Herrens åpenbaring (6. januar, vigilie)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Dette er vigilien til høytiden Herrens åpenbaring.
Denne messe feires kvelden før dagen, enten før eller etter første vesper for Herrens åpenbaring

Disse messetekstene er maskinelt generert basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år, og er ennå ikke gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk Katolsk Bisperåd.

Inngangsvers

Kfr. Bar 5, 5

Stå opp, Jerusalem, og rett blikket mot øst og se dine barn samle seg fra solens oppgang til solens nedgang.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Bønn over offergavene

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Prefasjon for Herrens Åpenbaring
Kristus, et lys for alle folkeslag

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For i dag har du åpenbart vår frelses mysterium
i Kristus til et lys for folkeslagene,
og fordi han viste seg i vår dødelige natur,
har du gjenreist oss ved glansen av hans udødelighet.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Den romerske kanon har egen Communicantes.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. Åp 21, 23

Guds herlighet lyser i den hellige by Jerusalem og folkeslagene ferdes i lyset fra den.

Slutningsbønn

Utsendelse