5. uke i fasten, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30), 10. 16. 18

I min store nød, vær meg nådig, Herre!
Fri meg fra mine fienders vold
og fra dem som forfølger meg!
Herre, la meg ikke bli til skamme, for jeg kaller på deg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, tilgi ditt folks misgjerninger. Kom oss til hjelp i din godhet og bryt de lenker som holder oss fast i vår synd og vår skrøpelighet.
Ved vår Herre…

Lesning

Jer 20,10–13

Jeg har hørt mange som hvisker, det er noe som skremmer på alle kanter: «Meld ham! Vi skal melde ham.» Alle som jeg hadde fred med, venter bare på at jeg skal falle: «Kanskje lar han seg lokke, så vi kan få ham i vår makt og hevne oss på ham.» Men Herren er med meg som en veldig helt. Derfor skal de som forfølger meg, snuble og ikke vinne over meg. De skal stå der med stor skam fordi de ikke hadde lykken med seg - en vanære som aldri blir glemt. Herre, hærskarenes Gud, du som prøver den rettferdige, som ser både hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg. Syng for Herren, lovpris Herren, for han berger den fattiges liv og frir ham fra ugjerningsmenn.

Responsoriesalme

Sal 17 (18)

Omkved: Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.

Herre, du er min styrke,
jeg har deg hjertelig kjær.
Herren er min klippe,
min borg og min befrier.

Han er mitt skjold og mitt vern,
til hans frelse setter jeg min lit.
Lovet være Herren,
jeg kalte på ham og han fridde meg ut.

Døden omsluttet meg,
fordervelsen skremte meg;
dødsrikets bånd snørte seg om meg,
foran meg lå dødens snarer.

Jeg kalte på Herren i min nød,
jeg ropte til min Gud.
Han hørte min røst fra sitt tempel.

Evangelievers

Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv. Det er du som har det evige livs ord.

Evangelium

Joh 10,31–42

På den tid tok jødene opp stener for å stene Jesus. Men han tok til orde: «Mang en god gjerning har jeg latt dere få se, gjerninger som er min Fars verk; for hvilken av dem er det dere vil stene meg?» Jødene svarte: «Ikke for noen god gjerning er det vi vil stene deg, men fordi du spotter Gud, når du som er et menneske, gjør deg selv til Gud.» Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres Lov: 'Jeg sier: Dere er guder'? Så kalles de altså guder, dem som Guds ord er rettet til; og Skriften kan ikke settes ut av kraft. Men han som Faderen har helliget og sendt til verden, ham anklager dere for gudsbespottelse fordi han sier: 'Jeg er Guds sønn'? - Dersom det ikke er min Fars verk, de gjerninger jeg gjør, så la være å tro meg! men i motsatt fall, så tro iallfall gjerningene, om dere ikke vil tro meg, - så dere kan forstå og innse at Faderen er i meg, og jeg i Faderen.» Da forsøkte de igjen å gripe ham, men han slapp bort fra dem. Så drog han atter over på den andre siden av Jordan, til det stedet hvor Johannes hadde døpt, og ble der. Det var da mange som kom til ham. Og de sa: «Johannes gjorde vel ikke noe jærtegn, men alt det han sa om denne mannen, det viser seg å være sant.» Og mange kom til troen på ham der.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Jesu død var en følge av at han kalte seg Guds Sønn og talte sannheten. La oss be om liv ved troen på ham:

L: For alle som er satt til å vitne om Kristus,
at de må bære frem et sant vitnesbyrd
om hvem han er.

L: For dem som har høy posisjon i samfunnet,
at de må huske at Kristus står høyere.

L: For de mange jøder som lider,
at de ikke som følge av Kristi lidelse
må bli utsatt for ytterligere lidelser,
men at hans lidelse heller må være et tegn på fellesskap.

L: For oss på dette sted,
at vi aldri må glemme at Jesus er Guds Sønn,
men trofast vitne om ham og hans verk.

Himmelske Far,
du sendte din Sønn til denne vår verden
hvor han ble møtt av motgang og undergang.
Gi oss å se hvor høy pris vår frelse kostet ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 11,1-45 (om Lasarus), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Ved dåpen har Den Hellige Ånd åpnet gravene og gitt oss del i det nye liv som Gud hadde lovet alt i Den gamle pakt. La oss be om å bli bevart i dette liv:

L: For alle kristne i hele verden,
at årets påskefeiring må fornye bevisstheten
om det nye og evige liv som vi mottok ved vår dåp.

L: At det håp som Kristus alt tente i verden
da han vakte Lasarus opp fra de døde,
også med rette må prege den offentlige virksomhet.

L: At de som sørger etter å ha mistet sine kjære,
må få nytt håp fra Kristus som oppvekker døde.

L: At vi i vår omgang med dem som har mistet sine kjære,
likesom Jesus må gråte med de gråtende.

Allmektige, evige Gud,
ved Kristus, han som er oppstandelsen og livet,
har du gitt oss det evige liv,
Gi oss å forbli i dette liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Miskunnsrike Gud, la oss alltid på verdig vis tjene deg ved ditt alter, og la vår trofaste deltagelse i din Sønns offer bli oss til evig frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Pasjonsprefasjon I
Korsets kraft

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For ved din Sønns frelsende lidelse
lærte verden din storhet å kjenne.
Ved korsets seier ble verden dømt,
og den korsfestede åpenbarte sin velde.
Derfor lovpriser også vi deg, Herre,
idet vi sammen med alle engler og hellige jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Pet 2, 24

Han led martyrdøden,
for at vi skulle dø fra våre synder og leve et liv i rettferd.
Ved hans sår har vi fått legedom.

Slutningsbønn

Herre, du har styrket oss i dette hellige offermåltid. Forlat oss ikke, men la den gave vi her har mottatt, bli oss til evig vern.
Ved Kristus, vår Herre.