4. uke i påsketiden, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sal 68 (67), 8-9. 20

Gud, da du drog ut foran ditt folk,
ryddet vei for dem og bodde iblant dem,
da skalv jorden og himlene gav regn. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, ved forløsningens mysterium har du gjenreist mennesket til en større verdighet enn du først gav det. Kom ihu din kjærlighets uutgrunnelige sakrament, og bevar din nådes gaver i dem du har gjenfødt ved dåpen.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 13,13–25

På den tid gikk Paulus, som var i Pafos, med sitt følge ombord og seilte over til Perge i Pamfylia. Johannes forlot dem imidlertid og vendte tilbake til Jerusalem, mens de andre drog videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia. På sabbaten gikk de inn og tok plass i synagogen. Efter at Loven og Profetene var forelest, sendte synagogeforstanderne dem bud for å si: «Brødre - har dere et oppmuntrende ord til folket, så tal!» Da reiste Paulus seg, hevet hånden og sa: «Menn av Israel, og alle dere andre som frykter Gud, hør en gang på meg!

Han som er Gud for dette folk Israel, han utvalgte våre fedre; han lot folket vokse under utlendigheten i Egypt; ved sin løftede arm førte han det ut derfra, og han sørget for dem i ødemarken gjennom førti år. Så lot han dem ta sitt land i eie, efter å ha utryddet syv folk fra Kana'ans jord; med det gikk omkring 450 år. Derefter gav han dem dommere, inntil profeten Samuels tid; da bad de om en konge, og Gud gav dem Saul, sønn av Kisj, en mann av Benjamins stamme; han regjerte i førti år. Så vraket han ham og opphøyet David til konge over dem. Det er han som han vidner om, der han sier: 'Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann efter mitt hjerte; han skal utføre alt hva jeg vil.' Det er nå av hans ætt at Gud, tro mot sitt løfte, har oppreist Israels frelser, Jesus. Johannes hadde alt forberedt hans komme, ved å forkynne en dåp som tegn på omvendelse, for hele Israels folk. Da han stod ved slutten av sitt verk, sa Johannes: 'Den dere tror jeg er, den er jeg ikke; men den som kommer efter meg, hans sandalrem er jeg ikke verdig til å løse.'»

Responsoriesalme

Sal 89(88),2-3.21-22.25+27

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
forkynne din trofasthet fra slekt til slekt.
Jeg sier: Din miskunn bygges opp til evig tid;
i himmelen grunnfester du din troskap.

«Jeg har funnet David, min tjener;
jeg har salvet ham med hellig olje.
For ham skal min hånd være fast,
og min arm skal gjøre ham sterk.

Min trofasthet og min miskunn skal følge ham;
i mitt navn skal han finne sin styrke.
Han skal si: Du er min far, min Gud, min frelses klippe.»

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, det sanndru vidne, den førstefødte blant de døde, han elsker oss og har løst oss av våre synder gjennom sitt blod. Halleluja.

Evangelium

Joh 13,16–20

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Sann mitt ord: Ingen tjener står over sin herre, ingen utsending over den som sendte ham. Nå vet dere det, - salige er dere, om dere også lever efter det!» «Jeg taler ikke om dere alle; jeg vet hvem jeg har utvalgt. For Skriftens ord skal oppfylles:

'Han som spiste mitt brød har vendt seg mot meg.'

Og jeg sier dere dette allerede nå, for at dere, når det hender, skal tro at jeg er den jeg er. Ja, tro meg når jeg sier dere, at den som tar imot den jeg sender, mottar meg, og den som mottar meg, tar imot den som har sendt meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Ved å motta Kristus har vi tatt imot Faderen. La oss be om at fellesskapet med Gud også må prege omgangen med våre medmennesker:

L: For Kirken som er splittet
i mange motstridende kirker og trossamfunn,
at den fulle enhet må bli gjenopprettet.

L: For folkegrupper som har stått
og står imot hverandre,
og som til og med har søkt å utrydde hverandre,
om bot og forsoning.

L: For alle som lider fordi de ikke kjenner sannheten,
at de må finne veien til ekte ro og fred.

L: For vårt forhold til jødene,
at det må bære preg av at vi
fra dem har mottatt vitnesbyrdet om Guds virke i Israels folk.

Barmhjertige Gud,
du som har gitt oss samfunn med deg,
gi at vi ikke må vende oss bort fra deg eller din Sønn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la våre bønner stige opp til deg sammen med våre offergaver. Gjør oss rene, så vi blir i stand til å feire din store kjærlighets mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 28, 20

Se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Alleluja.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, du gjenskaper oss i Kristi oppstandelse til evig liv. La påskens sakrament bære rikelig frukt i oss, og styrk våre hjerter med din frelse.
Ved Kristus, vår Herre.