5. uke i påsketiden, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 19, 5; 12, 10

Pris vår Gud, både små og store, alle som frykter ham,
for frelsen og kraften står fast, og hans Salvedes makt. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du gjenreiser oss i Kristi oppstandelse til evig liv.
Styrk ditt folk i troen og håpet,
så vi aldri tviler på oppfyllelsen av dine løfter.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 14,19–28

I de dager kom det imidlertid jøder fra Antiokia og Ikonion til byen, og vant mengden for seg. De stenet Paulus og trakk ham utenfor byen i den tro at han var død. Men som disiplene flokket seg om ham, reiste han seg og gikk inn i byen igjen. Og dagen efter drog han videre med Barnabas til Derbe. Også der forkynte de evangeliet, og fikk disipler i stort antall.

Derefter vendte de tilbake til Lystra, Ikonion og Antiokia. De styrket disiplenes hjerter, formante dem til å leve i troen, og minnet dem om at veien til Guds rike går gjennom mange trengsler. Så la de hendene på de presbytere som de valgte til å lede hver enkelt menighet; under faste og bønn overgav de dem til den Herre de hadde gitt sin tro. Over Pisidia kom de så ned i Pamfylia, hvor de forkynte Ordet i Perge, og derefter drog de ned til Attalia.

Derfra seilte de til Antiokia, som de først var dratt ut fra, og hvor Guds nåde engang var blitt nedkalt over dem, med tanke på det verk som de nå hadde utført. Vel fremme der samlet de menigheten og gav seg til å berette om alt det Gud hadde utrettet gjennom dem, og fortalte hvordan han hadde åpnet troens dør for hedningene. Så ble de værende en god stund blant brødrene der.

Responsoriesalme

Sal 145 (144)

Omkved: Dine hellige forkynner ditt rikes ære, Herre.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn skal se din storhet,
ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet,
ditt herredømme fra slekt til slekt.

Minn munn forkynner Herrens pris,
alt levende signer hans hellige navn.

Evangelievers

Halleluja. Kristus måtte lide og stå opp fra de døde, for så å gå inn til sin herlighet. Halleluja.

Evangelium

Joh 14,27–31a

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Fred efterlater jeg dere, min fred gir jeg dere - ikke den som verden gir. La ikke angst og uro ta motet fra dere; frykt ikke! Dere har hørt hva jeg har sagt: Jeg går herfra, og kommer tilbake til dere. Holdt dere virkelig av meg, da ville dere glede dere over at jeg går til min Far, for han er større enn jeg. Og jeg har sagt dere det nå, på forhånd, for at dere skal tro, når det skjer. Herefter blir det ikke meget jeg kan si dere, for denne verdens fyrste nærmer seg. Han har ingen makt over meg; men verden skal vite at jeg elsker min Far og gjør alt hva han befaler meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Kristus gav oss sin fred. La oss be om at denne fred fortsatt må være virksom i verden:

L: For forholdet mellom kristne og jøder,
at fortidens fiendskap
må bli erstattet av respekt, vennskap og fred.

L: For dem som har ansvar for fredens sak i verden,
at de må la seg inspirere av Kristi løfter om fred.

L: For prester og diakoner som føler seg nedtrykt,
at de må bli styrket
ved den nåde de mottok i ordinasjonen.

L: For vår prest (våre prester),
at han (de) må forkynne Kristi fred
til velsignelse for oss og våre medmennesker her.

Barmhjertige Gud,
du som sendte din Sønn for å gi oss fred, vi ber deg:
beskytt oss mot denne verdens onde fyrste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse offergaver som din jublende Kirke bringer deg. Du som har skjenket oss så stor en glede, gi at den må fullendes i den evige salighet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Rom 6, 8

Er vi døde med Kristus, så er det vår tro
at vi også skal leve med Kristus. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet.
Ved Kristus, vår Herre.