3. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

1. lesning

Jona 3,1–5.10
Folket i Ninive vendte om fra sin onde ferd

Herrens ord kom til Jona, og det lød så: «Stå opp, gå til storbyen Ninive, og rop ut over den det budskap jeg gir deg!» Jona stod opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt.

Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: «Om førti dager skal Ninive legges i grus!»

Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små.

De vendte om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet.

Responsoriesalme

Sal 25 (24),4bc–5ab. 6–7bc. 8–9

Omkved: Herre, vis meg dine veier.

Herre, vis meg dine veier
og lær meg dine stier.
La din sannhet lære og lede meg.
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre,
for den er fra evighet.
Glem min ungdoms synder,
se til meg, Herre, i din kjærlighet.

Herren er god og rettvis,
derfor viser han syndere veien.
Til sannhet leder han de små
og fører dem frem på sin vei.

2. lesning

1 Kor 7,29–31
Hele den synlige verden går mot sin undergang

Dette sier jeg dere, brødre: Tiden er knapp.

Så for de gifte må det heretter være som om de ikke var gifte; for de sørgende som om de ikke sørget, for de glade som om de ikke gledet seg; for dem som kjøper, som om de ingenting beholdt.

Om en gjør seg nytte av denne verden, må en ikke gå opp i den; for hele den synlige verden går mot sin undergang.

Halleluja

Mark 1,15

Halleluja. Guds rike er nær.
Vend om og tro på Evangeliet! Halleluja.

Evangelium

Mark 1,14–20
Vend om, og tro på Evangeliet!

På den tid, etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea med Evangeliet fra Gud og forkynte: «Tiden er inne, og Guds rike er nær. Vend om, og tro på Evangeliet!»

Og som han gikk langs bredden av Galilea-sjøen, fikk han se Simon og Andreas, Simons bror. De var fiskere og drev og kastet med not i sjøen. Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så skal jeg en gang gjøre dere til menneskefiskere!» Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham.

Litt lenger bort så han Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes; de satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han også dem til seg. Og de lot sin far Sebedeus sitte igjen i båten med leiefolkene og fulgte ham.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet.

Kjære medkristne! «Tiden er inne, og Gud rike er nær», forkynte Jesus, slik Jona hadde forkynt, og slik Paulus skulle forkynne. La oss be om nåde til å høre budskapet fra Herren, og til å følge ham:

L: For alle forkynnere og sjelesørgere,
at de alltid må få klart frem kallet
til straks å bryte opp og følge Herrens kall.

L: For samfunnsplanleggerne,
at de må se det relative i egne planer
og det absolutte i Guds kall.

L: For dem som lider under syndens følger,
at de må få mulighet til å høre Guds ord og gjøre bot.

L: For oss og våre medmennesker på dette sted,
at vi alle må høre Herrens kall
til tro og etterfølgelse.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Himmelske Far,
du gav Simon og Andreas, Jakob og Johannes,
nåde til å følge din Sønn, Jesus Kristus.
Vi ber deg om nåde til det samme.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.