31. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

1. lesning

Visd 11,22 -12,2
Du miskunner deg over alle, for du elsker alt som er til

Herre, fordi du makter alt, miskunner du deg over alle. Du bærer over med menneskenes synder så de kan omvende seg. For du elsker alt som er til, du vemmes ikke over noe av det du har skapt – hvordan skulle du kunne skape noe du hatet? Hvordan skulle noe kunne bestå som du ikke ønsket?

Eller hvordan skulle noe bli holdt oppe som ikke var blitt til ved din befaling? Men du lar alle ting bestå, Herre, for de er dine, og du elsker alt som lever.

Din uforgjengelige Ånd er i dem alle. Du tukter varlig dem som faller i synd, og rettleder dem ved å minne dem om det de har forbrutt, så de kan vende seg fra det onde og tro på deg, Herre.

Responsoriesalme

Sal 145 (144),1–2. 8–9. 10–11. 13cd–14

Omkved: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min Konge.

Jeg vil opphøye deg, min Gud, min Konge,
love ditt navn i all evighet.
Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Herren er trofast i sine ord,
hellig i all sin gjerning.
Herren støtter den som faller,
han reiser den som er knuget ned.

2. lesning

2 Tess 1,11–2,2
Kristi navn vil gjennom dere få lyse i sin herlighet, og dere bli forherliget gjennom ham

Brødre, vi ber stadig for dere, – vi ber om at Gud må gjøre dere verdige til det kall dere har fått, om at han gjennom sin kraft lar den vilje dere har til det gode, få utfolde seg helt, sammen med den tro som virker i dere. Slik vil vår Herre Jesu Kristi navn gjennom dere få lyse i sin herlighet, og dere bli forherliget gjennom ham – for slik er vår Guds og vår Herre Jesu Kristi nåde.

Hva nå angår vår Herre Jesu Kristi komme, da vi alle skal samles, sammen med ham, – da har vi en bønn til dere, brødre: La dere ikke skremme eller bringe ut av fatning, hverken av åndsprofetier eller annen tale, eller av noe brev som skulle være kommet fra oss, om at Herrens dag er inne.

Halleluja

Joh 3,16

Halleluja. Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn. Alle som tror på ham, har det evige liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Luk 19,1–10
Menneskesønnen er kommet for å oppsøke og frelse det som var gått tapt

På den tid gikk Jesus inn i Jeriko og vandret gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus; han var sjef for tolloppkreverne og en rik mann. Han prøvde å få se Jesus, men han var for liten av vekst og kom ikke til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor Jesus måtte komme forbi.

Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til Sakkeus: «Sakkeus, skynd deg ned! For i dag tar jeg inn hos deg.» Da klatret Sakkeus ned så fort han kunne, og tok gledesstrålende imot ham. Folk så det og ble forarget over at han tok inn hos en syndig mann.

Men Sakkeus stod frem og sa til Herren: «Herre, halvdelen av mitt gods vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset for meget av noen, skal han få firedobbelt igjen.»

Da sa Jesus til ham: «I dag er frelsen kommet til dette hus, – for også han er en Abrahams sønn! Og Menneskesønnen er jo kommet for å oppsøke og frelse det som var gått tapt.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fortellingen om Jesus og tolloppkreveren Sakkeus viser oss hvordan Herren miskunner seg over alle. La oss be ham virke også i oss til stadig omvendelse:

L: For dem som forkynner Evangeliet,
at de må bli oppmerksom på alle som søker Guds rike
og med Jesu egen åpenhet ta imot dem.

L: For alle i offentlig tjeneste
som er kommet i konflikt med det som er rett,
om omvendelse for dem.

L: For alle som er offer for korrupsjon
og annen misbruk av makt og myndighet.

L: For hjemmene i denne vår by (på dette sted),
at de må bli velsignet ved at Herren tar inn hos oss
slik han tok inn hos tolloppkreveren Sakkeus.

Allmektige, evige Gud,
din Sønn lot frelsen komme til Sakkeus' hus.
Vær nådig og barmhjertig mot oss dine barn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, vår Far, fra dypet roper vi til deg i tillit til din store miskunn:

L: Gi oss kraft til å gjøre det som er nødvendig for å kunne se din Sønn.

L: Gi oss lengsel og styrke, slik at vi ofrer alt for å komme nær Ham.

L: Kom til oss, fyll vårt hus med ditt nærvær, Slik at gleden tar bolig hos oss.

L: Gi oss kraft til å vende om, og la omvendelsen forme våre liv, slik at de bærer vitnebyrd om gleden og lyset hos deg.

Allmektige, evige Gud; du sendte din Sønn til oss, for at han kunne oppsøke de fortapte, og gå inn i hjertene og forvandle dem. Du som elsker alt som lever: før tilbake det som er drevet bort, forbind det sønderbrutte, helbred det syke og la ditt lys og din fred bo i oss. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.