2. uke i advent, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sal 119 (118), 151-152

Herre, du er nær, og alle dine bud er sannhet:
fra første stund har jeg kjent ditt vitnesbyrd, at du er til evig tid

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk opp våre hjerter, så vi kan rydde vei for din enbårne Sønn. La oss ved ditt komme få tjene deg med rent sinn, han som lever og råder…

Lesning

Jes 41,13–20

Jeg er Herren, din Gud, som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Det er jeg som hjelper deg.» Frykt ikke, Jakob, du arme kryp, og dere, Israels menn! Jeg hjelper deg, lyder ordet fra Herren, Israels Hellige er din forløser. Se, jeg gjør deg til en treskeslede, kvass og ny, med mange tagger! Du skal treske fjell og smadre dem. Hauger skal du gjøre lik agner; du skal kaste dem i været så vinden tar dem, og stormen skal spre dem. Men selv skal du juble i Herren og rose deg av Israels Hellige. De arme og fattige leter efter vann, men forgjeves, og tungen brenner av tørst. Jeg, Herren, vil høre deres bønn, Israels Gud vil ikke forlate dem. Elver lar jeg strømme frem på nakne koller og kilder midt i daler. Jeg gjør ørkenen til sivgrodd tjern og det tørre land til et kildevell. Jeg lar sedrer vokse i ørkenen, akasier, myrter og oljetrær. Jeg planter einer i ødemarken sammen med gran og sypresser, så alle kan se og kjenne, legge seg på hjerte og forstå at Herrens hånd har utført dette, Israels Hellige har skapt det.

Responsoriesalme

Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab

Omkved: Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på miskunn.

Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge,
love ditt navn i all evighet.
Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn skal se din storhet,
ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet,
ditt herredømme fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Drypp, dere himler, fra oven og fra skyene strømme rettferdighet ned! Jorden skal åpne seg og bære frelse som frukt. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,11–15

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Det sier jeg dere: Blant alle dem som er født av en kvinne, er det ikke stått frem noen større enn Johannes Døperen. Men i himlenes rike er selv den minste større enn han. Fra Johannes Døperens dager og frem til idag øves det vold mot himlenes rike, der er voldsmenn som vil røve det til seg. Alle profetene, og Loven med, gjaldt for tiden inntil Johannes. Ja, om dere vil tro meg: Han er den Elija som skal komme. - Den som har ører, han høre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus Kristus kom til verden for å skape nye muligheter for oss alle. La oss i tillit til ham be:

L: Om hjelp til Kirkens forkynnere,
så de med overbevisning kan få frembære budskapet
om alle tings fornyelse.

L: For statens myndigheter,
om hjelp til å verne og fornye naturen
som skal minne oss om Guds virke.

L: For dem som mislykkes i denne verden
og i forhold til himlenes rike,
om barmhjertighet og nåde.

L: Om hjelp og kraft for oss
i kampen for himlenes rike.

Herre, vår Gud,
du som lot Johannes Døperen tre frem
og som vil fornye alle ting,
hjelp oss å tjene deg rett.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, de gaver vi bærer frem for deg, har vi fått av din godhet. Vi ber deg: La dette offer som vi tjener deg med her på jorden, bli oss til evig frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Tit 2, 12-13

La oss leve vårt liv i denne verden rettskaffent og fromt, mens vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store Gud skal stå frem i sin herlighet.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg, la den hellige handling vi har feiret, bli oss til gavn. Midt i en forgjengelig verden lærer du oss å elske det som hører himmelen til, og bygge på det som varer evig.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag