2. uke i påsketiden, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 18 (17), 50; 22 (21), 23

Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,
og forkynne ditt navn for mine brødre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, hvert år minnes vi det mysterium som gav mennesket dets første verdighet tilbake og fylte oss med håpet om oppstandelsen. La det som vi nå bekjenner i troen, engang fullbyrdes i evig kjærlighet.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 5,17–26

I de dager grep ypperstepresten inn, fulgt av sine tilhengere, det vil si saddukeernes parti. Forbitret i sitt nag arresterte de apostlene og kastet dem i byens fengsel. Men om natten åpnet Herrens engel fengselsportene og førte apostlene ut, idet han sa: «Gå opp i templet og forkynn det fulle budskap om det nye liv for folket!» De lyttet til engelens ord, og så snart det grydde av dag, gikk de opp i templet og begynte å undervise. Imidlertid ankom ypperstepresten og hans følge og sammenkalte Sanhedrin og hele Israels eldsteråd. Så sendte de bud til fengslet efter apostlene for å fremstille dem. Men da betjentene kom dit, var det ingen å finne. De vendte da tilbake og meldte: «Vi fant fengslet forsvarlig låst, og vakten på plass ved porten, men da vi åpnet, var det ingen å finne innenfor.» Da kapteinen for tempelvakten og yppersteprestene hørte dette, ble de helt forvirret og visste ikke hva de skulle tro; men i det samme kom det en og meldte: «De mennene som dere satte i fengsel, står nå i templet og underviser folket.» Da gikk vaktkapteinen avsted med sine folk og hentet apostlene, men uten å bruke vold, for de var redde for å bli stenet av folket.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Omkved: Den elendige roper, og Herren gir svar.

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herrens engler verner de gudfryktige
og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Halleluja. Så høyt elsket Gud verden at han ga sin enbårne sønn. Alle som tror på ham har det evige liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Joh 3,16–21

På den tid sa Jesus til Nikodemos: «Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt; men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har villet tro på Guds enbårne sønns navn. Og så lyder dommen: At lyset er kommet til verden, og menneskene valgte mørket fremfor lyset, fordi deres verk var ondt. For hver og en av dem som gjør ondt, hater lyset og holder seg borte fra det, for å unngå at hans gjerninger blir avslørt. Men den som handler som sannheten byr, han kommer frem i lyset, så det kan bli åpenbart at hans verk er gjort i Gud.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Til Nikodemos sa Jesus at Gud elsket verden så høyt at han gav ham, sin Sønn, den enbårne, til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham. La oss be Sønnen om troens gave:

L: For alle som forkynner Evangeliet,
at de må makte å forkynne slik om lyset og mørket,
at menneskene velger troen og ikke mørket.

L: For offiserer, politifolk og fengselspersonell,
at de må ta imot vitnesbyrdet
om kraften fra Guds enbårne Sønn.

L: For dem som lider fordi de velger mørket,
om troens, lysets og livets gave fra Herren Jesus.

L: For oss i møte med våre medmennesker,
at vi må få visdom, kraft og frimodighet
til å forkynne det fulle budskapet om det nye liv.

Himmelske Far,
den tredje dag stod din Sønn opp fra de døde.
Vi ber deg gi alle mennesker å søke ham,
og ikke mørket og det onde.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg, hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. Joh 15, 16. 19

Herren sier: «Jeg har utvalgt dere fra verden og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.» Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å bli frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv.