3. uke i påsketiden, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 71 (70), 8. 23

Min munn er full av lovsang, jeg priser din herlighet.
Mine leber skal juble når jeg synger for deg. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær med ditt folk og hold det i ditt vern. Du som har skjenket oss troens nåde, gi oss evig del i din enbårne Sønns oppstandelse, han som lever og råder…

Lesning

Apg 8,1–8

På den tid brøt det løs en voldsom forfølgelse av kirken i Jerusalem, og alle unntatt apostlene spredtes ut over bygdene i Judea og Samaria. Fromme mennesker begravet imidlertid Stefanos og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulos forsøkte å tilintetgjøre kirken; han gikk fra hus til hus, slepte både menn og kvinner ut og sendte dem i fengsel. Men de som var blitt spredt, drog fra sted til sted og forkynte evangeliet. Blant dem var Filip, som var dratt ned til en by i Samaria, og forkynte Kristus der. Og alle som én ble folk grepet av det budskap han forkynte og de jærtegn han gjorde: Mange ble befridd fra vanhellige ånder, som fór ut av dem under høye skrik, og mange lamme og vanføre ble helbredet. Så gleden var stor i byen.

Responsoriesalme

Sal 65(66)

Omkved: Lovsyng Herren, alle folk,

Juble for Herren, all jorden,
lovsyng hans store navn.
Gi Gud den ære som tilkommer ham,
pris ham og si: Hvor er du stor.

All jorden kaster seg ned for deg,
lovsynger deg og priser ditt navn.
Kom og se hva Herren har gjort.
Han øvde storverk for menneskenes øyne.

Han forvandlet hav til land,
tørrskodde gikk de over elven.
La oss juble og glede oss i ham.
I sin velde hersker han til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Den som tror på Sønnen, skal eie det evige liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,35–40

På den tid sa Jesus til folket: «Det er jeg som er livets brød. Den som slutter seg til meg, skal aldri sulte mer, den som tror på meg, skal aldri noensinne lide tørst. - Men det er som jeg har sagt: Dere ser meg, men tror meg ikke. Enhver som Faderen betror meg, kommer også til meg, og den som slutter seg til meg, ham vil jeg aldri vise bort; for fra himmelen er jeg steget ned, ikke for å handle på egen hånd, men for å utføre hans vilje, som har sendt meg. Og så har han bestemt, han som har sendt meg: At jeg ikke skal miste noen av dem han har betrodd meg, men at jeg skal oppreise dem alle på den ytterste dag. Ja, så er min Fars vilje, at enhver som får se Sønnen og tror på ham, skal eie det evige liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Guds Sønn kom til verden og forkynte Evangeliet, til glede for mange, og med grusom motstand fra andre, som følge. La oss be ham om det evige liv:

L: For alle dem Faderen har betrodd til Kristus,
at de som må gå gjennom motstand og forfølgelse,
gjør det i tro på oppreisning den ytterste dag,
la oss påkalle ham som er livets brød.

L: For dem som har ytre makt og misbruker den,
likesom Saulos til forfølgelse av annerledestroende,
at også de må bli Kristi tjenere, la oss påkalle ham.

L: For dem som i sin lidelse trenger Kristi hjelp,
at de med glede og tillit alltid må søke denne hjelp,
la oss påkalle ham som selv led.

L: For vår forkynnelse av håpet om det evige liv,
la oss påkalle Kristus, livets brød.

Himmelske Far,
gjennom din Sønn har du tilbudt oss det evige liv.
Gi oss å se ham og slutte oss til ham,
og slippe åndelig sult og tørst.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss alltid juble over påskens mysterier.
Gi at vår gjenløsning fullender sitt verk i oss
og blir en kilde til evig glede.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Herren er oppstanden og lyser for oss,
som han har løskjøpt med sitt blod. Alleluja.

Slutningsbønn

Lytt til våre bønner, Herre, og la denne hellige feiring av vår gjenløsning
bli oss til hjelp i dette liv
og føre oss frem til den evige glede.
Ved Kristus, vår Herre.