Samuel: «Gå og legg deg! Og hvis han roper på deg igjen, skal du svare: ‘Tal, Herre, din tjener hører!’» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin.

Da kom Herren og stilte seg foran ham. Han ropte som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte: «Tal, Herre, din tjener hører!»

Samuel vokste opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden.

Responsoriesalme

Sal 40 (39),2 og 4ab. 7–8a. 10

Omkved: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.

Jeg ventet og håpet på Herren,
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud.

Offer og gaver ønsker du ikke,
du har åpnet mitt øre.
Brennoffer og sonoffer krever du ikke.
Da sa jeg: «Se, her kommer jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg
at jeg skal gjøre din vilje.
Min Gud, jeg elsker din lov
fra dypet av mitt hjerte.»

Jeg forkynte Herrens rettferd
i den store forsamling.
Se, jeg tiet ikke,
det vet du, Herre.

2. lesning

1 Kor 6,13c–15a.17–20
Deres legeme er en del av Kristi legeme

Brødre, legemet er ikke bestemt til et usedelig liv; det er til for Herren, som også Herren er til for vårt legeme. Og Gud som oppvakte Herren, skal også oppvekke oss, ved sin kraft.

Vet dere ikke at deres legeme er en del av Kristi legeme? Den som knytter seg til Herren, blir én ånd med ham.

Så sky utukt! Alle andre synder et menneske begår, forblir likevel utenfor hans legeme; men den som driver utukt, han synder mot sitt eget legeme.

Vet dere kanskje heller ikke at legemet er et tempel for Den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Og at dere ikke tilhører dere selv, men at dere er kjøpt, og prisen betalt? Så gjør da også kroppen til et redskap for Guds ære!

Halleluja

Joh 1,41. 17b

Halleluja. Vi har funnet Messias, det er Kristus,
nåden og sannheten er kommet ved ham. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,35–42
De så hvor han bodde, og ble hos ham

På den tid stod Johannes med to av sine disipler, da Jesus kom gående forbi. Johannes fulgte ham med blikket og sa: «Se, – der er Guds lam.» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg; han så dem følge etter, og sa: «Hva søker dere?»

De svarte ham: «Rabbi, hvor bor du?» (Rabbi betyr «lærer».)

Han sier til dem: «Kom og se.» De kom da med og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Det var ved firetiden om ettermiddagen.

Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt hva Johannes sa og fulgt etter Jesus. Tidlig neste morgen treffer han sin bror Simon og sier til ham: «Vi har funnet Messias!» (Messias betyr «den Salvede», Kristus.) Så førte han ham til Jesus.

Jesus ser på ham og sier: «Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal hete Kefas (det er det samme som Peter).»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet.

Kjære brødre og søstre! Gud kaller oss mennesker til etterfølgelse og tjeneste. La oss be om hjelp til å følge kallet:

L: For de ungdommer som Gud kaller til prestetjeneste,
til klosterliv eller til annen form for viet liv,
at de må høre, forstå og følge kallet.

L: For foreldre, lærere og barne- og ungdomsledere
som er kalt til å oppdra den oppvoksende slekt,
at de må gi god hjelp i kampen mot utukt og annen synd.

L: For dem som lider fordi de har ødelagt sitt legeme,
at de må finne tilflukt hos Gud og i hans Kirke.

L: For våre kirkeledere,
at de også må høre Guds tale gjennom de unge.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
gjennom din Sønn – Guds Lam – har vi håp om frelse.
Hjelp oss alltid å søke til ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Vi har mottatt troens dyrebare gave som gjør oss i stand til å svare på Guds kall om å følge hans sønn, Jesus Kristus. La oss be til Herren at han vil hjelpe oss å være trofaste til vårt kristne kall.

L: Vi ber for Kirkens ledere, at de ved sitt eksempel må fortsette å lede alle folkeslag til Kristus, slik som Eli hjalp Samuel å høre Guds stemme.

L: Vi ber for alle med statlig ansvar, at de må se sin jobb i samfunnet slik som Eli gjorde, og anerkjenne at Gud bruker dem til å vise veien til seg selv, som er alles Far.

L: Vi ber for alle dem som ikke lenger hører Guds stemme, at de som er nærmest dem må være åpene for at Den hellige Ånd, igjennom deres kjærlighet og tålmodighet, kan vise dem Guds kjærlighet, alle deres dager, resten av deres liv.

L: Vi ber for vår egen menighet, at vi vil hjelpe hverandre til å høre Guds stemme, som ofte snakker til oss igjennom mennesker og på steder vi ikke forventer det, og at vi må hjelpe hverandre til å bli sterkere i troen.

Allmektige evige Gud, vi ber om at vi må høre din stemme igjennom hele vårt liv, og svare på ditt kall. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig å feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.