4. uke i fasten, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30), 7-8

Jeg setter min lit til Herren.
Jeg vil juble over din miskunn;
for du har sett min ringhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som med dine sakramenter fornyer verden, vi ber deg: La din Kirke næres av de gaver som fører oss til deg, og hjelp oss i vår vandring her på jorden.
Ved vår Herre…

Lesning

Jes 65,17–21

Så sier Herren: Se, jeg vil skape en ny himmel og en ny jord. Det som før var, skal ingen minnes, ingen skal tenke på det mer. Gled og fryd dere til evig tid over det som jeg skaper! For jeg skaper Jerusalem til en jublende by og de som bor der, til et lykkelig folk. Jeg fryder meg over Jerusalem og gleder meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Der skal ikke mer finnes barn som bare lever noen dager, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. Nei, ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet. De skal bygge hus som de selv får bo i, plante vingårder og selv spise frukten.

Responsoriesalme

Sal 29 (30)

Omkved: Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.

Jeg opphøyer deg, for du berget meg
og lot ikke mine fiender glede seg over meg.
Du løftet meg fra dødens land,
og du kalte til livet fra gravens dyp.

Lovsyng Herren, hele hans folk,
pris hans hellige navn.
For i hans vrede er gru og liv i hans velbehag.
Om gråt er vår aftengjest, er morgenen full av fryd.

Herre, du har hørt meg i din nåde.
Herre, du kom meg til hjelp.
Du vendte sorgen til fryd
og skiftet min botsdrakt med gledens skrud.
Så sjelen kan synge din pris
og evig takke deg, Herre, min Gud.

Evangelievers

Søk det gode og ikke det onde, så dere kan få leve; da skal Herren være med dere.

Evangelium

Joh 4,43–54

På den tid drog Jesus videre fra Samaria til Galilea. For han hadde selv erklært at en profet ikke blir respektert i sin egen hjemstavn. Men da han kom til Galilea, tok galileerne vel imot ham, siden de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem under høytiden; de hadde jo selv tatt del i den.

Han kom da atter til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Nå var det i Kafarnaum en kongelig embedsmann, hvis sønn var syk. Han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, begav seg til ham og bad ham komme ned og helbrede hans sønn, som lå for døden. Jesus sa til ham: «Får dere ikke se jærtegn og under, så tror dere ikke!» «Herre,» svarer embedsmannen, «kom, før gutten min dør!» Jesus sier til ham: «Gå bare, din sønn lever.» Mannen trodde Jesus på hans ord og gikk avsted. Og ennå mens han var på vei nedover kom tjenerne ham i møte for å fortelle at gutten hans levde. Han spurte dem ut om hva tid på dagen det var blitt bedre med ham. De svarte: «Det var igår, en time over middag, at feberen gikk tilbake.» Faren skjønte da at det var i samme stund som Jesus hadde sagt til ham: «Din sønn lever.» Og han kom til troen, han og hele hans hus.

Dette var igjen et jærtegn som Jesus gjorde efter å være kommet fra Judea til Galilea.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vår Herre vil skjenke legedom der sykdom råder, og forvandle sorg til glede. La oss vende oss til ham med våre problemer og be ham høre våre bønner:

L: Om at Kirken ved guddommelig hjelp
må makte å forkynne Evangeliet der sykdom råder.

L: For de kongelige embetsmenn,
og for alle andre statstjenestemenn og -kvinner,
at de i tro må søke Kristus og få hjelp fra ham.

L: For dem i vår tid som sliter med syke barn,
at de må få den styrke og hjelp de trenger.

L: At Evangeliets fremtidshåp må skape glede i oss,
også når vi overveldes av gråt og klageskrik.

Barmhjertige Gud,
sorg ble forvandlet til glede
da Jesus Kristus etter kors og død gikk over til livet.
Fyll oss med fremtidshåp og -glede.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 9,1-41 (om den blindfødte), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! I synd er vi født, og som blinde i forhold til Gud; men gjennom Evangeliet om Kristus og ved dåpen til ham blir vi opplyst. La oss be om opplysning:

L: For alt Guds folk
som er blitt helliget gjennom troen og dåpen,
at det ikke igjen må miste Guds vei av syne.

L: For dem som har ansvar
for å opprettholde et godt og stabilt samfunn,
at de ikke må skygge for det guddommelige lys.

L: For alle som lider
som følge av medfødt åndelig blindhet,
at de gjennom lyset fra Kristus må bli helbredet.

L: For oss på dette sted,
som har sett det guddommelige lys,
at vi må vise kristen omsorg for katekumenene.

Lysenes Gud,
du som vil opplyse hvert menneske,
gi at ditt lys får trenge stadig dypere inn i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss bli helliget ved denne offergave som vi vier til deg. Rens vår syndige natur, og la oss styrket gå frem mot det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Esek 36, 27

Min Ånd vil jeg gi dere,
og dere skal følge mine bud,
og holde mine lover og gjøre etter dem,
sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La dine sakramenter helliggjøre oss
og føre oss til det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre.