5. uke i påsketiden, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kol 2 , 12

I dåpen ble dere gravlagt med Kristus, og med ham fikk dere del i oppstandelsen, fordi dere trodde på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, ved gjenfødelsen i dåpen
har du skjenket oss ditt eget liv. Vi ber deg:
Vern om oss som du har rettferdiggjort og gitt løfte om udødelighet,
og før oss inn i din herlighets fylde.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 16,1–10

I de dager kom Paulus til Derbe, og derefter til Lystra. Der var det en disippel ved navn Timotheos, hvis mor var en kvinne av jødisk tro, mens hans far var hellener; brødrene i Lystra og Ikonion gav ham det beste skussmål. Ham ville Paulus ha med videre på ferden. Av hensyn til jødene som bodde der omkring, tok han og omskar ham - de visste jo alle at hans far var hellener. Og i by efter by, hvor de drog frem, gav de videre de forskriftene som apostlene og presbyterne i Jerusalem hadde utstedt, med pålegg om å overholde dem. Kirkene på sin side ble befestet i troen, og antallet av kristne vokste for hver dag som gikk.

Videre drog de gjennom Frygia og Galaterlandet, efter at den hellige Ånd hadde hindret dem i å forkynne Ordet i Asia. Da de kom henimot grensen til Mysia, prøvde de å dra inn i Bitynia, men Jesu Ånd gav dem ikke lov til det; de reiste da ned gjennom Mysia og kom til Troas. Om natten hadde Paulus et syn; han så for seg en mann, en makedoner, som stod og kalte på ham og bad: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Og fra dette øyeblikk søkte vi skipsleilighet til Makedonia, overbevist om at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der over.

Responsoriesalme

Sal 99(100)

Omkved: Juble for Herren all jorden.

Juble for Herren all jorden,
tjen Herren med glede.
Tre frem for hans åsyn
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud.
Han har skapt oss, og vi er hans.
Vi er hans folk,
den hjord han vokter.

Ja, Herren er god,
hans kjærlighet varer evig,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Er dere oppstandne med Kristus, så streb efter de ting som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds Høyre. Halleluja.

Evangelium

Joh 15,18–21

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Om verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Hørte dere verden til, da ville verden holde av det som jo var dens eget; men fordi dere ikke hører verden til, og jeg har valgt dere ut av verden, derfor legger verden dere for hat. Glem ikke hva jeg har sagt dere, - at 'en tjener er ikke større enn sin herre.' Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere; og på samme måte de akter på mitt ord, vil de akte på deres. Alt dette kommer de til å gjøre mot dere på grunn av meg, - fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Vi lever i en verden der vi ikke kan regne med å få støtte i troen fra alle våre medmennesker. La oss be om at Kirken må være en god støtte for oss:

L: For dem som er biskoper,
og for Kirkens arbeid med å utvelge nye biskoper,
at det må bli til god støtte for vår tro.

L: For alle som hater Kristus og oss,
at de må bli overvunnet av Kristi kjærlighet.

L: For dem som lider på grunn av motstand mot troen,
om hjelp til å holde fast ved sannheten.

L: At Evangeliet fortsatt må være til velsignelse i Europa,
en velsignelse vi første gang fikk oppleve
da Paulus fulgte kallet han hørte i et syn om natten:
«Kom over til Makedonia og hjelp oss!»

Allmektige Gud,
du som sender oss lærere og veiledere,
gi oss styrke til å bevare troen
også når vi møter den motstand din Sønn møtte.
Han som med deg lever og råder, fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot ditt folks offergaver.
Hold oss i ditt vern, så vi ikke mister det du har gitt oss,
men når frem til det evige livs gave.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 17, 20-21

Far, jeg ber for dem, at de må være ett i oss,
så verden kan tro at du har sendt meg. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vern med din godhet det folk du har frelst, så vi som er blitt gjenløst ved din Sønns lidelse, kan glede oss ved hans oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.