5. uke i påsketiden, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 71 (70), 8. 23

Min munn er full av lovsang, jeg priser din herlighet.
Mine leber skal juble når jeg synger for deg. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som elsker og gjenoppretter vår uskyld, vend dine tjeneres hjerter til deg. La dem du har utfridd av vantroens mørke, aldri vike bort fra din sannhets lys.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 15,1–6

I de dager kom det noen ned fra Judea og begynte å lære brødrene at dersom de ikke fulgte de mosaiske skikkene og lot seg omskjære, kunne de ikke bli frelst. Det oppstod da et ganske kraftig røre, og Paulus og Barnabas kom i heftig diskusjon med dem. Til sist ble det bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen av de andre skulle dra opp til apostlene og presbyterne i Jerusalem for å få saken avgjort.

Utsendt av menigheten drog de da opp gjennom Fønikia og Samaria og skapte stor glede blant brødrene ved å berette om hedningenes omvendelse. Vel fremme i Jerusalem ble de hilst velkommen av menigheten der, av apostlene og presbyterne, og fortalte dem så alt hva Gud hadde gjort gjennom dem. Men noen av de fariseerne som var kommet til troen, reiste seg og krevde at hedningene skulle omskjæres og pålegges å overholde Moseloven. Apostlene og presbyterne kom da sammen for å drøfte saken.

Responsoriesalme

Sal 121(122)

Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.

Jeg frydet meg da de sa:
Vi går opp til Herrens hus.
Så står da våre føtter
i dine porter, Jerusalem.

Dit opp går stammene, Herrens stammer,
for å prise Herren efter Israels lov.
Der står dommerseter,
seter for Davids hus.

Evangelievers

Halleluja. Bli i meg, som jeg i dere, sier Herren. Den som blir i meg, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Joh 15,1–8

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vindyrkeren. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, skjærer han bort; men hver og en som bærer frukt, renser han, så den kan bære mer. Dere er allerede renset, ved det ord jeg har forkynt dere; bli i meg, som jeg i dere. Som vinranken ikke kan bære frukt av seg selv, men bare i forening med vinstokken, slik kan heller ikke dere bære frukt uten å bli i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde; men skilt fra meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, han kastes bort, som en vissen gren; og de visne grenene blir samlet i en haug og kastet på ilden, hvor de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Det blir min Far til ære, når dere bærer frukt i mengde, og da er dere mine disipler.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus ville at vi som tror på ham, også skulle være ett ved å bli i ham som fruktbærende grener på et vintre. La oss påkalle ham med bønn om denne enhet:

L: For paven og bispekollegiet
i deres arbeid med å bevare og forkynne troens skatt.

L: For myndighetene i alle land,
at de må respektere religionenes uavhengighet
og ikke søke å skape kunstig enhet eller splittelse.

L: For dem som lider på grunn av uenighet i lærespørsmål,
at de må se sannheten seire i alle.

L: At vi i arbeidet med teologiske spørsmål
må finne støtte i det verdensvide katolske fellesskap.

Barmhjertige Gud,
din Sønn er det sanne vintre.
Gi oss å være grener, ekte forbundet med treet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss alltid juble over påskens mysterier.
Gi at vår gjenløsning fullender sitt verk i oss
og blir en kilde til evig glede.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Herren er oppstanden og lyser for oss,
som han har løskjøpt med sitt blod. Alleluja.

Slutningsbønn

Lytt til våre bønner, Herre, og la denne hellige feiring av vår gjenløsning
bli oss til hjelp i dette liv
og føre oss frem til den evige glede.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag