7. uke i påsketiden, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Apg 1, 8

Den Hellige Ånd skal komme over dere og gi dere styrke,
og dere skal være mine vitner like til jordens grenser. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, send Den Hellige Ånds kraft ned over oss,
så vi med trofast sinn holder fast ved din vilje
og følger den i all vår gjerning.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 19,1–8

Mens Apollos var i Korint, kom Paulus ned til Efesos, efter å ha vandret igjennom høylandet innenfor. Der møtte han noen disipler og spurte dem: «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at der er noen hellig Ånd.» Han spurte: «Men hva for en dåp var det da dere ble døpt med?» Og de svarte: «Med Johannes' dåp.» Da sa Paulus: «Johannes døpte for å føre folk til omvendelse, men sa også at den de skulle tro på, var den som kom efter ham, nemlig Jesus.» Da de hørte det, lot de seg døpe i Herren Jesu navn. Derefter la Paulus sine hender på dem, og Den Hellige Ånd kom over dem, så de talte i tungemål og profeterte. Det var omtrent tolv av dem i alt. Så gikk Paulus til synagogen, og i tre måneder talte han fritt ut om Guds rike, diskuterte og argumenterte.

Responsoriesalme

Sal 68(67),2-3ab.4-5acd.6-7ab

Omkved: Juble for Herren, all jorden.

Gud reiser seg, hans fiender spredes;
de som hater ham, flykter for hans åsyn.
Som røken svinner, blir de borte,
som voksen smelter for ilden, går gudløse til grunne.

Men de rettferdige jubler for Herrens åsyn.
De fryder seg og danser av glede.
Syng for Herren, spill for ham.
Fryd dere i Herren, dans for hans åsyn.

Faderløses far og enkers vern,
er Gud i sin hellige bolig.
Han gir de ensomme et hjem,
åpner frihetens dør for de fangne.

Evangelievers

Halleluja. Er dere oppstandne med Kristus, så streb efter de ting som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre. Halleluja.

Evangelium

Joh 16,29–33

På den tid sa disiplene til Jesus: «Endelig taler du rent ut, uten bilder! Nå forstår vi at du vet alt, og at vi ikke behøver å stille deg spørsmål. Og dermed tror vi også at du er utgått fra Gud.» Jesus svarte dem: «Nå tror dere? Men se, den time kommer - ja, den er alt inne - da dere skal bli spredt hver til sin kant, og la meg alene tilbake. Men jeg er ikke alene, for min Far er med meg. Alt dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred gjennom meg. I verden vil dere møte lidelser og motgang. Men fatt mot! Jeg har overvunnet verden.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus har sendt Den Hellige Ånd for å gi oss styrke og kraft til å leve i troen på ham, også når vi møter motgang. La oss be om Åndens hjelp:

L: For alle som mottar konfirmasjonens sakrament,
at de må merke Åndens guddommelige styrke og kraft.

L: For kristne som forvalter statsmakt,
at de må gjøre sin gjerning
i lydighet mot Guds ord og Ånd.

L: For alle dem som lider og er fortvilet,
at de må finne trøst i Guds gave
gjennom dåpen og konfirmasjonen.

L: For våre konfirmanter,
at de med glede og lengsel må forberede seg
til å motta Åndens innsegl.

Himmelske Far,
du som i din store kjærlighet til oss
gjennom dåpen, konfirmasjonen og kommunionen,
fører oss inn i det dypeste fellesskap med deg,
bevar oss alltid i troen på deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette uplettede offer rense oss og fylle våre hjerter med din guddommelige nådes kraft.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 14, 18; 16, 22

Jeg vil ikke etterlate dere farløse, sier Herren-
Jeg kommer til dere igjen,
og deres hjerte skal glede seg. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å bli frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv.
Ved Kristus, vår Herre.