Den salige Eystein (26. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Eystein

Biskop

Fest i Trondheim stift. Valgfri minnedag i Oslo katolske bispedømme og Tromsø stift.

Messens tekster

Inngangsvers

Sak 6,12ce; 1 Kor 3,9ac

Se den mann
som skal bygge Herrens tempel;
vi er Guds medhjelpere,
dere er Guds byggverk.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, ved den salige biskop Eysteins hyrdetjeneste førte du ditt folk i det høye nord på dine veier. Vi ber deg, gi at vi på hans forbønn må følge din vilje og vokse i nåde. Ved vår Herre …

Første lesning, responsoriesalme, evangelievers og Evangelium er valgfritt når dagen feires som minnedag.

Lesning

Esek 34,11–16
Likesom en gjeter er hos flokken sin, slik vil jeg ta meg av sauene mine

Så sier Herren Gud: «Selv vil jeg lete etter sauene mine og ha tilsyn med dem. Likesom en gjeter er hos flokken sin og tar seg av sauene den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem hjem igjen fra alle stedene de kom til den mørke og skytunge dagen da de ble spredt.

Jeg vil hente dem fra folkene, samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Så skal jeg vokte dem på Israels fjell, i dalene og overalt hvor de ellers bor i landet. På gode beitemarker vil jeg gjete dem; på Israels høye fjell skal de ha sin havnegang. Der oppe på Israels fjell skal de roe seg på grønne voller og gå på fete beiter.

Selv vil jeg gjete sauene mine og la dem få roe seg, sier Herren Gud.

De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre, vil jeg føre tilbake. De som er skadet, vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. De fete og sterke vil jeg vokte og gjete på rett vis.»

Responsoriesalme

Sal 23 (22),1–3. 4. 5. 6

Omkved: Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.

Herren er min hyrde, meg fattes intet.
Han lar meg ligge i grønne enger.
Han leder meg til hvilens vann
og gir meg nye krefter.
Han fører meg på rettferds stier
til ære for sitt navn.

Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal,
skremmer det onde meg ikke.
For du er med meg,
din kjepp og din stav, de trøster meg.

For fiendens øyne
dekker du mitt bord
og salver mitt hode med olje,
mitt beger flyter over.

Bare miskunn og det som godt er
skal følge meg alle dager,
og jeg får bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

Halleluja

Joh 15,5

Halleluja. Jeg er vintreet, dere er grenene, sier Herren;
den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Luk 22,24–30
Dere gir jeg nå løftet om Riket, som min Far har gitt meg det

På den tid oppstod det en trette mellom apostlene om hvem som var den fremste.

Men Jesus sa til dem: «Kongene rår som herrer over sine folk, og de som har makten, lar seg kalle ‘velgjørere’. Men slik skal det ikke være blant dere; den fremste blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er den største? Den som sitter til bords eller den som varter opp? Ikke sant, det er han som sitter til bords? Men jeg går som en tjener blant dere.

Men dere er de som har vært meg tro i alle mine prøvelser! Og dere gir jeg nå løftet om Riket, som min Far har gitt meg det: I mitt rike skal dere spise og drikke ved mitt bord, og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Erkebiskop Eystein Erlendsson som benyttet enhver anledning til å kjempe for Kirkens og troens stilling i Norge, måtte oppleve landflyktighet, men fikk også se arbeidet på domkirken i Nidaros gå fremover. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For Kirken i Norge,
om frihet fra urettmessig herrevelde, om vekst og om enhet.

L: For kong N.,
etterfølger av kong Magnus som erkebiskop Eystein
salvet og kronet til Olav den helliges vasallkonge
da Magnus ofret kongedømmet til Olav som Norges evige konge.

L: For alle som lider under maktkamp i staten
og som følge av splittelse i Guds folk.

L: For pilegrimer og andre som søker til Nidaros.

Allmektige evige Gud,
du som har oppreist din Kirke i Norge,
vær fortsatt vår Herre og Frelser.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til det offer som vi legger på ditt alter til minne om den salige Eystein. Gjør ved det alle i Norge som tror på deg, til et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som du har gjort til ditt. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Prefasjon for kirkens hellige hyrder
De hellige hyrders nærvær i Kirken

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Du lar glede fylle din Kirke
på festdagen (høytiden, minnedagen) for den hellige N.
Du styrker den ved hans livsvandel,
underviser den ved hans forkynnelse
og verner den ved hans forbønn.
Med englers og helgeners skare
synger vi derfor din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Pet 5,2.4

Vokt den Guds hjord som er dere betrodd;
den dag den høyeste hyrde kommer igjen
skal dere motta den herlighetens
seierskrans som aldri visner.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, du skjenket evig salighet til biskop Eystein, som trofast tjente din Kirke. Før oss ved dette sakrament til de evige gleder hos deg. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse