2. uke i fasten, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12), 4-5

Herre, gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner inn i døden,
så min fiende aldri skal si: Jeg har seiret over ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vern din Kirke med din nåde, som aldri svikter. I vår skrøpelighet går vi oss vill når ikke du er med oss. Derfor bønnfaller vi deg: Vern oss mot all fare og før oss frem til den evige frelse.
Ved vår Herre…

Lesning

Jes 1,10.16–20

Lytt til Herrens ord, dere Sodomahøvdinger! Hør på rettledningen fra vår Gud, du Gomorrafolk! Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre det gode! Legg vinn på det som rett er, vis voldsmannen til rette, hjelp den farløse til hans rett og før enkens sak! Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som hvit ull. Dersom dere adlyder villig, skal dere få nyte landets goder; men nekter dere og står imot, skal dere bli oppett av sverd. Dette er ordet fra Herrens munn.

Responsoriesalme

Sal 49 (50)

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Jeg laster deg ikke for dine slaktoffer,
dine brennoffer har jeg stadig for øye.
Men jeg tar ikke okser fra ditt hus
eller bukker fra dine kveer.

Hva har du med å fortelle om mine bud
og ta min pakt i din munn?
Du som hater all tukt
og kaster mine ord bak din rygg.

Slikt har du gjort - og jeg skulle tie? Mener du at jeg er som du?
Den som ofrer takksigelse ærer meg,
og den som vandrer på den rette vei,
ham lar jeg se Guds frelse.

Evangelievers

Legg av alle overtredelser, sier Herren, og få ett nytt hjerte og en ny ånd.

Evangelium

Matt 23,1–12

På den tid vendte Jesus seg både til mengden og til disiplene og sa: «På Mose stol sitter de lovkyndige og fariseerne. Følg derfor deres bud, og overhold deres forskrifter; men deres handlinger skal dere ikke efterligne. For de sier nok hva dere skal gjøre, men selv gjør de det ikke. De binder sammen tunge bører som de lesser på folks skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Og alle sine gode gjerninger gjør de for å bli lagt merke til av folk. De pranger med brede minnekapsler og store kvaster på sine kapper; de liker å få hedersplassen i gjestebud og sitte fremst i synagogene, og de vil gjerne at folk skal hilse dem på gaten og kalle dem mester.

Men dere skal ikke la dere kalle mester. For én er deres mester, og dere er alle brødre. Heller ikke skal dere kalle noen 'far' her på jorden, for dere har bare én far - han som er i himlene. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, og det er Messias. Blant dere skal den fremste være tjener for de andre; den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Gjennom morallæren blir vårt liv konfrontert med viktige utfordringer. La oss be Herren om hjelp og miskunn til å velge og handle rett:

L: For Kirkens eget arbeid med moralske spørsmål
og med å gjøre utfordringene klare for menneskene.

L: For dem som er satt til å styre samfunnet,
at de selv må være gode forbilder på rett liv.

L: For dem som har det vondt etter å ha syndet,
om hjelp til å omvende seg
og søke tilgivelse i botens sakrament.

L: For bruken av skriftemålet hos oss,
at flere må få vilje og mot
til å bruke denne Guds gave.

Himmelske Far,
du har lovet at om våre synder er som purpur,
skal de bli hvite som sne.
Hjelp oss til omvendelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, helliggjør oss gjennom dine mysterier. Slukk i oss denne verdens begjær og vekk vår lengsel etter himmelens gaver.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9, 2-3

Jeg vil forkynne alle dine undergjerninger.
Jeg vil glede og fryde meg i deg,
og lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La de gaver vi har mottatt ved ditt bord, gi oss styrke til å leve etter din vilje og tjene våre brødre i kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre.