28. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

1. lesning

Visd 7,7–11
Rikdom regnet jeg for intet mot visdommen

Jeg bad til Gud, og han gav meg forstand. Jeg påkalte Gud, og han sendte meg visdommens ånd. Jeg aktet den høyere enn kongestav og trone, rikdom regnet jeg for intet mot den. Den kosteligste edelsten ville jeg ikke sidestille med visdommen, mot den er all verdens gull som en neve sand, og sølvet ikke mere verdt enn leire.

Jeg elsket den høyere enn sunnhet og skjønnhet og ville heller eie den enn solens lys, for visdommens lys slukner aldri.

Men da visdommen kom til meg, kom alle andre goder med den, for rikdom uten mål har den i sine hender.

Responsoriesalme

Sal 90 (89),12–13. 14–15. 16–17

Omkved: Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager. 

Lær oss å telle våre dager
for å vinne hjertets visdom.
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye?
Ha medynk med ditt folk.

Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager.
Vend straffens dager til glede
og alle ulykkens år.

La dine tjenere se din gjerning,
din herlighet stråle over våre barn.
Herre, la din miskunn hvile over oss.
Styrk våre henders gjerning.

2. lesning

Hebr 4,12–13
Guds ord dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste

Levende og aktivt er Guds ord, med en kraft som trenger dypere enn det skarpeste tveeggede sverd, like inn til skillet mellom sjel og ånd, marg og knoker; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Det fins ikke den skapning som unngår hans blikk, alt ligger nakent og åpent for øynene på ham som vi skal stå til ansvar for.

Halleluja

Matt 5,3

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige,
for himlenes rike er deres. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,17–30 (kortere form: 10,17–27)
Selg alt du eier, og følg meg

På den tid gikk Jesus videre langs veien. Da kom det en mann løpende frem og kastet seg på kne foran ham, og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?»

Men Jesus svarte: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god, uten én – det er Gud. Og budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke avlegge falsk vitnesbyrd, ikke bedra noen; du skal hedre din far og din mor.»

Men mannen sier: «Mester, alt dette har jeg overholdt helt fra jeg var ung.»

Jesus så på ham og fikk ham kjær. Da sa han: «En ting står ennå igjen. Selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, – så får du en skatt i himmelen. Og kom så og følg meg.» Men da mannen hørte dette, mørknet han til, og gikk bedrøvet bort, – for han var meget rik.

Da så Jesus seg rundt i kretsen av disipler og sa: «Hvor vanskelig det blir for de rike å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus gjentok: «Barn, hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike! Ja, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!»

Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Men hvem kan da bli frelst?»

Jesus ser på dem og sier: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte, men for Gud er det ikke umulig. Alt er mulig for Gud.»

[Da tok Peter til orde og sa: «Men vi, vi har forlatt alt og fulgt deg.»

Og Jesus svarer: «Ja, og sannelig, det skal dere vite, at ingen har forlatt sitt hjem, sine søsken, sin far og mor, sine barn eller sine marker, for min skyld og for evangeliets skyld, uten at de skal få hundrefold igjen, her i denne verden – hjem, søsken og foreldre, barn og eiendommer – men også forfølgelser! Og i den kommende verden skal de få det evige liv.»]

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Rikdom kan representere en fare. La oss be Gud beskytte oss mot å falle i fristelse og lære oss til rett å verdsette og bruke de forskjellige goder:

L: For Kirkens ledere på alle nivåer,
at de må holde visdommen
for mer verdifull enn jordisk rikdom.

L: For våre verdslige styresmakter,
at de må gi tjenlig frihet over jordiske verdier,
og verne oss mot et rent kapitalstyrt samfunn.

L: For dem som lider på grunn av feil prioritering,
om hjelp til å komme ut av uføret.

L: At også mennesker i vår menighet må høre Guds kall
til å leve etter de evangeliske råd.

Himmelske Far,
du lot din Sønn bli fattig som en av oss.
Gjør oss rike i Ham som er Visdommen.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud og Far, tillitsfullt legger vi frem våre anliggender for deg:

L: La oss finne nåde for ditt blikk. Opplys våre hjerter med lyset fra Kristus, slik at vi ikke føres på avveie av skygger og bedrag.

L: Styrk vår tro og gjør oss til gode arbeidere i din vingård.

L: Gi oss en lengsel som alltid søker deg, og tillit nok til å stole på dine løfter.

L: La oss, som din Kirke, i ord og handling troverdig forkynne livets evangelium.

L: For det samfunnet vi lever i, for vår menighet og for oss selv: Skap fred i verden, fred i Kirken og fred i våre hjerter.

Allmektige evige Gud. Du kaller hver enkelt av oss. Gi oss ører å høre med, åpne hjerter og styrke til å legge alt bak oss for å følge etter Kristus. Han er din Sønn som du i din kjærlighet har gitt oss som både veiviser, vei og medvandrer. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag