Den hellige Andreas (30. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Andreas

Apostel

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Matt 4,18–19

Ved Galileasjøen så Herren to brødre,
Peter og Andreas, og sa til dem:
Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, du kalte den salige apostel Andreas til forkynner og hyrde for din Kirke. Vi ber deg ydmykt: La ham være vår trofaste talsmann hos deg. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 10,9–18
Troen blir til gjennom forkynnelsen, og forkynnelsen bygger på Kristi ord

Hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og hvis ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med vårt hjerte tror vi, så vi skal oppnå rettferdighet, og med munnen bekjenner vi, så vi skal vinne frelse.

Skriften sier jo også: «Ingen av dem som tror på ham, skal bli til skamme.»

Og her skjelnes det ikke mellom jøde og hellener, alle har den samme Herre, gavmild mot alle som påkaller ham. Ja, «enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst».

Men hvordan skal en kunne påkalle en man ikke tror på? Og hvordan skal en kunne tro på en man ikke har hørt om? Eller hvordan skal en kunne høre, hvis det ikke er noen som forkynner? Og hvordan skal noen kunne forkynne uten å være utsendt? Som det heter i Skriften: «Hvor kjære er deres fottrinn, som kommer med gledesbud.»

Men ikke alle har villet si ja til budskapet. Jesaja sier jo: «Herre, hvem ville vel tro vår forkynnelse?» Troen blir altså til gjennom forkynnelsen, og forkynnelsen bygger på Kristi ord.

Men så kan man spørre: Kanskje har de ikke hørt? Jo, sannelig: «Deres stemme gjenlød over all jorden; deres ord nådde verdens grenser.»

Responsoriesalme

Sal 19 (18),2–3. 4–5

Omkved: Til jorderiks ende når deres ord.

Himlene forkynner Guds ære,
hvelvingen kunngjør hans henders verk.
Dag bærer bud til dag,
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale,
det er ingen lyd å høre.
De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord.

Halleluja

Matt 4,19

Halleluja. Kom og følg meg, sier Herren,
så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Halleluja.

Evangelium

Matt 4,18–22
Straks lot de garnene ligge og fulgte ham

En gang Jesus vandret langs bredden av Galilea-sjøen, fikk han øye på to brødre – Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var fiskere, og drev og kastet med not i sjøen.

Jesus sier til dem: «Kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.»

Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Litt lenger fremme fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes; de var sammen med sin far i båten, i ferd med å bøte garn. Også dem kalte han til seg.

Og i samme stund forlot de båten og sin far og fulgte ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære Kristi disipler! Jesus kaller oss til etterfølgelse. La oss på festen for apostelen Andreas be om hjelp til alltid å følge kallet:

L: For den kristne misjon,
at den på forbønn fra fiskeren og apostelen Andreas
må bidra til at Guds rike vokser stort og vidt.

L: For folk, stater og Kirke i øst og vest,
at de ved den hellige Andreas' bistand
må oppleve fred og forsoning istedenfor krig og splid.

L: At vi liksom apostelen Andreas må ta vårt kors opp
og når det blir krevd av oss,
følge Kristus også på lidelsens vei.

L: At vi må tro forkynnelsen av Guds ord,
si vårt ja til gledesbudskapet
og følge etter Kristus.

Himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus kaller oss til etterfølgelse.
Gi at vi hører kallet og straks følger ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, ta imot de gaver vi frembærer på denne fest for den salige apostel Andreas. Måtte de være deg til behag og oss en kilde til nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Joh 1,41–42

Andreas sa til sin bror Simon:
Vi har funnet Messias. Det er Kristus.
Og han førte ham til Jesus.

Slutningsbønn

Herre, gi oss din styrke ved dette sakrament, så vi lik den salige apostel Andreas kan bære Kristi lidelse i vårt legeme og får leve med ham i herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse