2. uke i påsketiden, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 19, 7. 6

La oss glede oss og juble og gi Gud ære,
for Herren, vår Gud, den Allmektige er konge. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss å forkynne kraften i vår Herres oppstandelse. Du som har gitt oss pantet på det evige livs gaver, gjør du oss rede til engang å motta dem i deres fylde.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 4,32–37

Hele forsamlingen av troende var ett i sjel og sinn. Ingen kalte noe av det han eide for sitt eget; allting hadde de felles. Og med stor kraft avla apostlene sitt vidnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse. Alle så på dem med stor velvilje. Det var da heller ingen av dem som led nød, for folk som eide hus eller jord, tok og solgte det, og la betalingen for apostlenes føtter. Siden lot så de hver enkelt få hva han trengte.

Responsoriesalme

Sal 93(92),1ab.1cd-2.5

Omkved: Herren er konge, kledd i høyhet.

Herren er konge, kledd i høyhet,
Herren har omgjordet seg med styrke.

Du, Herre, har grunnfestet jorden, den rokkes ikke.
Din trone står fast fra opphavet av, fra evighet er du, Herre.

Ditt vidnesbyrd er sannhet, Herre,
ditt hus er hellig til tidenes ende.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen skal bli løftet opp, for at den som tror, ved ham skal få det evige liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Joh 3,7–15

På den tid sa Jesus til Nikodemos: «Sann mitt ord: Dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men hvor den kommer fra og hvor den blåser hen, det vet du ikke. Og slik er det også med dem som blir født av Ånden.»

Nikodemos svarer: «Men hvordan blir dette mulig?»

Jesus sier da til ham: «Du er en av Israels lærere, og så er du uvitende om dette? - Sann mitt ord: Vi taler om hva vi vet, vi vidner om hva vi har sett, og dog forkaster dere vårt vidnesbyrd. Når dere ikke tror meg når jeg taler om de jordiske ting, hvordan skal dere da kunne tro meg når jeg taler om de himmelske? - Ingen er jo steget opp til himmelen uten en: han som også er steget ned fra den, - Menneskesønnen. Og som Moses reiste slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli løftet opp, - for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Til Nikodemos sa Jesus at Menneskesønnen skal bli løftet opp, – for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie. La oss be om livet:

L: For alle som denne påske har mottatt den hellige dåp,
at de ved troen må holde fast ved det nye liv,
la oss påkalle ham som gir nytt liv.

L: For dem som har høye stillinger i samfunnet,
at de også må rette blikket opp mot livets Gud,
la oss påkalle ham som mottok Nikodemos.

L: For alle i Kirken som lider,
at de må merke de troendes broderkjærlighet,
la oss påkalle ham som led for oss.

L: For de lærde på dette sted,
at de må søke det liv hos Gud
som lærdom uten tro aldri kan gi,
la oss påkalle ham som er «læreren».

Allmektige Gud,
du som løftet Menneskesønnen opp,
vi ber deg, gi oss troen og det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss alltid juble over påskens mysterier.
Gi at vår gjenløsning fullender sitt verk i oss
og blir en kilde til evig glede.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Messias måtte lide og oppstå fra de døde,
for så å gå inn til sin herlighet

Slutningsbønn

Lytt til våre bønner, Herre, og la denne hellige feiring
av vår gjenløsning bli oss til hjelp i dette liv
og føre oss frem til den evige glede.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag