7. uke i påsketiden, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Morgenmessen

Inngangsvers

Disiplene fortsatte alle som én trofast å komme sammen for å be.
Også noen kvinner, blant dem Maria, Jesu mor, og hans brødre var med dem. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du som har latt oss feire denne påskefest, hjelp oss å vitne i liv og gjerning om påskens mysterium.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 28,16–20.30–31

Vel fremme i Roma fikk Paulus tillatelse til å innkvarteres privat sammen med soldaten som skulle holde vakt over ham.

Tre dager senere kalte han sammen de ledende blant jødene i byen. Og da alle var samlet, sa han til dem: «Brødre! Jeg hadde ingenting gjort som kunne skade vårt folk, og heller ikke krenket våre fedres skikker. Allikevel ble jeg arrestert i Jerusalem og overlevert til romerne. De forhørte meg og ville slippe meg fri, siden jeg ikke var skyldig i noe som kunne medføre dødsstraff; men jødene protesterte, slik at jeg ble nødt til å innanke min sak for Caesar, - uten at jeg dermed har tenkt å rette noen anklage mot mitt folk. Og det er for å forklare dette at jeg har bedt om å få treffe dere og tale til dere: Det er for Israels håps skyld at jeg bærer denne lenken!»

Nå tilbragte Paulus to hele år i det huset han hadde leid seg inn i. Han tok imot alle som oppsøkte ham, og forkynte Guds rike og underviste fritt og uhindret om Herren Jesus Kristus.

Responsoriesalme

Sal 11 (10)

Omkved: De oppriktige av hjerte skal skue Herren.

Herren er i sin hellige bolig,
i himmelen har han sin trone.
Herrens øyne skuer ut over verden.
Hans blikk gransker menneskenes barn.

Han ransaker rettferdig og gudløs.
Han hater den som elsker vold.
For Herren er rettvis og elsker rettferd.
De oppriktige av hjerte skal få se hans åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Jeg skal sende dere Sannhetens Ånd, sier Herren. Han skal føre dere frem til sannheten. Halleluja.

Evangelium

Joh 21,20–25

På den tid så Peter seg om og oppdaget at den disippel Jesus holdt så meget av, fulgte efter dem, - han som hadde lent seg opp mot Jesu bryst under måltidet og spurte hvem det var som skulle forråde ham. Og da Peter nå fikk øye på ham, spurte han Jesus: «Og hva med ham, Herre?» Jesus svarer: «Selv om det var min vilje at han skulle bli tilbake inntil jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg.» Siden har det hett blant brødrene at denne disippel ikke skulle dø. Men Jesus sa jo ikke at han ikke skulle dø, bare: «Selv om det var min vilje at han skulle bli tilbake inntil jeg kommer, hva kommer det deg ved?»

Det er denne disippelen som beretter om dette og som har skrevet det ned: og vi vet at hans vidnesbyrd er fullt å stole på.

Det er også mange andre ting som Jesus har gjort. Så skulle hver enkelt skrives ned, da tror jeg ikke at verden var stor nok til å romme alle de bøker som da måtte skrives.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! De som først fulgte Herren, bevarte minnet om hva han sa og gjorde, og har gitt det videre slik at Den Hellige Ånd ved ordet kan skape tro og drive menneskene til omvendelse. La oss be:

L: For Den katolske kirke,
at den med troskap må ta vare på og bringe videre
Sønnens og Åndens tale.

L: For de borgerlige myndigheter,
at de under utøvelsen av sitt rettmessige oppdrag
må respektere Kirkens utøvelse av sitt oppdrag.

L: For dem som er i fangenskap,
at de må slippe å tåle smerte utover det
som er en nødvendig følge av fangenskapet.

L: For oss i vårt arbeid med trosspørsmål,
at vi med åpenhet må lytte til Guds ord
slik det blir gitt oss
gjennom Skriften, tradisjonen og Kirken.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som sendte din Sønn til verden,
gi oss stadig mer av din Ånd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la Den Hellige Ånd komme og gjøre oss rede til å feire
de guddommelige sakramenter,
for i ham er tilgivelsen for alle våre synder.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 16, 14

Den Hellige Ånd skal herliggjøre meg,
for han skal ta mitt og forkynne dere,
sier Herren. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, lytt til vår bønn: Du som har ført oss fra den gamle pakt til den nye, hjelp oss å avlegge det gamle menneske, og gjør våre hjerter nye i din Ånd.
Ved Kristus, vår Herre.