22. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

1. lesning

Jer 20,7–9
Herrens ord er blitt til spott for meg

Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke, du ble for sterk for meg og vant. Jeg er til latter hele dagen, alle spotter meg. Så ofte jeg taler, må jeg skrike og rope: «Vold og overfall!» For Herrens ord er dagen lang blitt til spott og skam for meg.

Men sier jeg: «Jeg vil glemme ham og ikke lenger tale i hans navn,» da blir det som flammende ild i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strever for å holde det tilbake, men jeg greier det ikke.

Responsoriesalme

Sal 63 (62),2. 3–4. 5–6. 8–9

Omkved: Min sjel tørster etter den levende Gud,
når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Gud, du min Gud, deg søker jeg,
min sjel tørster etter deg.
Mitt kjød lengter etter deg
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom,
at jeg kan se din makt og ære.
For din miskunn er bedre enn livet,
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv,
løfte mine hender og prise ditt navn.
Min sjel mettes som av utsøkte retter
når tungen jubler din pris.

For du er min hjelp,
jeg jubler i skyggen av dine vinger.
Min sjel henger ved deg,
din høyre holder meg fast.

2. lesning

Rom 12,1–2
Bring deres legemer frem som levende offergaver

Brødre, jeg formaner dere ved Guds miskunn til å bringe deres legemer frem for Gud som levende offergaver, Gud viet og ham til behag, – det er den åndelige gudsdyrkelse som dere skylder ham. La dere ikke prege av denne verden, men la dere forvandle gjennom et nytt sinnelag, så dere lærer å skjelne hva Guds vilje er, hva som er godt, og hva han ser på med glede, – hva som er fullkomment.

Halleluja

Jf. Ef 1,17–18

Halleluja. Vår Herre Jesu Kristi Far la deres hjerters øyne fylles med lys,
så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Halleluja.

Evangelium

Matt 16,21–27
Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget

På den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han skulle dra til Jerusalem og få meget å lide av de eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige; at han skulle bli slått i hjel og så bli oppvakt fra de døde tredje dagen etter.

Da tok Peter ham til side og ville tale ham til rette: «Det Gud forby, herre! Noe slikt må ikke hende deg!»

Men Jesus vendte seg og sa til Peter: «Bort fra meg, Satan, snare på min vei! For du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!»

Derpå sa Jesus til sine disipler: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igjen. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans eget liv? For hva skal en mann kunne gi i vederlag for sitt liv?

Ja, Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet og omgitt av sine engler, og da skal han ‘gjengjelde enhver etter hans verk’.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Vår Herre og Frelser har ved ord og handling vist oss at offer er nødvendig og riktig for et rett gudsforhold. La oss be om nåde og forstand til å akseptere dette:

L: For alle prester som frembærer Det eukaristiske offer,
at de i liv og holdning må være villig
til selv å gjøre det de forkynner ved sin tjeneste.

L: For dem som streber etter makt og posisjon,
at de også må være villig til å ofre noe av sitt eget.

L: For alle som lider urettmessig,
at de må finne trøst hos ham som gav sitt liv for oss.

L: Om sammenheng mellom vår feiring av den hellige messe
og vårt liv og vår gudsdyrkelse utenom messen.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som tok imot din Sønns korsoffer for oss,
gi oss viljen til å gi avkall på vårt eget,
ta opp vårt kors, og følge Jesus Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Vår Far, du er den som er oss helt nær i uendelig kjærlighet. Du kaller oss til kjærlighet; vi bærer våre liv og våre bønner frem for deg:

L: Gi oss kjærlighetens kraft til å ta opp våre kors og følge etter deg.

L: Gi oss et nytt sinnelag slik at vi med din kjærlighet kan forandre verden.

L: La oss ikke fortvile over vår utilstrekkelighet og angst for lidelsen, men styrk oss med tillit til din nåde.

L: Gi oss ditt blikk på menneskene, slik at vi ser din vilje, ditt ansikt i dem vi møter, og din umistelige verdighet i enhver av dine brødre og søster.

L: La alle som lider og fortviler, alle som er syke og på flukt, alle som hater og har mistet håpet, erfare korsets tegn som et kjærtegn.

Allmektige, evige Gud, fyll våre hjerter med ditt nærvær. Gi oss din styrke i vår svakhet, slik at vi som ditt folk, et kongelig folk av prester og profeter, må kunne gjøre deg nærværende blant alle som lider i verden i dag. Du skjenker oss tro, håp og kjærlighet, la din Kirke bli troens, håpets og kjærlighetens folk. Det ber vi deg om, du som lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.