4. uke i fasten, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104), 3-4

Deres hjerte glede seg som søker Herren.
Søk Herren og fatt mot, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, helliggjør oss i denne botstid. Gi oss kraft til gode gjerninger, og hjelp til å holde fast ved dine bud, så vi kan feire påske med rene hjerter.
Ved vår Herre…

Lesning

2 Mos 32,7–14

I de dager talte Herren til Moses og sa: «Gå ned, for ditt folk, som du har ført opp fra Egypt, har handlet ille. De har vært snare til å bøye av fra den vei jeg bød dem å vandre. De har laget seg en støpt kalv. Den har de kastet seg ned for og ofret til og sagt: Dette er din gud, Israel, som førte deg opp fra Egypt.» Herren sa til Moses: «Jeg har lagt merke til dette folk og vet at det er et stivnakket folk. La nå meg få råde, så skal min vrede flamme opp mot dem, og jeg vil gjøre ende på dem! Men deg vil jeg gjøre til et stort folk.» Da bønnfalt Moses Herren, sin Gud, og sa: «Herre, hvorfor skal din vrede flamme opp mot ditt folk, som du har ført ut fra Egypt med stor kraft og sterk hånd? Hvorfor skal egypterne si: For å føre dem i ulykke lot han dem dra ut; han ville drepe dem i fjellene og utrydde dem fra jorden? Ta tilbake din brennende vrede, og angre det onde du hadde tenkt å gjøre mot ditt folk! Kom i hu dine tjenere Abraham, Isak og Israel, og det du sa til dem da du svor ved deg selv: Jeg vil gjøre deres ætt tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette land, som jeg har talt om, vil jeg gi deres ætt; de skal eie det for evig.» Da angret Herren det onde som han hadde sagt at han ville gjøre mot sitt folk.

Responsoriesalme

Sal 105 (106)

Omkved: Herre, kom meg i hu med den godhet du viser ditt folk.

De laget en kalv ved Horeb
og tilbad det støpte bildet.
De byttet din ære bort mot et bilde
av en okse som eter gress.

De glemte Gud, sin frelser
som gjorde storverk i Egypt,
undergjerninger i hamittenes land
og skremmende ting ved Sivsjøen.

Han sa at han ville utrydde dem,
om ikke Moses, hans utvalgte mann,
selv hadde lagt seg imellom
for å hindre at Gud i sin vrede skulle gjøre ende på dem.

Evangelievers

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne sønn. Alle som tror på ham, har det evige liv i eie.

Evangelium

Joh 5,31–47

På den tid sa Jesus til jødene: «Vidner jeg om meg selv, er mitt vidnesbyrd intet verd. En annen er det som vidner om meg, og at hans vidnesbyrd om meg gjelder, det vet jeg. Dere sendte folk ut til Johannes, og han vidnet om sannheten. Vel støtter jeg meg ikke på et menneskes vidnesbyrd, men for deres frelses skyld minner jeg om det. Han var lampen som gir lys ved sin flamme, og for en liten stund fant dere glede i hans lys. Men jeg har et vidnesbyrd bedre enn hans: det er det oppdrag min far har gitt meg. Det verk jeg utfører, de gjerninger jeg gjør, de bevidner at jeg er sendt av min Far. Og Faderen selv som har sendt meg, han har avlagt sitt vidnesbyrd om meg. Hans stemme har dere aldri hørt, hans skikkelse har dere aldri sett, og hans ord bor ikke i dere, for på hans utsending tror dere ikke. Dere gransker Skriftene, for i dem tror dere å finne det evige liv - og så er det de som vidner om meg! Men til meg vil dere ikke komme for å få liv.

Noen ære fra mennesker tar jeg ikke imot. Og jeg kjenner dere vel og vet at Guds kjærlighet bor ikke i dere. Jeg er kommet på vegne av min Far, og dere tar ikke imot meg; men kommer det én på vegne av seg selv, ham tar dere gjerne imot. Hvordan kan dere vel tro, når dere tar imot ære av hverandre, men ikke søker den ære som Gud alene kan gi? Tro ikke at det blir jeg som anklager dere for Faderen; Moses blir det som anklager, han som dere har satt deres håp til! For dersom dere trodde Moses, da ville dere også tro meg; for det er om meg han har skrevet. Tror dere ikke hans skrifter, hvordan skal dere da kunne tro mine ord?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Først sendte Gud Moses for å føre folket på de rette veier; deretter kom Kristus for å gi liv. La oss be om tro på ham:

L: For Kirkens forkynnelse i denne fastetid,
at forkynnelsen må være et troverdig vitnesbyrd
om livet Gud skjenker oss.

L: At de som styrer land og folk,
må se verdiene i de gode bud
som Gud har gjort kjent like fra Mose dager.

L: For dem som lider under alle slags anklager,
at de må se at Kristus kom for å frelse.

L: For oss i vårt oppdrag
med å bære videre vitnesbyrdet om Kristus,
at vårt liv må svare til våre ord,
og at våre ord må være sanne.

Barmhjertige Gud,
du som ikke har overlatt oss til oss selv,
men sendt oss dine budbærere,
før du oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 9,1-41 (om den blindfødte), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! I synd er vi født, og som blinde i forhold til Gud; men gjennom Evangeliet om Kristus og ved dåpen til ham blir vi opplyst. La oss be om opplysning:

L: For alt Guds folk
som er blitt helliget gjennom troen og dåpen,
at det ikke igjen må miste Guds vei av syne.

L: For dem som har ansvar
for å opprettholde et godt og stabilt samfunn,
at de ikke må skygge for det guddommelige lys.

L: For alle som lider
som følge av medfødt åndelig blindhet,
at de gjennom lyset fra Kristus må bli helbredet.

L: For oss på dette sted,
som har sett det guddommelige lys,
at vi må vise kristen omsorg for katekumenene.

Lysenes Gud,
du som vil opplyse hvert menneske,
gi at ditt lys får trenge stadig dypere inn i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, gi at denne gave som vi bærer frem, må rense oss skrøpelige mennesker fra alle synder og verne oss mot alt ondt.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jer 31, 33

Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte;
og jeg vil være deres Gud,
og de skal være mitt folk,
sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har styrket oss med din Sønns legeme og blod. Sett oss fri fra all skyld som tynger vår samvittighet, og før oss frem til frelsens herlighet.
Ved Kristus, vår Herre.