6. uke i påsketiden, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

1 Pet 2, 9

Dere som er Guds eget folk, forkynn hans storhet som har kalt
dere fra mørket inn i sitt overveldende lys. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, da din Sønn fór opp til himmelen, lovet han sine apostler Den Hellige Ånd. Gi oss fylden av din Ånds gaver, slik du engang gav dem til dine første vitner.
Ved vår Herre…

På steder der Kristi himmelfart feires den følgende søndag:

Kirkebønn

Herre, hjelp oss å gjøre det gode, så vi vokser i kjærlighet og kunnskap, og alltid lever i kraft av påskens mysterium.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 18,23–28

Paulus ble værende i Antiokia noen tid. Derefter tok han ut igjen; han drog først til Galatia og så gjennom Frygia, og styrket alle disiplene. Til Efesos kom det en jøde ved navn Apollos, en alexandriner, han var en god taler og vel hjemme i Skriften. Han hadde fått lære om Herrens vei, og var full av åndsglød; han talte og underviste inngående om Jesus, enda han bare kjente til Johannes' dåp. Han gav seg nå til å tale fritt og åpent om dette i synagogen. Priscilla og Aquila fikk høre ham; de tok seg da av ham og forklarte ham nærmere om Veien. Nå ville han gjerne reise til Akaia, og brødrene oppmuntret ham til det og skrev til disiplene der for å be dem ta vel imot ham. Hans besøk ble ved Guds nåde til stor hjelp for de troende der, for han gjendrev offentlig jødene med stor kraft, idet han på grunnlag av Skriften kunne vise at Jesus var Messias.

Responsoriesalme

Sal 46(47)

Omkved: Herren er all jordens konge, syng for Gud med fryd.

Klapp i hendene alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst.
For fryktinngydende er Herren den høyeste,
den store konge over hele jorden.

For Herren er all jordens konge,
syng for Gud med fryd.
Gud hersker over alle folk,
sitter på sin hellighets trone.

Folkenes fyrster samles
med folket som tilhører Abrahams Gud,
ham tilhører jordens konger,
høyt er han opphøyet.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; nå forlater jeg verden og går til Faderen. Halleluja.

Evangelium

Joh 16,23b–28

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Dere skal sanne mitt ord: Hva dere enn ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, så skal dere få, og deres glede skal bli full og hel.»

«Hittil har jeg talt til dere i bilder; men den time kommer, da jeg ikke lenger skal tale i bilder, men fortelle dere åpent og fritt om Faderen. På den dag skal dere be i mitt navn. Men jeg sier ikke at jeg skal be for dere hos Faderen. For Faderen selv holder av dere, fordi dere har holdt av meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Ja, jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; nå forlater jeg verden og går til Faderen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gjennom Jesus Messias har vi direkte adgang til Faderen. La oss be om at vi aldri må miste enheten med ham:

L: For Kirkens offentlige læreutøvelse,
at den i Jesu kraft må tale som Messias selv talte.

L: For de verdslige myndigheter,
at de må stille seg åpne for den veiledning
Kirken gir i kraft av enheten med Sønnen.

L: For de mange kristne som lider i fortvilelse
fordi de ikke får det de ber om,
at de må holde fast ved bønnen i Jesu navn.

L: At vi må bli bevart fra lærevillfarelser
og gjennom Guds ord og sakramentene
komme stadig nærmere Gud.

Himmelske Far,
fra deg er vår Frelser utgått,
kommet til verden,
og siden vendt tilbake til deg.
Gi at våre bønner alltid når frem til deg.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Herre, helliggjør disse gaver. Ta imot vårt åndelige offer, og gjør oss selv til en evig gave for deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 17, 24

Far, jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg, være hos meg, så de kan se den herlighet som du har gitt meg. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og ber deg ydmykt: La det måltid som din Sønn bød oss feire til minne om seg, bli vekst for vår kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.