De hellige apostler Peter og Paulus (29. juni, vigilie)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jun29v)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Peter og Den hellige Paulus

Dette er vigilien til høytiden De hellige apostler Peter og Paulus.
Denne messe anvendes om aftenen 28. juni, før eller etter høytidens første vesper.

Ad Missam in Vigilia – helgaftenmesse

Messens tekster

Inngangsvers

Apostelen Peter og Paulus, hedningenes lærer,
har lært oss din lov, Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, kom oss til hjelp på forbønn av dine salige apostler Peter og Paulus. Ved dem bygget du din Kirke på troens grunn. Gi oss ved dem også hjelp til evig frelse. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 3,1–10
Det jeg har, det gir jeg deg: I Jesu navn – reis deg og gå!

I de dager gikk Peter og Johannes opp i templet til ettermiddagens bønnetime. Da kom noen bærende med en mann som hadde vært krøpling siden han ble født, og som de hver dag pleide å sette fra seg i nærheten av den tempelporten som kalles «den fagre», så han kunne tigge en almisse av folk som gikk inn. Og da han nå fikk øye på Peter og Johannes på vei inn i templet, bad han dem også om en almisse.

Da så Peter og Johannes fast på ham, og Peter sa: «Se på oss!» Og mannen festet øynene på dem og ventet på en gave.

Men Peter sa: «Sølv eller gull, det eier jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg: I Jesu Kristi, Nasoreerens navn – reis deg og gå!»

Dermed grep han ham i høyre hånd og reiste ham opp, og i samme nu fikk han styrke i føtter og ankler; med ett sprang var han på bena og gikk omkring. Så fulgte han med dem inn i templet, der han snart gikk, snart sprang omkring, alt mens han lovet Gud. Alt folket så ham gå slik omkring og love Gud, og drog kjensel på ham: Det var han som hadde sittet og tigget om almisse ved «Den fagre port». Og de ble ute av seg av forferdelse og age over det som var hendt ham.

Responsoriesalme

Sal 19 (18),2–3. 4–5

Omkved: Til jorderiks ende når deres ord.

Himlene forkynner Guds ære,
hvelvingen kunngjør hans henders verk.
Dag bærer bud til dag,
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale,
det er ingen lyd å høre.
De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord.

2. lesning

Gal 1,11–20
Gud har like fra mors liv av utkåret meg

Brødre, dere skal vite at det Evangelium dere har fått forkynt av meg, det er ikke noen menneskelig oppfinnelse. For ikke var det av noe menneske jeg mottok det, ikke var det noe menneske jeg lærte det av; det kom til meg gjennom en åpenbaring fra Jesus Kristus selv. Dere har jo hørt om min ferd den tid jeg levde som jøde, om hvor voldsomt jeg forfulgte Guds Kirke, og hvordan jeg prøvde å utrydde den; og også om hvordan jeg drev det videre i jødedommen enn mange av mine jevnaldrende, fordi jeg gikk enda lenger i min nidkjærhet for tradisjonene fra våre forfedre.

Men han som like fra mors liv av har utkåret meg, og i sin nåde har kalt meg, han fant for godt å åpenbare sin Sønn for meg, for at jeg skulle bringe budskapet om ham til hedningene. Da var det ikke noe menneske jeg spurte til råds, heller ikke drog jeg opp til Jerusalem for å tale med dem som var kalt til apostler før meg; nei, jeg drog straks ut i Arabia, og derfra tilbake til Damaskus.

Først tre år senere reiste jeg opp til Jerusalem for å lære Kefas å kjenne, og ble da en fjorten dagers tid hos ham. Noen annen av apostlene traff jeg ikke den gang; bare Jakob, Herrens bror. (Og det jeg her skriver til dere, kan Gud være mitt vitne på; det er ingen løgn.)

Halleluja

Joh 21,17d

Halleluja. Herre, du vet alt,
så vet du også at jeg holder av deg. Halleluja.

Evangelium

Joh 21,15–19
Vokt mine lam, vær hyrde for mine får

Engang Jesus viste seg for disiplene og holdt måltid med dem, sa han til Simon Peter: «Simon, Johannes’ sønn, holder du mer av meg enn disse andre?»

Han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.»

Jesus sier da: «Vokt mine lam.»

Men så igjen, annen gang, spør han: «Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær?»

Og han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.»

Jesus sier: «Vær hyrde for mine får.»

Og for tredje gang spør han: «Simon, Johannes’ sønn, holder du av meg?»

Da utbrøt Peter, bedrøvet over at Jesus tre ganger kunne spørre om han hadde ham kjær: «Herre, du vet alt; så vet du også at jeg holder av deg.»

Jesus sier: «Så vokt mine får. – Og du skal sanne mitt ord: Da du var ung, spente du selv ditt belte om deg, og du kunne gå hvor du ville; men når du blir gammel, skal du rekke dine hender ut, og da skal en annen binde om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.

Og derpå legger han til: «Følg meg.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Apostlene Peter og Paulus minner oss om at Evangeliet er rettet til alle folkeslag, og at det samtidig kaller til kirkelig fellesskap med Peters etterfølger. La oss be om hjelp til å leve i troskap:

L: Om iver blant alle kristne for Evangeliet,
og om kjærlighet til Kristus og fellesskapet i Kirken.

L: For samfunnets ledere,
at de må la seg lede av det Evangelium
apostlene Peter og Paulus forkynte.

L: For dem som lider fordi de har sviktet Kristus,
at de gjennom Kirken må finne tilbake til ham.

L: For vår biskop N. og vår pave Frans,
om troskap i arbeidet for Evangeliets utbredelse.

Himmelske Far, nådige og tilgivende Gud,
du kalte og sendte apostlene Peter og Paulus
til de gjerninger du hadde beredt for dem.
Bruk også oss i din tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Vi anroper Kristus, kongen av Davids hus, for bare han kan lukke livets dør opp for oss:

L: For vår pave Frans, at han må fylle det oppdrag som Peter fikk, i urokkelig troskap.

L: For alle skriftefedre, at de må forvalte den nøkkelmakt de har på en troverdig måte, og råde dem som søker dem, slik de bør gjøre det.

L: For alle ofre for urettferdighet i verden, at de må oppnå et menneskeverdig liv.

L: For alle som er usikre og famlende, at de må bli ledet av deg inn på den rette vei.

L: For alle medlemmer av Kirken, at troen må bli selve fundamentet i deres liv.

Gud, selv om vi ikke alltid forstår dine veier, tror vi likevel at du vender alt til det gode. Deg være ære i evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi kommer til ditt alter med våre gaver på festen for de salige apostler Peter og Paulus. La den frykt vi føler for våre synders skyld, vike for gleden over den frelse du i din godhet skjenker oss. Ved Kristus, vår Herre …

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Peters og Paulus' misjon i Kirken

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For vi gleder oss over hva du virket
gjennom de salige apostler Peter og Paulus:
Han som først bekjente troen,
og han som forklarte den til fulle;
Peter som grunnla Kirken for Israels rest,
og Paulus som ble hedningenes lærer.
Deres nådegaver var forskjellige,
men Kristi hushold samlet de til ett;
deres ære er den samme,
og de mottok samme seierskrans.
Derfor priser vi deg
med alle engler og hellige,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 21,15.17

Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse?
Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Styrk med dine sakramenter oss, dine troende, som du har opplyst ved apostlenes lære. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse