6. uke i påsketiden, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Rom 6, 9

Kristus er oppstanden fra de døde og dør ikke mer.
Døden har ikke lenger herredømme over ham. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, la oss som feirer påskens hellige liturgi, alltid få erfare kraften i din Sønns oppstandelse, han som lever og råder…

Lesning

Apg 16,11–15

Vi seilte da ut fra Troas med kurs for Samotrake, og neste dag nådde vi Neapolis. Derfra kom vi til Filippi, som er den viktigste byen i denne delen av Makedonia og romersk koloni. Her tilbragte vi noen dager. På sabbaten gikk vi utenfor byporten ned til en elv, hvor vi mente det skulle være et bønnested, og der slo vi oss ned for å tale til de kvinnene som var samlet der. En av dem, som het Lydia og var purpurhandler i Thyatira, hørte til de gudfryktige. Som hun lyttet til Paulus, åpnet Herren hennes hjerte, så hun tok til seg det han sa. Hun ble døpt sammen med hele sitt hus. Derefter bad hun oss komme hjem til seg og bli der - «så sant dere holder meg for en som virkelig tror på Herren,» sa hun, og ville ikke høre tale om avslag.

Responsoriesalme

Sal 149,1b-2.3-4.5-6a+9b

Omkved: Herren elsker sitt folk, lønner de saktmodige med frelse.

Syng en ny sang for Herren.
Syng hans pris i de helliges forsamling.
Israel skal fryde seg i sin skaper.
Sions barn juble for sin konge.

De skal love ham med dans,
synge for ham til pauke og citar.
For Herren elsker sitt folk,
lønner de saktmodige med frelse.

Hans venner skal juble med ære,
fryde seg på sitt leie.
Med lovsang til Gud i sin munn.
Æren tilkommer alle hans venner.

Evangelievers

Halleluja. Sannhetens Ånd skal vidne om meg, sier Herren, og dere også skal vidne. Halleluja.

Evangelium

Joh 15.26–16,4

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen - Sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen - da skal han vidne om meg. Og dere også skal vidne, for dere har vært med meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt dere for å verge dere mot frafall. Dere kommer til å bli utstøtt av synagogen; ja, den tid skal komme, da folk tror de ærer Gud ved å slå dere ihjel. Men når de gjør dette, er det fordi de hverken kjenner Faderen eller meg. Og nå har jeg sagt dere det, så dere skal være varslet, når timen kommer.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Etter gammel tradisjon holdes denne dag «bededag» ved at messen innledes med en av de yngre eller små bønneprosesjoner (Rogationes, hhv. litaniae minores). Skjer det, kan forbønnen f.eks. få tilføyd intensjon nr. 5 og 6.

Kjære brødre og søstre! Kristus lovet oss Talsmannen, sannhetens Ånd, for at vi skal kunne bringe Evangeliet ut i hele verden. La oss be for alle som driver misjon:

L: For misjonærene overalt på jorden,
at de må forkynne Kristus og samtidig vise respekt
for folkenes gudsfrykt og trosoppfatninger.

L: For dem som har makt til å slå i hjel,
at de ikke må misbruke sin makt,
men lytte til og ta imot
sannhetens og kjærlighetens Evangelium.

L: For de misjonærer som lider
for sin troskap mot Kristus og hans oppdrag,
om Åndens hjelp og styrke.

L: For oss som har hørt Evangeliet,
om iver for misjonens sak.

L: (Om at vi må glede oss over håpet
om forening med Kristus i himmelen
etter dette jordelivs mange utfordringer og prøvelser.)

L: (Om at vi til sommeren og høsten
må få glede oss over Guds mange gode gaver
i form av markens grøde.)

Allmektige Gud,
du har gjennom din Sønn sendt oss Talsmannen.
Gi oss å ta imot og bringe videre
Åndens vitnesbyrd om Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse offergaver som din jublende Kirke bringer deg. Du som har skjenket oss så stor en glede,
gi at den må fullendes i den evige salighet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 20, 19

Jesus stod midt iblant sine disipler og sa til dem:
Fred være med dere. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet.
Ved Kristus, vår Herre.