Den hellige Agnes (21. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Agnes

Jomfru og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en jomfru og martyr, eller Fellesmesser for hellige jomfruer.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du utvelger de svake i denne verden for å gjøre de sterke til skamme. Hjelp oss som feirer din salige martyr Agnes’ fødsel til evig liv, å eie hennes utholdenhet i troen. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 1, 26-31

Ja, brødre, – tenk over hvordan kallet kom til dere selv: Ikke mange var hva mennesker regner for vise, ikke mange mektige, ikke mange av edel byrd, men de som i denne verden går for tåper, dem har Gud utvalgt for å gjøre de vise til skamme, og de som ikke duger til noe efter denne verdens mål, dem har Gud utvalgt for å gjøre de sterke til skamme; og de som man i denne verden akter ringe og ser ned på, dem har Gud utvalgt, – de som ingenting er, for å gjøre til intet de som er noe, så at ingen dødelig skal ha noe å rose seg av overfor Gud.

For det er takket være ham at dere nå lever i Kristus Jesus, han som Gud har gitt oss til å være vår visdom, – ja, vår rettferdighet, vår helligelse og vår befrielse, – så skal det være som det står skrevet: "Den som roser seg, skal rose seg av Herren!"

Responsoriesalme

Sal 23 (22), 1-3. 4. 5. 6

Omkved: Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod. Han lar meg ligge på grønne enger. Han fører meg til vann der jeg får hvile og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier så jeg kan ære hans navn. Selv om jeg går i dødskyggens dal, det onde skremmer meg ikke. For, Herre, du er med meg, din kjepp og din stav de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne og salver mitt hode med olje, mitt beger er fylt til randen. Bare miskunn og det som godt er skal følge meg alle dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Evangelievers

Joh 15, 9b. 5b

Halleluja. Bli i min kjærlighet sier Herren; og den som blir i meg og jeg i ham bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Matt 13, 44-46

Jesus sa til mengden: "Himlenes rike er lik en skatt som var gjemt i et jordstykke; en mann fant den og gjemte den igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte jordstykket. Videre ligner himlenes rike en kjøpmann som lette efter vakre perler; så fant han en som var særlig verdifull, solgte alt han eide og kjøpte den.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus, Guds lam, tar bort verdens synder og miskunner seg over de små og svake. La oss i dag på minnedagen for den unge pike og hellige martyr Agnes vende oss til ham i bønn:

L: For alle kristne kvinner som
– lik den hellige Anges, for Kristi skyld –
har valgt å leve som jomfruer.

L: For alle unge kvinner i Kirken og i samfunnet.

L: For kvinner som blir utsatt for lidelse.

L: For de metropolitter som skal iføres pallium
med ull fra lam som i dag blir velsignet i Roma,
at de må fremme sann og god enhet i Kirken.

L: Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.

Himmelske Far,
du lot din Sønn bli som et lam for oss.
Hør våre bønner på forbønn av den hellige Agnes.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Musikkforslag