3. uke i påsketiden, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 5, 12

Herrevelde og rikdom, visdom, styrke og ære
tilkommer det ofrede Lam. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, vi som har erfart nåden i Herrens oppstandelse, ber deg: La oss ved din kjærlighets Ånd oppstå til det nye liv.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 9,1–20

Saulos var besatt av tanken på å få utryddet Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og utbad seg en skrivelse til synagogen i Damaskus, så han kunne arrestere alle som fulgte Veien, menn som kvinner, og bringe dem i lenker tilbake til Jerusalem. Han var underveis og nærmet seg Damaskus, da plutselig et lys fra himmelen strålte opp om ham. Han falt til jorden, og i det samme hørte han en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Saul spurte: «Hvem er du, Herre?» Og den annen svarte: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Reis deg nå og gå inn i byen, der skal du få vite hva du skal gjøre.» Folkene i reisefølget var blitt stående målløse; de hørte nok stemmen, men så ingen. Saulos reiste seg opp fra marken, men da han åpnet øynene, var han ute av stand til å se, og de måtte leie ham ved hånden inn i Damaskus. Her ble han i tre dager, stadig uten å kunne se, og i hele denne tiden smakte han hverken vått eller tørt.

I Damaskus var der en disippel ved navn Ananias, og ham kalte Herren på i et syn: «Ananias!» Og han svarte: «Ja, Herre!» Da sa Herren til ham: «Gå bort i den gaten som kalles 'Den rette', og spør i Judas' hus efter en mann ved navn Saulos fra Tarsos. For han ber - og han har sett for seg en viss Ananias som kommer og legger hendene på ham, så han får synet igjen.» Ananias svarte: «Herre, det er mange som har fortalt meg om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra ypperstepresten til å arrestere hver og en som ber i ditt navn.» Da sa Herren til ham: «Gå bare, for denne mann har jeg utsett meg til redskap; han skal bære mitt navn frem for hedningene, ja, for konger, og også for Israels barn. Og selv vil jeg vise ham alt hva han får å lide for mitt navns skyld.»

Da begav Ananias seg avsted; han trådte inn til Saulos, la sine hender på ham og sa: «Saul, bror, jeg kommer som Herrens utsending! Jesus, han som viste seg for deg på veien hit, han har nå sendt meg for å gi deg synet igjen og la deg motta Den Hellige Ånds fylde.» I samme øyeblikk var det som skjell falt fra Saulos' øyne, og han fikk sitt syn igjen. Straks derpå ble han døpt. Så tok han næring til seg og kom til krefter igjen.

Han tilbragte så noen dager sammen med brødrene i Damaskus, og begynte straks å forkynne i synagogene at Jesus var Guds sønn.

Responsoriesalme

Sal 117(116),1.2

Omkved: Gå ut og forkynn evangeliet verden over.

Lovsyng Herren alle folk,
pris ham alle folkeslag.

Stor er hans miskunn mot oss.
Hans troskap varer evig.

Evangelievers

Halleluja. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,52–60

På den tid diskuterte jødene med hverandre. «Hvordan,» sa de, «kan denne mann gi oss sitt legeme å spise?» Til dette svarte Jesus: «Sann mitt ord! Dersom dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, finnes heller ikke liv i dere. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag. For mitt legeme er virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Som det er Faderen, den Levende, som har sendt meg, og som det er ham jeg har mitt liv fra, slik skal den som spiser meg, få sitt liv fra meg. Dette er da det brød som er kommet fra himmelen: Det er ikke som det deres fedre spiste i ørkenen, for de døde siden; men den som spiser dette brød, han skal leve i all evighet.» Dette sa han mens han underviste i en synagoge i Kafarnaum.

Efter å ha hørt dette, var det mange av disiplene som sa: «Dette er utålelig; den slags tale kan en ikke høre på.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I møtet med Kristus tar menneskene enten imot hans nåde, eller de vender seg bort fram ham. La oss be ham om Guds nåde:

L: Om at Kirken for alle mennesker må holde frem den nåde
som Kristus rekker oss gjennom sakramentene.

L: For mennesker med stor makt,
at de må oppdage at de trenger den næring
som blir skjenket gjennom tjenestene i Kirken.

L: For alle som lik Saulos er forvirret
etter møte med Herren Jesus,
at de må få nåde til å slutte seg til ham
og motta det evige liv.

L: Om hjelp for oss til å lyde Jesu kall
og oppsøke de mennesker han sender oss til,
selv når det er ubegripelig at de skulle bry seg om Gud.

Himmelske Far,
du den levende som sendte oss Sønnen,
gi oss gjennom hans legeme og blod det evige liv.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, helliggjør disse gaver.
Ta imot vårt åndelige offer,
og gjør oss selv til en evig gave for deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Den korsfestede er oppstanden fra de døde
og har gjenløst oss. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og ber deg ydmykt:
La det måltid som din Sønn bød oss feire til minne om seg,
bli til vekst for vår kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.